Nemocnice Sokolov v posledních letech prošla řadou rekonstrukcí a modernizací, ať už ve smyslu rozšíření spektra svých služeb, tak i jejich kvality. Nabízíme pacientům široké spektrum zdravotnických služeb – od ambulantních specialistů, přes akutní medicínu až po péči následnou.

Historie

 • duben 2024

  Získání akreditace SAK

  Získání akreditace SAK

  Sokolovská nemocnice úspěšně prošla náročným auditem Spojené akreditační komise, který potvrdil vysoké standardy kvality poskytovaných služeb i jejich bezpečnost pro pacienty.

 • 28. únor 2023

  První plně automatizovaný lékárenský robotický skladový systém v České republice

  První plně automatizovaný lékárenský robotický skladový systém v České republice

  V naší nemocnici jsme zprovoznili první plně automatický lékárenský skladový systém v České republice. Unikátní technologie ulehčí práci zaměstnancům lékárny a profitovat z něj budou také naši pacienti. Díky robotickému systému totiž naši lékárníci budou mít více času na klienty a jejich potřeby. Zařízení za 10 milionů korun je zároveň největším svého druhu v zemi.

 • leden 2022

  Urogynekologická ambulance

  Urogynekologická ambulance

  Sokolov má poprvé v historii vlastní urogynekologii a je zároveň jediným specializovaným pracovištěm s atestovaným urogynekologem v Karlovarském kraji.

 • 13. srpen 2020

  Centrální operační sály

  Centrální operační sály

  Šest operačních sálů za více než 135 miliónů Kč. Díky jejich nepřetržitému provozu se snížily čekací doby na plánované operace, například totální endoprotézy kyčle nebo kolene. Jednotlivé klimatizované sály jsou vybavené moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění kvalitní a bezpečné operační péče jednotlivých oborů – nemocnice má v regionu velmi dobré jméno jak pro svoji chirurgii a traumatologii, tak ortopedii, gynekologii i ORL.

 • 23. červen 2020

  Dárcovské centrum Sokolov

  Dárcovské centrum Sokolov

  V areálu nemocnice se otevřelo moderní dárcovské centrum. Tyto prostory slouží nejen pro dárce krve a plazmy, ale také jako registr dárců kostní dřeně.

 • 2017

  Společnost Penta Hospitals CZ novým majitelem nemocnice

  Společnost Penta Hospitals CZ novým majitelem nemocnice

  Penta Hospitals vstupuje do společnosti NEMOS GROUP, a.s. a stává se tak majitelem Nemocnice Sokolov, Nemocnice Ostrov a sítě ambulantních zařízení v Karlovarském kraji.

 • únor 2017

  Rekonstrukce ortopedického oddělení

  Oddělení vzniklo na místě dřívější lůžkové interny a neurologie a získalo tak dvojnásobek počtu lůžek.

 • 1. září 2016

  Nemocniční lékárna

  Nemocniční lékárna

  Ve 13 hodin se slavnostně otevřely dveře nové lékárny.

 • listopad 2015

  Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení

  Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení

  Po rozsáhlých stavebních úpravách se pro rodičky otevřela část zrekonstruovaného gynekologicko-porodnického oddělení v pavilonu E – porodní sály.

 • červenec 2015

  Nový parkovací dům s centrálním registrem

  Nový parkovací dům s centrálním registrem

  Nový parkovací dům nabízí ve dvou patrech celkem 133 parkovacích míst, z toho 6 míst je vyhrazeno pro ZTP a 2 místa s rozšířenou manipulační plochou jsou určena pro osoby doprovázející dítě v kočárku.

 • 21. srpen 2013

  Iktové centrum

  Iktové centrum

  Slavnostní otevření nového iktového centra. Rekonstrukce zahrnovala rozšíření kapacity na 10 lůžek neurointenzivní péče, novou přístrojovou techniku, boxový systém uspořádání celé JIP a bezprostřední architektonickou návaznost na komplement včetně CT pracoviště, laboratoře a klinických oddělení nemocnice.

 • 2011

  Nemocnice Sokolov s.r.o.

  Nemocnice Sokolov je od 1. 1. 2011 řízeno a spravováno společností Nemocnice Sokolov s.r.o. Po převzetí nemocnice bylo prioritou stabilizovat základní činnosti a zajistit fungování nemocnice. Tuto velmi rizikovou a důležitou fázi se podařilo zvládnout.

 • 2006

  Karlovarská krajská nemocnice, a. s.

  V roce 2006 byly sloučeny Nemocnice Sokolov, Nemocnice Cheb a Nemocnice Karlovy Vary fúzí do Karlovarské krajské nemocnice, a. s.

 • 2004

  Vznikla Nemocnice Sokolov, společnost s ručením omezeným

  V roce 2004 byla ukončena činnost nemocnice coby příspěvkové organizace a vznikla Nemocnice Sokolov, společnost s ručením omezeným.

 • 1945

  Znovu obnoven provoz nemocnice

  Znovu obnoven provoz nemocnice

  Za druhé světové války byly mezi budovou hospodářské správy a infekčním pavilonem umístěny dva dřevěné domky pro nemocné „totálně nasazené“ cizince. Během následujících let pak změnila své poslání a stala se z ní všeobecná nemocnice.

 • 1937

  Výstavba infekčního pavilonu

  Nemocnice byla od svého založení všeobecnou nemocnicí s převážně chirurgicky orientovaným primariátem. V roce 1937 byla provedena výstavba infekčního pavilonu a v roce 1938 byl systemizován druhý primariát a to interní. Již v roce 1937 bylo systemizováno místo externího lékaře s převážným zaměřením na nemoci dětské.

 • 1935

  Přístavba k hlavní budově nemocnice

  V přízemí byly správní kanceláře, v prvním poschodí pak byty lékařů a v druhém poschodí byt správce.

 • 4. listopad 1911

  Používací povolení pro nemocnici bylo uděleno výnosem místodržitelství

  Používací povolení pro nemocnici bylo uděleno výnosem místodržitelství

  Právo veřejnosti bylo nemocnici uděleno císařským patentem s účinností od 7. června 1914.

 • 1. červen 1909

  Zahájena stavba nové nemocnice

  V roce 1900 bylo zakoupeno nové staveniště nemocnice na kopci zvaném Hart.

 • 1846

  V Sokolově založena první městská nemocnice

  Tato městská nemocnice však brzy nestačila svým rozsahem a zařízením dané potřebě, zejména vzhledem k stále pokračujícímu vývoji hornictví a průmyslu. Proto už koncem 19. století byly snahy o zřízení nové okresní všeobecné veřejné nemocnice.

Aktuality