Laboratoř

Laboratoř

Vyšetření krve, moči a jiného biologického materiálu.

Kde nás najdete

2. podlaží polikliniky

Ordinační hodiny

Laboratoř

Po - Pá
07:00 - 14:00

Statimová vyšetření NONSTOP

Odběry krve

Po - Pá
07:00 - 9:45

Popis oddělení

Laboratoř se zabývá biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů lidského i zvířecího původu.
Součástí laboratoře je krevní banka.
Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická, hematologická a imunohematologická vyšetření.
Současně zajišťuje odběry biologického materiálu a konzultační služby.
Laboratoř provádí též vyšetření vyžádaná lékařem, vykonávajícím preventivní péči. Na žádost provádí rovněž analýzy v nabízeném spektru i pro samoplátce.

LIS OKB je propojen online pro vydávání výsledků v areálu Nemocnice Roudnice nad Labem i mimo něj.

Další speciální a raritní vyšetření zasíláme do laboratoří Spadia Lab:
Spadia Lab, a.s. – diagnostická laboratoř, Dr. Martínka, 700 30 Ostrava
Spadia Lab, a.s. – diagnostická laboratoř Praha, NAGANO PARK 1, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Spadia Lab, a.s. – laboratoř lékařské genetiky, Divadelní 2174/27, 741 01 Nový Jičín

Personální obsazení

Mgr. Marcela Mikešová

vedoucí laboratoře

Eva Zichová

vedoucí laborantka

  • Minimální čas mezi odběrem a zpracováním materiálu
  • Vyšetření vzorků a tisk výsledků týž pracovní den
  • Krátká objednací doba na funkční zátěžové testy napr. o-GTT = glykemická křivka, renální testy a jiné
  • Odběry pro laboratorní vyštření v příjemném prostředí, denně 7:00 – 9:45

MUDr. Vlasta Kazetská a MUDr. Jitka Červenková

Ordinační doba:
Po, Út, Čt 07:00 – 08:00

Oddělení klinické biochemie je držitelem osvědčení Auditu R3, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.
Laboratoř absolvovala Audit R3 provedený Národním Autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s. a úspěšně splnila podmínky Auditu R3 pro odbornost 801.
Na našem oddělení nabízíme stáže a odborné exkurze pro studenty SZŠ, VOŠ.

Certifikáty
Osvědčení o splnění pomínek Auditu R3 pro odbornost 801
Osvědčení o registraci NASKL – Registr klinických laboratoří

  • Laboratorní příručka Stáhnout soubor Laboratorní příručka
  • Laboratorní žádanka Nemocnice Roudnice n. L. Stáhnout soubor Laboratorní žádanka Nemocnice Roudnice n. L.
  • Laboratorní žádanka Spadia Stáhnout soubor Laboratorní žádanka Spadia