Nemocnice Roudnice nad Labem

Naše nemocnice poskytuje péči nejen pro spádový region Roudnice nad Labem a okolí, ale má význam i pro celý Ústecký kraj. Snažíme se stále rozšiřovat spektrum svých služeb včetně jejich kvality a modernizovat vybavení nemocnice.

 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V NEMOCNICI

Vážení pacienti, vážení návštěvníci nemocnice,

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 8. 6. 2021, Vás chceme informovat, že jsou umožněny návštěvy ve zdravotnickém zařízení předložením některého z aktuálně dostupných dokladů o bezinfekčnosti COVID – 19.

Je možno se prokázat:

  • Certifikátem o dokončeném očkování nebo dokladem o očkování po 1. dávce
  • Potvrzením o provedeném kontrolním testu PCR (potvrzení ne starší 7 dní), potvrzením o negativním antigenním testu ve všech variantách (ne starším 72 hodin). K prokázání bezinfekčnosti jsou platné všechny druhy testů, včetně čestného prohlášení, pokud je návštěva testována v zaměstnání nebo se jedná o studenta ve škole, nebo pokud byl použit „samotest“
  • Potvrzením, že návštěvník je v ochranné době po prodělané nákaze do 180 dnů od prokazatelné pozitivity testu

V mimořádných případech je možné antigenní test provést ve zdravotnickém zařízení bezprostředně před návštěvou.

 

Návštěva je umožněna za podmínky nepřetržitého použití ochrany dýchacích cest respirátorem minimálně FFP 2 nebo obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest.

Návštěvy na našich odděleních probíhají od 15:00 – 18:00 hodin.

Výjimkou je oddělení LDN, kde návštěvy probíhají od 10:00 – 18:00 hodin, případně podle dohody.

Ochrana dýchacích cest:

Nošení respirátoru se nevztahuje na pacienty, jsou-li hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

Děkujeme za dodržování uvedených opatření.

 

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRO VEŘEJNOST

Naše nemocnice zahájila od 3. března 2021 očkování proti onemocnění covid-19 pro veřejnost. Očkovací místo je umístěno ve 2. patře polikliniky v prostoru OKBH. Zájemci o očkování (osoby starší 70 let) se musí zaregistrovat online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému: zde.

Pro rychlejší administrativní zpracování si můžete stáhnout a vyplnit formulář „Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COVID-19“: zde.

Provozní doba: pracovní dny 10:00 – 16:00, víkendy a svátky 8:00 – 15:00

Informace pro očkované

ODBĚROVÉ MÍSTO: PCR testy pro samoplátce a antigenní testy

Objednání termínu (PCR testy – pro samoplátce, antigenní testy): zde

!!! K otestování PCR na podnět KHS nebo praktického lékaře můžete využít nejbližší registrovaná odběrová místa, která najdete na webu KHS http://www.khsusti.cz/ (Litoměřice, Štětí).

Ve státní svátek dne 6. 7. 2021 je naše venkovní odběrové místo na COVID – 19 uzavřeno.

Zdravotnické služby

Aktuálně

Hledáme zájemce na pozici "Finanční účetní"

Hledáme zájemce na pozici "Finanční účetní" Nemocnice Roudnice nad Labem

Více...

Pomáháme si navzájem

Oporu a pomoc v krizových situacích, při stresu, i při zvládání pracovních nebo soukromých problémů. To vše nabízí zaměstnancům Penta Hospitals CZ nově vzniklý Peer tým. Složený je ze zdravotníků Penta Hospitals CZ připravených denně poskytnout svým kolegům odbornou psychosociální podporu a na svém kontě má už první úspěšné intervence.

Více...

Nového ředitele roudnické nemocnice představila zástupcům Roudnice nad Labem generální ředitelka Penta Hospitals CZ

Nového ředitele roudnické nemocnice i plány na budoucí rozvoj tohoto zdravotnického zařízení představila zástupcům města Roudnice nad Labem generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Více...

KONTAKTUJTE NÁS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.