Laboratoř (Oddělení klinické biochemie a hematologie)

Laboratoř (Oddělení klinické biochemie a hematologie)

Vyšetření krve, moči a jiného biologického materiálu.

Kde nás najdete

2. podlaží polikliniky

Příjem vzorků a objednání na vyšetření

Ordinační hodiny

Laboratoř

Po - Pá
07:00 - 15:30

Statimová vyšetření NONSTOP

Odběrové místo

Po - Pá
07:00 - 9:45

Popis oddělení

Oddělení se skládá z 5 hlavních úseků: 

 • Odběrové místo
 • Příjem materiálu
 • Imunohematologická laboratoř a krevní banka
 • Hematologická laboratoř
 • Biochemická laboratoř

Laboratoř se zabývá vyšetřením krve, moči a jiného biologického materiálu.

Součástí pracoviště je odběrové místo vybavené automatickým vyvolávacím systémem.

V laboratoři se provádí vyšetření v odbornosti biochemie a hematologie. Součástí laboratoře je krevní banka a úsek imunohematologie.  Pro lůžková oddělení provádí předtransfuzní vyšetření pacientů a výdej transfuzních přípravků ke klinickému použití.

Celé pracoviště je vybaveno výkonnými biochemickými, imunochemickými a hematologickými analyzátory, které odpovídají veškerým požadavkům na kvalitu. U POCT analyzátorů instalovaných na klinických pracovištích Nemocnice Roudnice nad Labem laboratoř zajištuje odborný dohled nad jejich provozem.

Pracoviště  poskytuje laboratorní zázemí nejen lůžkovým oddělením a odborným ambulancím Nemocnice Roudnice n.L, ale také privátním lékařům ze spádové oblasti a veterinárním lékařům.

Všechna vyšetření se provádí i bez doporučení lékaře, jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby (v režimu samoplátce), přičemž platba se řídí platným sazebníkem VZP.

Laboratoř aktivně řídí svoz biologického materiálu ze spádové oblasti, ale i do smluvní laboratoře. Smluvní laboratoří je SPADIA Lab a.s.- síť moderních diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Veškeré vzorky odesílané do smluvní laboratoře jsou evidovány, upraveny pro transport a připraveny k odeslání prostřednictvím svozové služby. Materiál přijatý po odjezdu svozové služby je skladován dle podmínek preanalytické fáze a k transportu předán následující pracovní den.

Laboratoř poskytuje i konzultační činnost. Detailní informace o službách laboratoře a k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v Laboratorní příručce.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně sledována v celostátním systému kontroly kvality (SEKK) a v německém kontrolním systému (Referenzinstitut für Bioanalytik RfB).

V souladu s  § 68 bod 2) zákona č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech) je úsek imunohematologie a krevní banky pod kontrolou SÚKL.

Pracoviště je evidováno v Registru klinických laboratoří a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví, kde získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 NASKL.

Personální obsazení

Mgr. Marcela Mikešová

vedoucí laboratoře

Bc. Martin Bureš

vedoucí laborant

 • Pacient na prvním místě
 • Jsme navázáni na síť diagnostických laboratoří SPADIA Lab, a.s., která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v ČR
 • Minimální čas mezi odběrem a zpracováním materiálu
 • Krátká objednací doba na funkční zátěžové testy např. orální glukózo-toleranční test, renální testy a jiné…
 • Odběry pro laboratorní vyšetření v příjemném prostředí, denně 7:00 – 9:45

MUDr. Vlasta Kazetská a MUDr. Jitka Červenková

Ordinační doba:
Po, Út, Čt 07:00 – 08:00

Oddělení klinické biochemie je držitelem osvědčení Auditu R3, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.
Laboratoř absolvovala Audit R3 provedený Národním Autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s. a úspěšně splnila podmínky Auditu R3 pro odbornost 801.
Na našem oddělení nabízíme stáže a odborné exkurze pro studenty SZŠ, VOŠ.

Certifikáty
Osvědčení o splnění pomínek Auditu R3 pro odbornost 801
Osvědčení o registraci NASKL – Registr klinických laboratoří

 • Informace pro pacienty podstupující oGTT test Stáhnout soubor Informace pro pacienty podstupující oGTT test
 • Informace pro pacienty pro vyšetření Hamburgerova sedimentu Stáhnout soubor Informace pro pacienty pro vyšetření Hamburgerova sedimentu
 • Informace pro pacienty pro vyšetření ze sbírané moče za 24 hodin Stáhnout soubor Informace pro pacienty pro vyšetření ze sbírané moče za 24 hodin
 • Laboratorní příručka Stáhnout soubor Laboratorní příručka
 • Univerzální žádanka Stáhnout soubor Univerzální žádanka
 • Dia žádanka Stáhnout soubor Dia žádanka
 • Laboratorní žádanka Spadia Stáhnout soubor Laboratorní žádanka Spadia