Ceník služeb

Ceník je platný k 1.1.2024.

Zkratky

  • NS – Nemocnice Sokolov s.r.o.
  • ZP – zdravotní pojišťovna
  • MZ ČR – Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • PČR ZPŘ – Policie ČR, zkrácené přípravné řízení

Definice
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré ceny stanoveny včetně platné sazby DPH. Sazbou DPH se rozumí:

  • 0% osvobozená sazba DPH
  • 12% snížená sazba DPH
  • 21% základní sazba DPH

Ceník služeb

1. Ceník zdravotnických služeb

Výkony ORL

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Piercing 1x snížená 350 Kč
Audiometrické vyšetření osvobozená 250 Kč
Veruka, lipom, aterom, mateřská znaménka, hemangiom – 1. léze osvobozená 860 Kč
Veruka, lipom, aterom, mateřská znaménka, hemangiom – každá další léze osvobozená 430 Kč
Millia, molusky – pro nepojištěné klienty či při provedení na vlastní žádost bez zdravotní indikace snížená 450 Kč
Aplikace náušnic snížená 300 Kč

Výkony očního oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Operace očních víček:
– horní víčko – obě oči bez zdravotní indikace
– spodní víčko – obě oči bez zdravotní indikace
– horní i spodní víčko – obě oči bez zdravotní indikace
snížená 15 000 Kč
16 000 Kč
22 000 Kč
Veruka, lipom, aterom, mateřská znaménka, hemangiom – 1. léze osvobozená 1 050 Kč
Veruka, lipom, aterom, mateřská znaménka, hemangiom – každá další léze osvobozená 630 Kč
Xantelasma – 1 víčko – bez zdravotní indikace Isnížená 2 500 Kč
Millia, molusky – 1 oko – bez zdravotní indikace snížená 650 Kč
Vyšetření PASCAL (DCT) osvobozená 200 Kč
Chirurgické řešení astigmatismu (oblouková keratotomie) osvobozená 4 000 Kč
Celková anestezie osvobozená 2 500 Kč
HRT vyšetření – 1 oko osvobozená 300 Kč
OCT vyšetření mimo makulární centrum osvobozená 300 Kč
OCT vyšetření makulární centrum osvobozená 100 Kč
Nitrooční odstranění refrakčních vad – dioptrií – 1 oko:
– implantace fakické čočky Artiflex
– implantace fakické čočky Artisan
osvobozená 27 000 Kč
26 000 Kč
Okluze slzných cest osvobozená 2 500 Kč
Výtisk z vyšetření OCT (A4) základní 50 Kč

Výkony gynekologicko-porodnického oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Interrupce do 8. týdne těhotenství – bez zdravotní indikace snížená 3 100 Kč
Interrupce od 8. týdne těhotenství – bez zdravotní indikace snížená 4 000 Kč
Interrupce potratovými pilulkami (Mifegyne, Mispregnol) snížená 3 900 Kč
Krátkodobý předporodní kurz základní 600 Kč
Dlouhodobý předporodní kurz základní 1 200 Kč
Individuální předporodní kurz základní 500 Kč
Kojenecké masáže základní 500 Kč
Cvičení pro těhotné i po porodu:
– jeden vstup
– permanentka 10 vstupů
základní 60 Kč
500 Kč
Sterilizace – bez zdravotní indikace snížená 11 000 Kč
Těhotenský test z krve (HCG) na vlastní žádost osvobozená 250 Kč
Vyšetření gynekologické pro zjištění názoru druhého lékaře na vlastní žádost osvobozená 1 000 Kč
Ultrazvukový screening v těhotenství na vlastní žádost osvobozená 700 Kč
Gynekologická prohlídka vč. kolposkopie a odběru cytologie na vlastní žádost osvobozená 1 500 Kč
Kurz šátkování (120 minut) základní 150 Kč
Kurz první pomoci pro novorozence a malé děti základní 150 Kč
Gynekologický ultrazvuk na vlastní žádost osvobozená 550 Kč
Operační úprava malých stydkých pysků vč. anestezie osvobozená 16 000 Kč
Sepsání žádosti o sterilizaci snížená 300 Kč
Oddálení menstruace snížená 300 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska bez narkózy snížená 1 000 Kč
Zavedení nitroděložního tělíska pod narkózou snížená2  500 Kč
Cytologie LCB osvobozená 550 Kč
Vystavení receptu (hormonální antikoncepce na jeden měsíc) v době 07:00-15:30 snížená 300 Kč
Vystavení receptu (hormonální antikoncepce na jeden měsíc) v době 15:30-07:00 snížená 600 Kč

Výkony OKBH

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Vyšetření stolice (kvalitativní OK ve stolici) – ČR samoplátci osvobozená 110 Kč
Vyšetření stolice (kvalitativní OK ve stolici) – cizinci samoplátci osvobozená 160 Kč
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost – pojištěnci ČR osvobozená 1 Kč/bod
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost – mimo zdravotní pojištění ČR osvobozená 1,12 Kč/bod
Laboratorní vyšetření cizích státních příslušníků neakutních osvobozená 3 Kč/bod
Kontrola glukometru základní 250 Kč
Laboratorní vyšetření pro veterinární účely základní 2 Kč

Výkony kožního oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Laser – mimo ZP (např. opar, vlasy, …) osvobozená 142 Kč
Lymfodrenáž bez zdravotní indikace snížená 400 Kč
Lymfokalhoty základní 50 Kč
Pneumopunktura:
– 1 procedura
– balíček 5 procedur
– balíček 10 procedur
snížená 150 Kč/oblast
700 Kč/oblast
1300 Kč/oblast

Výkony ARO a ambulance bolesti

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Rebox osvobozená 200 Kč
Neodolpasse osvobozená 250 Kč
Kontinuální intravenosní analgesie při fyziologickém porodu osvobozená 650 Kč
Analgetická infuze osvobozená 100 Kč
Podání vitaminu C osvobozená 600 Kč

Výkony transfúzního oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost – pojištěnci ČR osvobozená 2 Kč/bod
Laboratorní vyšetření na vlastní žádost – mimo zdravotní pojištění osvobozená 5 Kč/bod
Laboratorní vyšetřená cizích státních příslušníků neakutních osvobozená 5 Kč/bod
Odběr krve ze žíly – samoplátci a pojištěnci ČR (do 10 let věku) osvobozená 70 Kč
Odběr krve ze žíly – samoplátci a pojištěnci ČR (nad 10 let věku) osvobozená 35 Kč
Stanovení krevní skupiny osvobozená 250 Kč
Stanovení krevní skupiny – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 520 Kč
Screening protilátek osvobozená 230 Kč
Screening protilátek – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 420 Kč
Identifikace protilátek osvobozená 1 300 Kč
Identifikace protilátek – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 3 800 Kč
Titrace protilátek osvobozená 700 Kč
Titrace protilátek – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 1 900 Kč
Vyšetření HIV osvobozená 490 Kč
Vyšetření HIV – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 1 470 Kč
Vyšetření Syphylis osvobozená 500 Kč
Vyšetření Syphylis – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 1 600 Kč
Vyšetření HCV osvobozená 390 Kč
Vyšetření HCV – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 1 200 Kč
Vyšetření HBsAg osvobozená 250 Kč
Vyšetření HBsAg – cizinci samoplátci (nepojištění u ZP) osvobozená 710 Kč

Výkony oddělení soudního lékařství a toxikologie

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Odběr žilní krve u dospělého pacienta při podezření z požití nebo podání návykové, psychotropní či jiné látky snížená 71 Kč
Etanol – stanovení hladiny alkoholu v biologickém materiálu (krev, moč) snížená 745 Kč
Příplatek za hrazené vyšetření požadované v režimu STATIM (v případě PČR ZPŘ) snížená 500 Kč
Drogy – cílený imunochemický záchyt snížená 425 Kč
Lékový screening z moče – metodou TLC snížená 1 610 Kč
Identifikace (screening) neznámé látky metodou GC-MS (krev, moč) snížená 3 690 Kč
Cílený průkaz (kvalitativní vyšetření) extraktivních látek metodou GC-MS (krev, moč) snížená 2 030 Kč
Stanovení (kvantitativní vyšetření) hladiny extraktivních látek metodou GC-MS (krev) snížená 4 280 Kč
Pronájem pitevny při provedení soudní pitvy základní 750 Kč
Výkony histologické laboratoře a zpracování
– 10 základních bločků při provedení soudní pitvy
– cena za každý další bloček
snížená 650 Kč
70 Kč

Výkony RDG oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Mamografické vyšetření nehrazené ZP osvobozená 800 Kč
Sonografické vyšetření prsů nehrazené ZP osvobozená 500 Kč

Výkony neurologického oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Atraumatická lumbární jehla základní 300 Kč
Jehla k EMG vyšetření základní 50 Kč
Paracetamol 1g i.v.  snížená 50 Kč
Neodolpasse 250 ml osvobozená 250 Kč
Diagnostika spánkové apnoe nehrazená ZP – cena za 1 vyšetření osvobozená 300 Kč
Víceparametrové monitorování spánkového syndromu nehrazené ZP osvobozená 1 935 Kč

Výkony patologického oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění související s uložením těla zemřelého (po uplynutí 48 hod od úmrtí nebo pitvy) základní 500 Kč/den
Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění související s uložením těla zemřelého – vyzvednutí mimo všední den základní 2 000 Kč
Histologické vyšetření při umělém přerušení těhotenství osvobozená 450 Kč

Výkony rehabilitačního oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Akupunktura – 1 sezení 60 min. osvobozená 400 Kč
Akupunktura – 2. a další sezení (30 – 40 min.) osvobozená 300 Kč
Laser do 10 minut osvobozená 150 Kč
SIS – Super Inductive Systém osvobozená 300 Kč
2 ks molitanového míčku základní 100 Kč
Kineziotaping – textilní lepicí páska s elastickými vlastnostmi korigující svalovou funkci. Cena: 100 Kč a dále každý 1 cm pásky á 1 Kč snížená 100 Kč a více dle délky pásky
Masáž k podpoře lymfatického systému bez zdravotní indikace:
– jedna končetina
– každá další končetina
snížená 400 Kč
300 Kč
Baňkování – 20 minut snížená 200 Kč
Masáž šíje – 20 minut snížená 300 Kč
Masáž zad – 25 minut snížená 350 Kč
Masáž šíje a zad – 50 minut snížená 600 Kč
Míčkování šíje – 20 minut snížená 300 Kč
Míčkování zad – 25 minut snížená 350 Kč
Masáž dolních končetin snížená 350 Kč
Masáž horních končetin snížená 250 Kč
Reflexní masáž plosky nohy
jedna noha 15–20 minut
obě nohy
snížená 250 Kč
450 Kč
Emsella – přístrojová neinvazivní prevence a léčba inkontinence
1 procedura
balíček 6 procedur
snížená 1 000 Kč
4 800 Kč
Elektroda VitalStim 1 ks snížená 212 Kč
Elektroda Physio 5 x 5 cm snížená 50 Kč
Elektroda vaginální Physio snížená 550 Kč
Dětské vložky do bot Formthotics základní 1 300 Kč/pár
Konzultace s fyzioterapeutem – 30 min. snížená 400 Kč
Konzultace s fyzioterapeutem – 60 min. snížená 600 Kč

Výkony pediatrického oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel snížená 660 Kč
Předoperační vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou snížená 580 Kč
Provedení Strep Testu, není-li hrazeno ze zdravotního pojištění snížená 150 Kč
Vyšetření CRP z prstu, není-li hrazeno ze zdravotního pojištění snížená 150 Kč
Zdravotní průkaz snížená 260 Kč
Potvrzení evidenčního listu pro mateřské školy snížená 50 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti ke studiu snížená 100 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti na sport, zotavovací akci apod.
– s vyšetřením
– bez vyšetření – do 3 měsíců od preventivní prohlídky
snížená 350 Kč
100 Kč
Vyšetření screeningových vad u novorozence na vlastní žádost, včetně diagnostické kartičky k odběru krve osvobozená 2 000 Kč

Výkony praktického lékaře pro děti a dorost

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Samoplátci nebo pacienti nepojištění v České republice:
– komplexní vyšetření
– opakované komplexní vyšetření
– cílené vyšetření
– kontrolní cílené vyšetření
osvobozená
osvobozená
osvobozená
osvobozená
990 Kč
660 Kč
330 Kč
260 Kč
Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel snížená 660 Kč
Předoperační vyšetření nehrazené zdravotní pojišťovnou snížená 580 Kč
Zdravotní prohlídka pro zaměstnavatele – vstupní, výstupní, periodická osvobozená 550 Kč
Provedení Strep Testu, není-li hrazeno ze zdravotního pojištění snížená 150 Kč
Vyšetření CRP z prstu, není-li hrazeno ze zdravotního pojištění snížená 150 Kč
Zdravotní průkaz snížená 260 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta snížená 260 Kč
Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu snížená 250 Kč
Lékařské posudky pro orgány činné v trestním řízení snížená 350 Kč
Potvrzení evidenčního listu do mateřské školy snížená 50 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti ke studiu snížená 100 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti na sport, zotavovací akci apod.
– s vyšetřením
– bez vyšetření – do 3 měsíců od preventivní prohlídky
snížená 350 Kč
100 Kč
Vystavení náhradního očkovacího průkazu základní 350 Kč
Vystavení náhradní žádanky, doporučení apod. základní 50 Kč
Vystavení náhradního hlášení PN základní 60 Kč
Černobílá kopie formátu A4 základní 6 Kč/strana
Potvrzení pro pracovní úřad a OSSZ:
– 1. vydání
– opakované vydání při ztrátě

základní
zdarma
30 Kč
Očkování a doplatky na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
Aplikace injekce nehrazené ze zdravotního pojištění snížená 250 Kč
Očkování proti pneumokokové infekci:
– Synflorix – není-li hrazen ZP
– Prevenar 13
– Prevenar 13 – doplatek, je-li částečně hrazen ZP
osvobozená 900 Kč
1 500 Kč
440 Kč
Očkování proti rotavirům:
– Rotarix
– RotaTeq
osvobozená 1 550 Kč
1 000 Kč
Očkování proti dávivému kašli (pertuse), tetanu a záškrtu:
– Adacel osvobozená 700 Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě:
– FSME-Immun pro dospělé
– FSME-Immun Junior
osvobozená 800 Kč
700 Kč
Očkování proti planým neštovicím:
– Varilrix
– Priorix Tetra
osvobozená 1 400 Kč
1 600 Kč
Očkování proti meningokokové infekci, není-li hrazeno ZP:
– Nimenrix (meningokok A, C, W 135, Y)
– Bexsero (meningokok B)
– Trumenba (meningokok B)
osvobozená 1 100 Kč
1 800 Kč
1 750 Kč
Očkování proti chřipce:
– Vaxigrip Tetra
– Fluenz Tetra
osvobozená 330 Kč
690 Kč
Očkování proti žloutence typu A:
– Havrix 720
– Havrix 1440
osvobozená 900 Kč
1 250 Kč
Očkování proti karcinomu děložního čípku, není-li hrazeno ZP:
– Gardasil
– Gardasil 9
– Cervarix
osvobozená 1 850 Kč
3 300 Kč
1 600 Kč

Vyšetření a administrativní výkony

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Anonymní průkaz těhotenství snížená 320 Kč
POC test pro plánované výkony u pacientů bez dokladu o bezinfekčnosti osvobozená 200 Kč
POC test pro doprovod dítěte u lůžka bez dokladu o bezinfekčnosti osvobozená 200 Kč

Kompenzační pomůcky – samoplátci s nárokem na kompenzační pomůcku

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Berle francouzská Thuasne Magic soft 105 snížená 300 Kč / pár
Berle předloketní Thuasne W2013 snížená 200 Kč / pár
Berle podpažní snížená 500 Kč / pár

Zdravotní výkony pro státní orgány (např. Policie ČR)

Řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH.

2. Ceník sterilizace

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Výkony (zaslepení, sváření, sterilizace)
Lukasterik malý rozměr základní 8 Kč
Lukasterik střední rozměr základní 10 Kč
Lukasterik velký rozměr základní 32 Kč
Formaldehydová sterilizace základní 660 Kč
Obalový materiál
Papír – fólie za 1 m – šíře 7,5 cm základní 6 Kč
Papír – fólie za 1 m – šíře 10 cm základní 7 Kč
Papír – fólie za 1 m – šíře 15 cm základní 9 Kč
Papír – fólie za 1 m – šíře 20 cm základní 11 Kč
Papír – fólie za 1 m – šíře 25 cm základní 14 Kč
Papír – fólie za 1 m – šíře 30 cm základní 17 Kč
Papír – fólie za 1 m – šíře 40 cm základní 32 Kč
Sáček zátěžový za 1 ks – velký rozměr základní 21 Kč
Sáček zátěžový za 1 ks – střední rozměr základní 11 Kč
Sáček zátěžový za 1 ks – malý rozměr základní 8 Kč
Sáčky papír – fólie za 1 ks – velký základní 8 Kč
Sáčky papír – fólie za 1 ks – střední základní 6 Kč
Sáčky papír – fólie za 1 ks – malý základní 4 Kč
Ostatní materiál
Destilovaná voda – cena za 1 litr základní 9 Kč
Sterilní spotřební zdravotnický materiál (tampony, roušky, štětičky aj.) základní dle aktuálního skl. ceníku

3. Ceník administrativních služeb

Kopírování

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Kopírování – formát A4 jednostranná kopie základní 6 Kč
Kopírování – formát A3 jednostranná kopie základní 8 Kč
Kopírování oboustranné (A4, A3) základní 10 Kč

Zpřístupnění zdravotnické dokumentace

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplnění formulářů, likvidace pojistné události, zprávy pro komerční pojišťovny, vypracování lékařské zprávy, bolestné, umístění do pobytové sociální služby snížená 300 Kč
Potvrzení o hospitalizaci snížená 100 Kč
Vyhledání chorobopisu staršího 3 roky snížená 300 Kč
Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých snížená 300 Kč
Vypracování závěru pitvy na žádost pozůstalých včetně pitevního protokolu snížená 500 Kč

Obrazová dokumentace

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Snímek pořízený ze SONO základní 50 Kč
Pořízení obrazové informace na médiu – DVD, CD základní 150 Kč

Jiné

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Denní sazba za stáž lékaře z jiného zdravotnického zařízení, maximálně však 5 000 Kč/měsíc základní 400 Kč
Denní sazba za stáž nelékaře základní 250 Kč
Oběd pro cizí strávníky – stravování v jídelně Nemocnice Sokolov snížená Ceny pokrmů uvedeny v jídelním lístku
Parkování pro veřejnost (parkovací dům)
– první hodina
– každá další započatá hodina
základní zdarma
20 Kč
Pronájem prostoru s příslušenstvím (zasedací místnost) na 1 den základní 1000 Kč

4. Ceník hotelových služeb

Pokoje gynekologicko-porodnické oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Jednolůžkový pokoj osvobozená 750 Kč/den
Doprovod pacientky na lůžku se stravou základní 550 Kč/den
Doprovod pacientky na lůžku bez stravy základní 400 Kč/den
Rodinný pokoj – šestinedělí základní 1 800 Kč/den
Vyhrazení samostatného pokoje na žádost pacientky osvobozená 500 Kč/den

Pokoje ostatní oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Jednolůžkový pokoj osvobozená 850 Kč / den
Dvoulůžkový pokoj s vybavením osvobozená 600 Kč / osoba / den
Vyhrazení samostatného pokoje na žádost pacientky osvobozená 500 Kč / den
Doprovod pacienta na lůžku se stravou základní 550 Kč / den
Doprovod pacienta na lůžku bez stravy základní 400 Kč / den
Doprovod dítěte nad 6 let se stravou základní 350 Kč / den
Doprovod dítěte nad 6 let bez stravy základní 250 Kč / den
Doprovod dítěte mladšího 6 let se stravou zdarma

5. Ochranné pomůcky pro návštěvy pacientů

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Návštěvnický balíček – ústenka, návleky, plášť, čepice – jednorázové oblečení základní 50 Kč
Ústenka samostatně základní 15 Kč
Balíček pacientský s prodlouženou halenou pro RDG (halena, návleky na obuv, chrániče sluchu) základní 40 Kč
Šortky jednorázové (možnost k ortopedickým operacím) základní 50 Kč
Pantofle uzavřené hotelové, bílé základní 25 Kč

6. Ostatní

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Vratná záloha za zapůjčení vozíku na převoz pacientů 100 Kč