1. Na návštěvu se připravte, udělejte si především potřebný čas.
 2. Mějte na mysli zdravotní stav nemocného a zvolte přiměřenou dobu délku návštěvy. Důležitá je kvalita návštěvy, nikoliv její délka. Je-li pacient ve špatném stavu a cítí se unaven, setrvejte krátce a dopřejte mu odpočinek. Zvažte počet návštěvníků (doporučujeme maximálně dvě osoby najednou, pokud lékař nestanoví jinak).
 3. Přijďte příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout i obavy a starosti nemocného.
 4. Pacienta povzbuzujte, potěšte, uklidněte. Posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli k uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu.
 5. Nesnaže se o tzv. radostný rozhovor za každou cenu. O velkých starostech a vážných rodinných problémech nemluvte nebo hovořte co nejméně, rozhodně na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však nemocný projevit svůj názor na věc, vyslechněte ho.
 6. Vázne-li konverzace, snažte se být iniciativní, ale nebuďte za každou cenu mnohomluvní. I mlčení může být terapeuticky přínosné.
 7. Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit obavy, strach, zármutek a žal. Přijměte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. „Obávané" rozhovory jsou z hlediska pacienta voleny logicky – ventilace strachu má ozdravný účinek
 8. Vždy berte ohled na další pacienty v pokoji. Respektujte jejich zdravotní stav a přání, popřípadě vyhovte jejich drobným prosbám. Opusťte pokoj v případě, že lékař či sestra provádějí vyšetření či výkon, popřípadě potřebuje-li pacient vykonat toaletu na lůžku. Je-li váš nemocný chodící a situace to vyžaduje, povídejte si s ním raději v hovorně nebo v „návštěvním koutku“.
 9. Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní a pamatujte na přiměřenost
 10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však dodržte. I malé zpoždění je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče" pomaleji než náš běžný.

Návštěvníci a klienti Nemocnice Sokolov mohou využívat parkovací dům, jehož součástí je Centrální registr. Parkovací dům nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

Parkoviště je přístupné NONSTOP, 24 hodin denně.

První parkovací hodina je bez poplatku, každá další započatá hodina je zpoplatněna 20 Kč.
Čas pro odjezd z parkoviště po zaplacení je 10 minut.
Platba za parkování je možná pouze v hotovosti.
Při ztrátě parkovacího lístku musí zákazník na recepci Centrálního registru uhradit pokutu ve výši 1000 Kč.

Kavárna se nachází v Pavilonu C, v přízemí a nabízí návštěvníkům široký sortiment potravin, teplých i studených nápojů, teplých i studených jídel, lahůdek, novin a časopisů. Klienti mohou využít i příjemného posezení.

Prodejní doba:
Po – Pá 06:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
So, Ne  09:00 – 12:00, 12:30 – 18:00

Během vánočních svátků bude upravená otevírací doba takto:

 • 24., 25., 26. 12. 2023 – ZAVŘENO
 • 27., 28., 29. 12. 2023 od 7:00 do 16:00 hod (od 12:00 – 12:30 hod. přestávka)
 • 30.12. 2023 od 9:00 do 16:00 hod (od 12 :00 -12:30 hod. přestávka)
 • 31. 12. 2023 – od 9:00 do 13:00 hod (od 13:00 inventura zboží – ZAVŘENO)
 • 1. 1. 2024 – ZAVŘENO
 • V ostatních dnech provoz bez omezení.

Informace o zdravotním stavu příbuzným podává ošetřující lékař v době návštěv a to pouze osobám, které klient uvedl. Po telefonu sdělujeme informace pouze s uvedením hesla, upozorněte své blízké, a případně jim heslo předejte.

Každé oddělení Nemocnice Sokolov má svůj pobytový řád, který se liší především v režimu dne a návštěvních hodinách. Jeho plné znění najdete pod konkrétním oddělením, které vás zajímá.

Veškeré platby pacientů probíhají na Centrálním registru v přízemí budovy B.

Zde možno platit jak hotově, tak všemi druhy platebních karet.

Pokud jste využili možnost zaslání úhrady na účet, je na uznání závazku uvedeno číslo účtu a variabilní symbol, který je nutné při platbě zadat.
Doklad o zaplacení poplatku se všemi předepsanými náležitostmi se vydává pojištěnci pouze na jeho výslovnou žádost.
Číslo účtu pro regulační poplatky (nadstandardy): ČSOB a.s. číslo účtu 243348175/0300

Pokladna v přízemí Pavilonu D slouží pouze pro potřeby zaměstnanců nemocnice a je otevřena pondělí až pátek 7:00 – 9:00 a 11:00 – 13:00.

 • Žádost o přístup k osobním údajům Stáhnout soubor Žádost o přístup k osobním údajům