Ceník služeb

Ceník zdravotnických služeb

Gynekologicko-porodnické oddělení

Název výkonu Cena s DPH
Inhalační analgezie ENTONOX – 20 minut 400 Kč
Inhalační analgezie ENTONOX – nad 20 minut 800 Kč
Předporodní kurz pro těhotné + péče o novorozence, kojení / 2+2 hodiny 600 Kč
Předporodní kurz pro těhotné / 2 hodiny 400 Kč
Péče o novorozence, kojení / 2 hodiny 400 Kč
Epidurální analgezie u porodu na přání pacientky a dle možností ARO 1500 Kč
Poševní plastika – podle rozsahu 8 – 10 000 Kč
Sterilizace laparoskopická – bez zdravotní indikace 15 000 Kč
Inhalační analgezie ENTONOX – malý gyn. výkon 400 Kč
4DryField PH prevence vzniku srůstů 2500 Kč
Interrupce do 8. týdne těhotenství 3200 Kč
Interrupce od 8. týdne těhotenství 4000 Kč
Interrupce podáním tablet 4000 Kč
Postkoitální antikoncepce 500 Kč
Diagnostika nechtěného těhotenství, SONO, sepsání žádosti o UPT 500 Kč
Očkovací preparát + aplikace u Rh neg. faktoru při UPT 1000 Kč
Prvotrimestrální screening 1400 Kč
Druhý screening ve 20.-22. týdnu těhotenství 1200 Kč
Třetí screening ve 30.– 32. týdnu těhotenství 800 Kč
Balíček (prvotrimestrální screening + druhý screening) 2300 Kč
3D, 4D ultrazvuk 850 Kč
Snímek z UZ 50 Kč
USB disk 150 Kč
Aplikace injekce (očkování, vitamíny, antikoncepce) 100 Kč
Odběr cytologie LBC 500 Kč
Sepsání žádosti o sterilizaci 300 Kč
Zavedení NDT 750 Kč
Zakoupení a zavedení NDT 1700 Kč
Ženská bylinná napářka 250 Kč
Farmakologická revize dutiny děložní 2000 Kč
Určení pohlaví plodu na přání 150 Kč
Aplikace náušnice nastřelením – 1x náušnice 400 Kč
Aplikace náušnice nastřelením – 1x pár náušnic 800 Kč

RDG oddělení

Název výkonu Cena s DPH
RTG plic dle sazebníku pojišťovny
Sonografické vyšetření prsů nehrazené ZP dle sazebníku pojišťovny
Kopie nálezu na vyžádání pacienta 50 Kč
Pořízení obrazové informace na médiu – DVD, CD 100 Kč

Rehabilitační oddělení

Název výkonu Cena s DPH
Klasická masáž zad a šíje 20 min 280 Kč
Klasická masáž zad a šíje 30 min 360 Kč
Klasická masáž dolních končetin 20 min 280 Kč
Klasická masáž celková 60 min/záda, šíje, nohy 700 Kč
Medová masáž 20 min + 10 min relaxace 400 Kč
Masáž baňkami 20 min + 10 min relaxace 320 Kč
Chiromasáž 30 min 400 Kč
Čínská masáž hlava 20 min 300 Kč
Indická masáž 45 min 600 Kč
Masáž lávovými kameny – šíje záda 20 min 350 Kč
Reflexní masáž zádová sestava 30 min 500 Kč
Masáž – plosky nohou 30 min 450 Kč
Manuální lymfodrenáž obličej + krk 35-40 min 600 Kč
Manuální lymfodrenáž dolních končetin 90 min 1200 Kč
Manuální lymfodrenáž horních končetin 60 min 750 Kč
Přístrojová lymfodrenáž 30 min 150 Kč
Individuální fyzioterapie 60 min 800 Kč
Tepelné obklady 20 min 80 Kč
Vířivka na dolní končetiny 10 min 100 Kč
Vířivka na horní končetiny 10 min 100 Kč
Perličková koupel 15 min + zábal 270 Kč
Celotělová vířivka 15 min + zábal 270 Kč
Suché uhličité koupele 30 min 180 Kč
Laser do 5 min 40 Kč
Laser 6-10 min 60 Kč
Laser 11-15 min 150 Kč
Laser – Tinitus 300 Kč
Taping 1cm 2 Kč
Taping při donesení vlastního tejpu 50 Kč
Plynové injekce 1 sezení 40 Kč
Skupina SM systém (Smíšek) 1 lekce 60 min 120 Kč
Skupina SM systém (Smíšek) 10 lekcí 1000 Kč
Skupinové cvičení 30 min 80 Kč

Vyšetření a administrativní výkony

Název výkonu Cena s DPH
Vyšetření na alkohol v krvi (mimo žádosti Policie ČR) 492 Kč

Zdravotní výkony pro státní orgány (např. Policie ČR)

Řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH.

Sterilizace

Název výkonu Cena s DPH
Destilovaná voda 1 litr 10 Kč
Sterilizace formalínem 1 cyklus 537 Kč
Parní sterilizace 1 cyklus (velký PS) 537 Kč
Parní sterilizace 1 cyklus (malý PS) 295 Kč
Fólie šíře 5 cm
sterilizace 1 ks
0,60 Kč / 10 cm
7 Kč
Fólie šíře 7,5 cm
sterilizace 1 ks
0,90 Kč / 10 cm
7 Kč
Fólie šíře 10 cm
sterilizace 1 ks
1,20 Kč / 10 cm
7 Kč
Fólie šíře 15 cm
sterilizace 1 ks
1,80 Kč / 10 cm
9 Kč
Fólie šíře 20 cm
sterilizace 1 ks
2,40 Kč / 10 cm
13 Kč
Fólie šíře 30 cm
sterilizace 1 ks
3,60 Kč / 10 cm
18 Kč
Fólie skládaná
sterilizace 1 ks
7,20 Kč / 10 cm
25 Kč
Krepový papír – arch (pro operační balíček) 24 Kč
Netkaná textilie – arch 120×120 (pro operační síto) 27 Kč
Netkaná textilie – arch 60×60 (pro operační síto) 13 Kč
Lukasterik malý 1ks
sterilizace 1 ks
1 Kč
7 Kč
Lukasterik střední 1ks
sterilizace 1 ks
2 Kč
18 Kč
Lukasterik velký 1ks
sterilizace 1 ks
2,50 Kč
23 Kč
Kontejner 63 Kč
Operační balíček 63 Kč
Velký čtverec 2 Kč
Bioindikátor (test HS) 1 ks 87 Kč
BW test 1 ks 119 Kč

Pečovatelská služba

Název výkonu Cena s DPH
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155 Kč / hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč / hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155 Kč / hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155 Kč / hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč / hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155 Kč / hod
pomoc při použití WC 155 Kč / hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 155 Kč / hod
pomoc při přípravě jídla a pití 155 Kč / hod
příprava a podání jídla a pití 155 Kč / hod
dovoz a donáška oběda 30 Kč / úkon
oběd (možno dietní strava) 95 Kč / porce
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
běžný úklid a údržba domácnosti 155 Kč / hod
velký úklid domácnosti 155 Kč / hod
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 155 Kč / hod
pochůzky (lékař, lékárna, úřad, banka, pošta, vzdálený obchod) 155 Kč / hod
běžný nákup 155 Kč / hod
velký nákup 160 Kč / úkon
praní a žehlení prádla (osobní, ložní) 90 Kč / kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovod 155 Kč / hod
Základní sociální poradenství:
o soc. službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, žádost do DD atd. zdarma
Fakultativní služby:
Pronájem jídlonosičů (2ks) – paušál 30 Kč / měsíc
Individuální doprava 18 Kč / km
Netrvá-li poskytování úkonu (základního i fakultativního) celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Pokud se služba uživateli poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, je účtována snížená hodinová sazba 135 Kč.

Denní stacionář

Název výkonu Cena s DPH
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč / hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč / hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč / hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč / hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč / hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč / hod
pomoc při použití WC 135 Kč / hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
oběd 95 Kč / porce
snídaně 15 Kč / porce
svačina 10 Kč / porce
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv:
pracovně výchovná činnost 30 Kč / hod
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 30 Kč / hod
vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 30 Kč / hod
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob 30 Kč / hod
činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování 30 Kč / hod
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod lékař, lékárna, pošta, obchod, úřad apod.) 135 Kč / hod
Úhrady ostatní:
za omluvený den 15 Kč/ den
za neomluvený den 20 Kč / den
Základní sociální poradenství:
o soc. službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, žádost do DD atd. zdarma
Fakultativní služby:
hromadná doprava 7 Kč / km
Výlety a další akce pořádané sociální službou dle kalkulace akce
Pedikúra – na objednání, dochází externí pedikérka (ceny dle aktuálního ceníku)
Netrvá-li poskytování úkonu (základního i fakultativního) celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ceník administrativních služeb

Kopírování

Název výkonu Cena s DPH
Kopírování – formát A4 jednostranná kopie 4 Kč
Kopírování – formát A4 oboustranná kopie 6 Kč

Zpřístupnění zdravotnické dokumentace

Název výkonu Cena s DPH
Výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplnění formulářů, likvidace pojistné události, zprávy pro komerční pojišťovny, vypracování lékařské zprávy, bolestné, umístění do pobytové sociální služby 300 Kč
Potvrzení o hospitalizaci 50 Kč
Vyhledání chorobopisu staršího 3 roky 150 Kč
Vyhledání dat pro vlastní potřebu (datum a hodina narození) 100 Kč

Ceník hotelových služeb

Nadstandardní pokoje

Název výkonu Cena s DPH
Nadstandardní pokoj – jednolůžkový – interní oddělení, chirurgické oddělení 850 Kč
Nadstandardní pokoj – dvoulůžkový – interní oddělení, chirurgické oddělení 550 Kč
Nadstandardní pokoj – gynekologicko-porodnické oddělení 1250 Kč
Rodinný pokoj – gynekologicko-porodnické oddělení – šestinedělí 2500 Kč
Vyhrazení samostatného pokoje na žádost klienta za 1 den 500 Kč
Doprovod pacienta/klientky na lůžku se snídaní 500 Kč

Další hotelové služby

Název výkonu Cena s DPH
Doprovod dítěte nad 6 let se stravou 250 Kč
Doprovod dítěte pod 6 let se stravou zdarma
Doprovod pacientky – porodnice – strava – snídaně 65 Kč
Doprovod pacientky – porodnice – strava – oběd dle výběru 190 Kč
Doprovod pacientky – porodnice – strava – večeře dle výběru 90 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – káva 30 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – čaj 30 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – voda 30 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – sušenka 20 Kč

Ochranné pomůcky pro návštěvy klientů

Název výkonu Cena s DPH
Návštěvnický balíček – ústenka, návleky, plášť, čepice – jednorázové oblečení 100 Kč
Ústenka samostatně 15 Kč