Nemocnice Roudnice nad Labem

Naše nemocnice poskytuje péči nejen pro spádový region Roudnice nad Labem a okolí, ale má význam i pro celý Ústecký kraj. Snažíme se stále rozšiřovat spektrum svých služeb včetně jejich kvality a modernizovat vybavení nemocnice.

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V NEMOCNICI

Vážení pacienti, vážení návštěvníci nemocnice,

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 8. 6. 2021, Vás chceme informovat, že jsou umožněny návštěvy ve zdravotnickém zařízení předložením některého z aktuálně dostupných dokladů o bezinfekčnosti COVID – 19.

Je možno se prokázat:

  • Certifikátem o dokončeném očkování nebo dokladem o očkování po 1. dávce
  • Potvrzením o provedeném kontrolním testu PCR (potvrzení ne starší 7 dní), potvrzením o negativním antigenním testu ve všech variantách (ne starším 72 hodin). K prokázání bezinfekčnosti jsou platné všechny druhy testů, včetně čestného prohlášení, pokud je návštěva testována v zaměstnání nebo se jedná o studenta ve škole, nebo pokud byl použit „samotest“
  • Potvrzením, že návštěvník je v ochranné době po prodělané nákaze do 180 dnů od prokazatelné pozitivity testu

V mimořádných případech je možné antigenní test provést ve zdravotnickém zařízení bezprostředně před návštěvou.

 

Návštěva je umožněna za podmínky nepřetržitého použití ochrany dýchacích cest respirátorem minimálně FFP 2 nebo obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest.

Návštěvy na našich odděleních probíhají od 15:00 – 18:00 hodin.

Výjimkou je oddělení LDN, kde návštěvy probíhají od 10:00 – 18:00 hodin, případně podle dohody.

Ochrana dýchacích cest:

Nošení respirátoru se nevztahuje na pacienty, jsou-li hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

Děkujeme za dodržování uvedených opatření.

 

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRO VEŘEJNOST

Naše nemocnice zahájila od 3. března 2021 očkování proti onemocnění covid-19 pro veřejnost. Očkovací místo je umístěno ve 2. patře polikliniky v prostoru OKBH. Zájemci o očkování (osoby starší 70 let) se musí zaregistrovat online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému: zde.

Pro rychlejší administrativní zpracování si můžete stáhnout a vyplnit formulář „Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COVID-19“: zde.

Provozní doba: Pondělí a čtvrtek od 10:00 – 16:00

Informace pro očkované

ODBĚROVÉ MÍSTO: PCR testy pro samoplátce a antigenní testy

Objednání termínu (PCR testy – pro samoplátce, antigenní testy): zde

!!! K otestování PCR na podnět KHS nebo praktického lékaře můžete využít nejbližší registrovaná odběrová místa, která najdete na webu KHS http://www.khsusti.cz/ (Litoměřice, Štětí).

 

Zdravotnické služby

Aktuálně

Hledáme řidiče vozidla Dopravy nemocných, raněných a rodiček

Více...

Roudnická nemocnice má nový rentgen - moderní skiagraf

Nemocnice Roudnice nad Labem uvedla do provozu nový, plně digitální rentgenový přístroj, který proti původnímu rentgenu poskytuje rychlejší a kvalitnější snímky a skrývá i další výhody, které ocení zdravotnický personál i pacienti, pro které se s novým přístrojem navíc výrazně sníží čekací doby na vyšetření.

Více...

V roudnické nemocnici proběhlo předání symbolického dárcovského šeku od Veolia Energie ČR

Více...

KONTAKTUJTE NÁS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.