Seznam spektra výkonů, u kterých je nutný písemný informovaný souhlas pacienta

Chirurgie
1. IS30002 Varixy
2. IS30004 Cholecystektomie
3. IS30005 Appendektomie
4. IS30006 Hemoroidy
5. IS30007 Extrakce kovu
6. IS30014 Amputace končetiny nebo její části
7. IS30016 Laparoskopická operace kýly
8. IS30100 Diagnostická laparoskopie a operační výkon podle nálezu
9. IS30101 Diagnostická laparotomie a operační výkon podle nálezu
10. IS30102 Incize abscesu
11. IS30103 Nekrektomie
12. IS30104 Odstranění sleziny nebo její části
13. IS30105 Operace pilonidálního sinu
14. IS30106 Operace pro nezhoubné onemocnění konečníku
15. IS30107 Operace prsu
16. IS30108 Operace štítné žlázy
17. IS30109 Operace tlustého střeva
18. IS30110 Operace žaludku a dvanácterníku
19. IS30111 Operační řešení zlomenin
20. IS30111 Operační řešení zlomenin – děti
21. IS30112 Zavedení katétru pro peritoneální dialýzu
22. IS30122 Odstranění drobných kožních útvarů
Ortopedie
23. IS30003 Hallux valgus, deformity nohou
24. IS30007 Extrakce kovu
25. IS30008 Osteosyntéza
26. IS30009 Artroskopie kolene
27. IS30010 Syndrom carpalis
28. IS30011 Totální endoprotéza kolenního kloubu
29. IS30012 Totální endoprotéza kyčelního kloubu
30. IS30013 Odstranění kožních a podkožních útvarů
31. IS30017 Artroskopie ramene
32. IS30084 Artrodéza
33. IS30085 Artroskopie kyčle
34. IS30086 Dupuytrenova kontraktura
35. IS30087 Epikondylitida
36. IS30088 Infekt tkání pohybového aparátu
37. IS30089 Příjem kostního štěpu
38. IS30090 Totální endoprotéza kořenového kloubu palce
39. IS30091 Totální endoprotéza ramenního kloubu
40. IS30092 Zlomenina krčku stehenní kosti
Gynekologie
41. IS30034 Zavedení, vynětí nitroděložního tělíska
42. IS30040 Urodynamické vyšetření
43. IS30044 Zavedení tahuprosté pásky
44. IS30045 Laparoskopie
45. IS30046 Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie / totální laparoskopická hysterektomie (LAVH/TLH)
46. IS30059 Vaginální hysterektomie
47. IS30062 Císařský řez
48. IS30063Excize z rodidel a pochvy
49. IS30064 Exstirpace Bartholiniho žlázy event. cysty
50. IS30065 Hysteroskopie a separovaná abraze
51. IS30067 Konizace
52. IS30068 Manuální vybavení placenty
53. IS30069 Obecný operační výkon
54. IS30070 Operační odstranění dělohy břišní cestou
55. IS30073 Revize paravaginálního hematomu
56. IS30074 Separovaná abraze
57. IS30075 Spontánní porod
58. IS30076 Sterilizace
59. IS30077 Umělé ukončení těhotenství farmakologickým způsobem
60. IS30078 Myomektomie
61. IS30079 Závěs poševního pahýlu pochvou
62. IS30080 Indukce porodu
63. IS30081 Laparotomie s výkonem dle nálezu
64. IS30082 Poševní plastiky
65. IS30083 Umělé ukončení těhotenství operačním způsobem
66. IS30099 Použití přípravku Entonox
Oční oddělení
67. IS30130 Vypuštění silikonového oleje
68. IS30131 Ablace pterygia
69. IS30132 AMB vyšetření event laserová koagulace sítnice
70. IS30133 AMB vyšetření
71. IS30134 Cyklokryokoagulace
72. IS30135 Enukleace, eviscerace očního bulbu
73. IS30136 Fluorescenční angiografie
74. IS30137 Heidelbergský retinální tomograf
75. IS30138 Implantace fakické čočky
76. IS30139 Malý ambulantní výkon v okolí oka
77. IS30140 Nd: YAG kapsulotomie
78. IS30141 Nitrooční injekce
79. IS30142 Nitrosklivcová aplikace přípravku VABYSMO
80. IS30142 Nitrosklivcová aplikace přípravku BEOVU
81. IS30143 Nitrosklivcová aplikace přípravku EYLEA
82. IS30144 Nitrosklivcová aplikace přípravku LUCENTIS
83. IS30145 Nitrosklivcová aplikace přípravku OZURDEX
84. IS30146 Oblouková keratotomie
85. IS30147 Odstranění sekundární katarakty
86. IS30148 Operace DALK
87. IS30149 Operace DLEK, DSEK, DMEK
88. IS30150 Operace katarakty
89. IS30151 Operace strabismu
90. IS30152 Otevřené poranění oka
91. IS30153 Pars plana vitrectomie
92. IS30154 Perforující transplantace rohovky
93. IS30155 Plastická operace kůže okolí oka
94. IS30155 Plastická operace kůže okolí oka – hrazená pacientem
95. IS30156 Plastická operace kůže víček
96. IS30156 Plastická operace kůže víček – hrazená pacientem
97. IS30157 Refrakční lensektomie
98. IS30158 Sekundární explantace nitrooční čočky
99. IS30159 Sekundární implantace nitrooční čočky
100. IS30160 Skleroplastika
101. IS30161 Sondáž slzných cest
102. IS30162 Trabekulektomie, hluboká sklerektomie
103. IS30163 Transplantace amniové membrány na rohovku
ORL
104. IS30117 Diagnostická exstirpace uzliny
105. IS30118 Chirurgické zmenšení sliznice nosních skořep
106. IS30119 Léčba chronického středoušního zánětu a plastika bubínku
107. IS30120 Myringoplastika
108. IS30121 Odebrání tkáně z hrtanu v přímé laryngoskopii
109. IS30122 Odstranění drobných kožních útvarů
110. IS30123 Chirurgie vedlejších nosních dutin a nosní polypy
111. IS30124 Paracentéza s grometou
112. IS30125 Septoplastika
Interna
113. IS30018 Gastroskopie
114. IS30019 Kolonoskopie
115. IS30020 Elektrická kardioverze
116. IS30093 Břišní punkce
117. IS30094 Hrudní punkce
118. IS30096 Sternální punkce
Neurologie
119. IS30095 Lumbální punkce
Ambulance bolesti (MOJIP)
120. IS30113 Aplikace vitaminu C – Injektopas 7,5 g
121. IS30114 Invazivní terapie v ambulanci léčby bolesti
122. IS30115 Léčba opioidy
Pediatrie
123. IS30047 Negativní revers – novorozenec
124. IS30049 Provedení novorozeneckého laboratorního screeningu
125. IS30095 Lumbální punkce – děti
126. IS30098 Vyšetření sluchu novorozence
Kožní oddělení
127. IS30164 Podání preparátu s retinoidy
Ostatní
128. IS30024 Informovaný souhlas s hospitalizací ČJ
129. IS30024 Informovaný souhlas s hospitalizací AJ
130. IS30024 Informovaný souhlas s hospitalizací NJ
131. IS30024 Informovaný souhlas s hospitalizací PJ
132. IS30024 Informovaný souhlas s hospitalizací RJ
133. IS30025 Negativní revers ČJ
134. IS30025 Negativní revers AJ
135. IS30025 Negativní revers NJ
136. IS30025 Negativní revers PJ
137. IS30025 Negativní revers RJ
138. IS30027 Negativní revers nezletilý pacient
139. IS30001 Anestezie
140. IS30001 Anestezie – děti
141. IS30029 Anestezie ambulantní
142. IS30023 Analgosedace u dítěte
143. IS30015 Obecný operační invazivní výkon
144. IS30021 Kanylace centrální žíly
145. IS30022 Kanylace tepny
146. IS30028 Podání transfúzních přípravků, krevních derivátů
147. IS30041 Použití neregistrovaného léčivého přípravku – vzor
148. IS30043 Off Label – vzor
149. IS30030 Vyšetření CT
150. IS30165 Vyšetření magnetickou rezonancí