Nemocnice Roudnice nad Labem

Naše nemocnice poskytuje péči nejen pro spádový region Roudnice nad Labem a okolí, ale má význam i pro celý Ústecký kraj. Snažíme se stále rozšiřovat spektrum svých služeb včetně jejich kvality a modernizovat vybavení nemocnice.

 
 

OMEZENÍ A ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemické situace platí v nemocnici zákaz a omezení návštěv u hospitalizovaných pacientů. Aktuální informace platné od 27.10.2021:

Lůžkové oddělení LDN/ONRPOMEZENÍ NÁVŠTĚV

Návštěvy omezeny na středu a neděli od 14:00 do 16:00 hodin při splnění následujících platných podmínek:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 3 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 

Osoba navštěvující pacienta po celou dobu návštěvy používá respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele:

– Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s  výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod, návštěvy dětí do 10 let nejsou dovoleny, na ostatní se vztahují stejné požadavky jako na dospělé).

– Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.

– Doba trvání návštěvy je maximálně 30 minut.

– Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.

– Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).

– Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.

– Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 

Lůžková oddělení (chirurgie a interna)ÚPLNÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV – možnost pouze donášky potřebných věcí přes recepci

Specifické případy:

–  Pravidla uvedená výše v bodě 1-5 se vztahují i na přítomnost osoby (zákonného zástupce) u porodu.

–  Možná je po dohodě s personálem a za dodržení pokynů personálu též návštěva otce a sourozenců dítěte na stanici šestinedělí, stejně tak návštěva otce dítěte umístěného na stanici novorozenců (porodní boxy).

–  Návštěvy povoleny u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

INFORMACE KE TŘETÍM PREVENTIVNÍM DÁVKÁM OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19

Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které mají nejméně 8 měsíců po aplikaci 1. dávky u jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo 2. dávky u ostatních vakcín.

Nezáleží tedy na věku, zaměstnání, či zdravotním stavu.

Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče. Dostupné budou posilovací dávky i pro všechny ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti covidu-19.

Posilovací dávky je možné podávat od 20. září 2021, dávka je dobrovolná, hrazená zdravotní pojišťovnou.

V den, kdy vám uplyne doba 8 měsíců od poslední dávky očkování, obdržíte zvací SMS nebo email ve znění: CPOJ 32xx28xx22 se může registrovat na posilující dávku očkováni proti Covid-19. Kontaktujte praktického lékaře nebo se registrujte https://www.mzcr.cz/.


Podaní posilovací dávky (respektive dostavení se na místo, kde vám dávku podají) bude poté možné následujícími způsoby.

Registraci lze provést pomocí:

 1. Registrace na očkovací místo (přes Centrální rezervační systém)

Od 20. září je možné se k přeočkování zaregistrovat. Registrovat se lze na https://registrace.mzcr.cz/ a registrace probíhá stejně, jako u předchozích dávek. Zadáte telefonní číslo (prioritně to, přes které jste stahovali certifikát, nebo se na něj předtím registrovali) a vyčkáte na PIN1 poslaný SMS. Po jeho obdržení vyplníte své údaje – kromě telefonního čísla, také číslo pojištěnce, jméno a příjmení. Zbytek údajů se automaticky doplní, dojde k tzv. ztotožnění. Systém pozná, že jste se již před min. 8 měsíci nechali očkovat a můžete dostat posilovací dávku. Vybrat si budete moci https://ockoreport.uzis.cz/, dokončíte registraci a vyčkáte na PIN2, kterým se poté přihlásíte na rezervaci termínu posilující dávky (na https://reservatic.com/ockovani).

 1. Praktičtí lékaři 

Je možné se na podání 3. dávky od 20. září domluvit samostatně se svým praktickým lékařem.

 1. Očkovací místa bez nutnosti předchozí registrace

Využít můžete i tato místa (jejich seznam najdete pomocí filtru „Bez registrace a rezervace“ na ockoreport.uzis.cz), kde vám posilovací dávku podají, pokud u vás uplynulo min. 8 měsíců od podání vakcíny Janssen, nebo 2. dávky u ostatních vakcín.

 1. Telefonicky na Lince 1221
 2. Pro seniory, kteří nemají možnost využít některou z výše nabízených možností, jsme připraveni pomoci v kanceláři sociální pracovnice.
 • Sociální pracovnice: Bc. Bohdana Kutilová, DiS. – ve 3. patře polikliniky na levé straně chodby.
 • Tel: 416 858 456 a email: bohdana.kutilova@nemocniceroudnice.cz 

                                     

 

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRO VEŘEJNOST

Naše nemocnice zahájila od 3. března 2021 očkování proti onemocnění covid-19 pro veřejnost. Očkovací místo je umístěno ve 2. patře polikliniky v prostoru OKBH. Zájemci o očkování se musí zaregistrovat online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému: zde.

Pro rychlejší administrativní zpracování si můžete stáhnout a vyplnit formulář „Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COVID-19“: zde.

Provozní doba: Pondělí a čtvrtek od 10:00 – 16:00

Informace pro očkované

ODBĚROVÉ MÍSTO: PCR testy pro samoplátce

Objednání termínu (PCR testy – pro samoplátce): zde

!!! K otestování PCR na podnět KHS nebo praktického lékaře můžete využít nejbližší registrovaná odběrová místa, která najdete na webu KHS http://www.khsusti.cz/ (Litoměřice, Štětí).

 

Otevírací doba odběrového místa v Nemocnici Roudnici nad Labem:

 • Úterý: 11.00 – 14.00 hod.
 • Čtvrtek: 11.00 – 14.00 hod.

 

Ceny vyšetření:

RT-PCR (výtěr z nosohltanu)

 1. 0,- Kč preventivní PCR test pro všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice a podle platného MO MZ ČR. Dodání výsledku SMS zprávou, případně e-mailem do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření. Bezplatný certifikát v angličtině je ke stažení na adrese ocko.uzis.cz.
 2. 800,- Kč PCR vyšetření. Dodání výsledku SMS zprávou, případně e-mailem do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření [Pozn. cena vyšetření činí částku 600,- Kč; cena za odběr vzorku 200,- Kč];

 

 

 

Zdravotnické služby

Aktuálně

Mezinárodní nekuřácký den

Dnes je Mezinárodní nekuřácký den, kterým si připomínáme zdravotní rizika spojená s kouřením. Kouření je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění především CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) a na prvním místě rakoviny plic. Jedná se o klasickou závislost, a to jak psychickou, tak fyzickou. Nejdůležitější je primární prevence. Normální je nekouřit - nezačínejme s tím!

Více...

14.11. Den diabetiků

Dnes si připomínáme prevenci diabetu s důrazem na zdravý životní styl. Vhodná výživa, přiměřená tělesná hmotnost a fyzická aktivita jsou klíčem prevence, nezapomínejme na to!

Více...

Poděkování našim zdravotníkům

Starosta města Roudnice nad Labem a zástupci spolku Podřipské krajkářky přišli poděkovat našim zdravotníkům za jejich obětavou práci v souvislosti s pandemií Covid-19. Osobně jim předali květiny a vlastnoručně vyrobené krajky. Děkujeme, vážíme si vaší podpory.

Více...

KONTAKTUJTE NÁS

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.