Nemocnice Roudnice nad Labem

Naše nemocnice poskytuje péči nejen pro spádový region Roudnice nad Labem a okolí, ale má význam i pro celý Ústecký kraj. Snažíme se stále rozšiřovat spektrum svých služeb včetně jejich kvality a modernizovat vybavení nemocnice.

 
 

INFORMACE KE TŘETÍM PREVENTIVNÍM DÁVKÁM OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19

Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které mají nejméně 8 měsíců po aplikaci 1. dávky u jednodávkové vakcíny (Janssen), nebo 2. dávky u ostatních vakcín.

Nezáleží tedy na věku, zaměstnání, či zdravotním stavu.

Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče. Dostupné budou posilovací dávky i pro všechny ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti covidu-19.

Posilovací dávky je možné podávat od 20. září 2021, dávka je dobrovolná, hrazená zdravotní pojišťovnou.

V den, kdy vám uplyne doba 8 měsíců od poslední dávky očkování, obdržíte zvací SMS nebo email ve znění: CPOJ 32xx28xx22 se může registrovat na posilující dávku očkováni proti Covid-19. Kontaktujte praktického lékaře nebo se registrujte https://www.mzcr.cz/.


Podaní posilovací dávky (respektive dostavení se na místo, kde vám dávku podají) bude poté možné následujícími způsoby.

Registraci lze provést pomocí:

 1. Registrace na očkovací místo (přes Centrální rezervační systém)

Od 20. září je možné se k přeočkování zaregistrovat. Registrovat se lze na https://registrace.mzcr.cz/ a registrace probíhá stejně, jako u předchozích dávek. Zadáte telefonní číslo (prioritně to, přes které jste stahovali certifikát, nebo se na něj předtím registrovali) a vyčkáte na PIN1 poslaný SMS. Po jeho obdržení vyplníte své údaje – kromě telefonního čísla, také číslo pojištěnce, jméno a příjmení. Zbytek údajů se automaticky doplní, dojde k tzv. ztotožnění. Systém pozná, že jste se již před min. 8 měsíci nechali očkovat a můžete dostat posilovací dávku. Vybrat si budete moci https://ockoreport.uzis.cz/, dokončíte registraci a vyčkáte na PIN2, kterým se poté přihlásíte na rezervaci termínu posilující dávky (na https://reservatic.com/ockovani).

 1. Praktičtí lékaři 

Je možné se na podání 3. dávky od 20. září domluvit samostatně se svým praktickým lékařem.

 1. Očkovací místa bez nutnosti předchozí registrace

Využít můžete i tato místa (jejich seznam najdete pomocí filtru „Bez registrace a rezervace“ na ockoreport.uzis.cz), kde vám posilovací dávku podají, pokud u vás uplynulo min. 8 měsíců od podání vakcíny Janssen, nebo 2. dávky u ostatních vakcín.

 1. Telefonicky na Lince 1221
 2. Pro seniory, kteří nemají možnost využít některou z výše nabízených možností, jsme připraveni pomoci v kanceláři sociální pracovnice.
 • Sociální pracovnice: Bc. Bohdana Kutilová, DiS. – ve 3. patře polikliniky na levé straně chodby.
 • Tel: 416 858 456 a email: bohdana.kutilova@nemocniceroudnice.cz 

                                     

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K NÁVŠTĚVÁM V NEMOCNICI

Vážení pacienti, vážení návštěvníci nemocnice,

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 8. 6. 2021, Vás chceme informovat, že jsou umožněny návštěvy ve zdravotnickém zařízení předložením některého z aktuálně dostupných dokladů o bezinfekčnosti COVID – 19.

Je možno se prokázat:

 • Certifikátem o dokončeném očkování nebo dokladem o očkování po 1. dávce
 • Potvrzením o provedeném kontrolním testu PCR (potvrzení ne starší 7 dní), potvrzením o negativním antigenním testu ve všech variantách (ne starším 72 hodin). K prokázání bezinfekčnosti jsou platné všechny druhy testů, včetně čestného prohlášení, pokud je návštěva testována v zaměstnání nebo se jedná o studenta ve škole, nebo pokud byl použit „samotest“
 • Potvrzením, že návštěvník je v ochranné době po prodělané nákaze do 180 dnů od prokazatelné pozitivity testu

V mimořádných případech je možné antigenní test provést ve zdravotnickém zařízení bezprostředně před návštěvou.

 

Návštěva je umožněna za podmínky nepřetržitého použití ochrany dýchacích cest respirátorem minimálně FFP 2 nebo obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest.

Návštěvy na našich odděleních probíhají od 15:00 – 18:00 hodin.

Výjimkou je oddělení LDN, kde návštěvy probíhají od 10:00 – 18:00 hodin, případně podle dohody.

Ochrana dýchacích cest:

Nošení respirátoru se nevztahuje na pacienty, jsou-li hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

Děkujeme za dodržování uvedených opatření.

 

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRO VEŘEJNOST

Naše nemocnice zahájila od 3. března 2021 očkování proti onemocnění covid-19 pro veřejnost. Očkovací místo je umístěno ve 2. patře polikliniky v prostoru OKBH. Zájemci o očkování (osoby starší 70 let) se musí zaregistrovat online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému: zde.

Pro rychlejší administrativní zpracování si můžete stáhnout a vyplnit formulář „Informovaný souhlas s aplikací očkovací látky COVID-19“: zde.

Provozní doba: Pondělí a čtvrtek od 10:00 – 16:00

Informace pro očkované

ODBĚROVÉ MÍSTO: PCR testy pro samoplátce a antigenní testy

Objednání termínu (PCR testy – pro samoplátce, antigenní testy): zde

!!! K otestování PCR na podnět KHS nebo praktického lékaře můžete využít nejbližší registrovaná odběrová místa, která najdete na webu KHS http://www.khsusti.cz/ (Litoměřice, Štětí).

 

Zdravotnické služby

Aktuálně

Světový den prevence úrazu

17.10. Světový den prevence úrazu. Dnešní den upozorňuje na prevenci a předcházení úrazů. Úraz může potkat každého z nás, a to jak v běžném životě, tak i v zaměstnání. Nezapomínejme na to a chraňme si své zdraví!

Více...

Světový den výživy

Dnes 16.10. si připomínáme Světový den výživy. Životní styl ovlivňuje celkově náš zdravotní stav. Jak se o sebe staráme, jak se projevujeme a cítíme, tak to vše má vliv na naše zdraví. Velmi důležitá součást našeho zdravého životního stylu je právě výživa. Nevhodná a nevyvážená strava má vliv na vznik řady chronických neinfekčních a civilizačních nemocí. Jezme zdravě a hýbejme se!

Více...

Hledáme sanitáře/sanitářku

Nemocnice Roudnice nad Labem hledá do týmu sanitáře/sanitářku. Bližší informace poskytne personální oddělení.

Více...

KONTAKTUJTE NÁS

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.