Informace pro pozůstalé

Víme, že prožíváte zármutek z odchodu Vašeho blízkého, proto bychom Vám chtěli tyto těžké chvíle ulehčit alespoň několika radami a informacemi týkajícími se záležitostí, které musíte nyní zařídit.

Osobní věci zesnulého

Osobní věci si, prosím, převezměte na oddělení, kde byl zesnulý hospitalizován.
S dalšími dotazy se obraťte na dané oddělení.

Osobní doklady

Občanský průkaz zesnulého předává nemocnice pozůstalým.
V nemocnici není možnost se rozloučit se zesnulým.
Toto přání konzultujte s Vámi vybranou pohřební službou.

Pohřební služba – vypravení pohřbu

Výběr provozovatele pohřební služby je zcela na Vás a předejte mu:

  • občanský průkaz zřizovatele pohřbu
  • občanský průkaz zemřelého, popř. rodný list
  • oděv pro zemřelého

Na pohřební službě vyplníte plnou moc, která je nezbytná k převozu těla.
Pracovníci nemocnice nejsou oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu.

Úmrtní list

Úmrtní list vystaví matriční úřad na základě předaných dokladů.
Matrika je již informována o úmrtí z lékařského hlášení.
Matriční úřad oznámí úmrtí České správě sociálního zabezpečení pro zastavení výplaty dávek starobního a invalidního důchodu.

Poplatky

Postup pří úmrtí je stanoven zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. V případě úmrtí ve zdravotnickém zařízení hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy (pokud byla provedena). Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu (pohřební služba) hradí ten, kdo sjednává pohřeb.