Roudnická nemocnice je v našem městě déle než 145 let, od roku 1875. Naši předkové si ji postavili, aby měli kde řešit své bolesti a strasti, aby měli kde přicházet na svět jejich potomci a aby měli kde vyhledat pomoc, zejména ve stáří.
Roudnická nemocnice za ta léta prodělala mnoho změn, několikrát byla rekonstruována a modernizována až do své dnešní podoby.

Historie

 • 2023

  Úspěšná akreditace Nemocnice Roudnice nad Labem

  Úspěšná akreditace Nemocnice Roudnice nad Labem

  Roudnická nemocnice úspěšně prošla náročným auditem Spojené akreditační komise, který potvrdil vysoké standardy kvality poskytovaných služeb i jejich bezpečnost pro pacienty.

 • 2022

  Otevření nového Oddělení následné intenzivní péče

  Otevření nového Oddělení následné intenzivní péče
 • listopad 2019

  Novým majitelem Nemocnice Roudnice nad Labem společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.

  Novým majitelem Nemocnice Roudnice nad Labem společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.
 • 2016

  Rozsáhlá rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení

  Rozsáhlá rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení
 • 2009

  Nové moderní operační sály

  Nové moderní operační sály

  Otevření nových a moderně vybavených operačních sálů

 • 2002

  První CT v nemocnici

  První CT v nemocnici

  Pořízeno první CT, od té doby bylo pracoviště průběžně modernizováno

 • 1998

  Rozšíření péče

  Rozšíření péče

  K nemocnici byla připojena lékárna,  LDN, SSP včetně domácí péče Anežka. Spojení umožnilo poskytovat komplexní péči a díky tomu získalo město Roudnice nad Labem v roce 1999 ocenění v celostátní soutěži „Město seniorům“

 • 1970

  Provozovatelem nemocnice se stalo Město Roudnice nad Labem

 • 1982

  Kompletní rekonstrukce

  Kompletní rekonstrukce

  Nové operační sály patří k nejmodernějším v Ústeckém kraji a jsou největší investicí v nemocnici od roku 1982.
  Nová poliklinika byla postavena v r. 1982 a současně byla provedena kompletní rekonstrukce původní nemocnice.

 • 1897

  První okresní nemocnice byla v Roudnici n. L. otevřena v roce 1897 a stála již v místech dnešní Podřipské nemocnice.

 • 1875

  První městská nemocnice byla postavena v r. 1875 a její budova byla zbourána v 80. letech 20. stol. při stavbě OD Říp.

  První městská nemocnice byla postavena v r. 1875 a její budova byla zbourána v 80. letech 20. stol. při stavbě OD Říp.

Aktuality