Duchovní péče v nemocnici

Nemocnice nabízí pacientům i rodinným příslušníkům a personálu využít duchovní službu. Každý má právo si duchovní službu vyžádat. Duchovní služba není směřována pouze na věřící, ale je poskytována i těm, kteří se k žádné církvi nehlásí. V případě zájmu duchovní péče prostředkuje Nemocnice osobní návštěvu u pacienta. Duchovní služba je poskytována zdarma.
Nemoc může vést k uzavření se a k úzkosti a duchovní služba provází pacienta tímto těžkým obdobím. Může pomoci hledat naději a odpovědi na otázky po smyslu života v době nemoci, umírání a smrti. Duchovní služba spočívá v individuálním přístupu k pacientům.

Duchovní služba zahrnuje:

  • zprostředkování návštěvy duchovního
  • naslouchání
  • rozhovory
  • četbu Bible
  • modlitbu
  • rozhovory s příbuznými pacientů
  • doprovázení pozůstalých

KONTAKTY

Římskokatolická církev

farář: Petr Bauchner
tel.:       +420 608 656 556
e-mail: sokolovskafarnost@gmail.com
www.farnostsokolov.cz

Československá církev evangenická

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sokolově
kazatel: Pavel Knorek
tel.:       +420 359 574 956, +420 732 441 088
e-mail: cce.sokolov@seznam.cz
www.cce-sokolov5.webnode.cz

Československá církev husitská

Náboženská obec Církve československé husitské v Sokolově
farář: Mgr. Lukáš J. Bujna
tel.:      +420 775 541 440
e-mail: bujna@seznam.cz
www.ccsh.cz

Bratrská jednota babtistů

Sbor Bratrské jednoty babtistů v Sokolově
kazatel: Michal Jílek
tel.:       +420 774 100 595
e-mail: sbor@bjbsokolov.cz
www.bjbsokolov.cz

Církev adventistů sedmého dne

Sbor Církve adventistů sedmého dne Sokolov
kazatel: Bohuslav Zámečník
tel.:      +420 603 301 022
www.sokolov.casd.cz