Roudnická nemocnice je v našem městě déle než 145 let, od roku 1875. Naši předkové si ji postavili, aby měli kde řešit své bolesti a strasti, aby měli kde přicházet na svět jejich potomci a aby měli kde vyhledat pomoc, zejména ve stáří.
Roudnická nemocnice za ta léta prodělala mnoho změn, několikrát byla rekonstruována a modernizována až do své dnešní podoby.

Historie

 • listopad 2023

  Slavnostní otevření nového Oddělení následné intenzivní péče

  Slavnostní otevření nového Oddělení následné intenzivní péče

  Za účasti generální ředitelky Penta Hospitals Mgr. Barbory Vaculíkové, starosty města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka a dalších významných hostů jsme otevřeli zbrusu nové oddělení následné intenzivní péče, které je jedno z nejmodernějších a největších v České republice.  Naše nemocnice bude tedy nyní schopna poskytovat komplexní následnou péči. Oddělení bude mít velký přínos pro obyvatele Roudnice nad Labem a okolí.

 • 2023

  Úspěšná akreditace Nemocnice Roudnice nad Labem

  Úspěšná akreditace Nemocnice Roudnice nad Labem

  Roudnická nemocnice úspěšně prošla náročným auditem Spojené akreditační komise, který potvrdil vysoké standardy kvality poskytovaných služeb i jejich bezpečnost pro pacienty.

 • listopad 2019

  Novým majitelem Nemocnice Roudnice nad Labem společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.

  Novým majitelem Nemocnice Roudnice nad Labem společnost Penta Hospitals CZ, s.r.o.
 • 2016

  Rozsáhlá rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení

  Rozsáhlá rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení
 • 2009

  Nové moderní operační sály

  Nové moderní operační sály

  Otevření nových a moderně vybavených operačních sálů

 • 2002

  První CT v nemocnici

  První CT v nemocnici

  Pořízeno první CT, od té doby bylo pracoviště průběžně modernizováno

 • 1998

  Rozšíření péče

  Rozšíření péče

  K nemocnici byla připojena lékárna,  LDN, SSP včetně domácí péče Anežka. Spojení umožnilo poskytovat komplexní péči a díky tomu získalo město Roudnice nad Labem v roce 1999 ocenění v celostátní soutěži „Město seniorům“

 • 1970

  Provozovatelem nemocnice se stalo Město Roudnice nad Labem

 • 1982

  Kompletní rekonstrukce

  Kompletní rekonstrukce

  Nové operační sály patří k nejmodernějším v Ústeckém kraji a jsou největší investicí v nemocnici od roku 1982.
  Nová poliklinika byla postavena v r. 1982 a současně byla provedena kompletní rekonstrukce původní nemocnice.

 • 1897

  První okresní nemocnice byla v Roudnici n. L. otevřena v roce 1897 a stála již v místech dnešní Podřipské nemocnice.

 • 1875

  První městská nemocnice byla postavena v r. 1875 a její budova byla zbourána v 80. letech 20. stol. při stavbě OD Říp.

  První městská nemocnice byla postavena v r. 1875 a její budova byla zbourána v 80. letech 20. stol. při stavbě OD Říp.

Aktuality