Laboratoř

Laboratoř

Vyšetření krve, moči a jiného biologického materiálu.

Kde nás najdete

2. podlaží polikliniky

Ordinační hodiny

Laboratoř

Po - Pá
07:00 - 14:00

Statimová vyšetření NONSTOP

Odběry krve

Po - Pá
07:00 - 9:45

Popis oddělení

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) provádí biochemická, imunochemická, hematologická a imunohematologická vyšetření biologických materiálů lidského i zvířecího původu.
Součástí laboratoře je krevní banka.

Pracoviště zajišťuje odběry, také svoz biologického materiálu a konzultační služby.

Laboratoř poskytuje laboratorní zázemí lůžkovým oddělením a odborným ambulancím Nemocnice Roudnice n.L, privátním lékařům ze spádové oblasti, samoplátcům a veterinárním lékařům.

Detailní informace o službách laboratoře a k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v Laboratorní příručce.

Laboratoř je vybavena výkonnými biochemickými a imunochemickými a hematologickými analyzátory, které  odpovídají veškerým požadavkům na kvalitu.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je pravidelně sledována v celostátním systému kontroly kvality (SEKK) a v německém kontrolním systému (Referenzinstitut für Bioanalytik RfB).

Pracoviště je evidováno v Registru klinických laboratoří a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví, kde získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 NASKL.

Personální obsazení

Mgr. Marcela Mikešová

vedoucí laboratoře

Eva Zichová

vedoucí laborantka

  • Minimální čas mezi odběrem a zpracováním materiálu
  • Vyšetření vzorků a tisk výsledků týž pracovní den
  • Krátká objednací doba na funkční zátěžové testy napr. o-GTT = glykemická křivka, renální testy a jiné
  • Odběry pro laboratorní vyštření v příjemném prostředí, denně 7:00 – 9:45

MUDr. Vlasta Kazetská a MUDr. Jitka Červenková

Ordinační doba:
Po, Út, Čt 07:00 – 08:00

Oddělení klinické biochemie je držitelem osvědčení Auditu R3, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.
Laboratoř absolvovala Audit R3 provedený Národním Autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s. a úspěšně splnila podmínky Auditu R3 pro odbornost 801.
Na našem oddělení nabízíme stáže a odborné exkurze pro studenty SZŠ, VOŠ.

Certifikáty
Osvědčení o splnění pomínek Auditu R3 pro odbornost 801
Osvědčení o registraci NASKL – Registr klinických laboratoří

  • Informace pro pacienty podstupující oGTT test Stáhnout soubor Informace pro pacienty podstupující oGTT test
  • Laboratorní příručka Stáhnout soubor Laboratorní příručka
  • Laboratorní žádanka Nemocnice Roudnice n. L. Stáhnout soubor Laboratorní žádanka Nemocnice Roudnice n. L.
  • Laboratorní žádanka Spadia Stáhnout soubor Laboratorní žádanka Spadia