Ceník služeb

Ceník zdravotnických služeb

Gynekologicko-porodnické oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Inhalační analgezie ENTONOX – 20 minut osvobozená 400 Kč
Inhalační analgezie ENTONOX – nad 20 minut osvobozená 800 Kč
Předporodní kurz pro těhotné + péče o novorozence, kojení / 2+2 hodiny základní 600 Kč
Předporodní kurz pro těhotné / 2 hodiny základní 400 Kč
Péče o novorozence, kojení / 2 hodiny základní 400 Kč
Epidurální analgezie u porodu na přání pacientky a dle možností ARO I. snížená 1500 Kč
Poševní plastika – podle rozsahu základní 8 – 10 000 Kč
Sterilizace laparoskopická – bez zdravotní indikace I. snížená 15 000 Kč
Inhalační analgezie ENTONOX – malý gyn. výkon osvobozená 400 Kč
4DryField PH prevence vzniku srůstů osvobozená 2500 Kč
Interrupce do 8. týdne těhotenství I. snížená 3200 Kč
Interrupce od 8. týdne těhotenství I. snížená 4000 Kč
Interrupce podáním tablet I. snížená 4000 Kč
Postkoitální antikoncepce I. snížená 500 Kč
Diagnostika nechtěného těhotenství, SONO, sepsání žádosti o UPT I. snížená 500 Kč
Očkovací preparát + aplikace u Rh neg. faktoru při UPT osvobozená 1000 Kč
Prvotrimestrální screening osvobozená 1100 Kč
Druhý screening ve 20.-22. týdnu těhotenství osvobozená 1200 Kč
Třetí screening ve 30.– 32. týdnu těhotenství osvobozená 800 Kč
Balíček (prvotrimestrální screening + druhý screening) osvobozená 2000 Kč
3D, 4D ultrazvuk základní 700 Kč
Snímek z UZ základní 50 Kč
USB disk základní 150 Kč
Aplikace injekce (očkování, vitamíny, antikoncepce) osvobozená 100 Kč
Odběr cytologie LBC osvobozená 500 Kč
Sepsání žádosti o sterilizaci I. snížená 300 Kč
Zavedení NDT I. snížená 750 Kč
Ženská bylinná napářka I. snížená 250 Kč
Farmakologická revize dutiny děložní osvobozená 2000 Kč
Určení pohlaví plodu na přání základní 150 Kč

RDG oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
RTG plic osvobozená dle sazebníku pojišťovny
Sonografické vyšetření prsů nehrazené ZP osvobozená dle sazebníku pojišťovny
Kopie nálezu na vyžádání pacienta základní 50 Kč
Pořízení obrazové informace na médiu – DVD, CD základní 100 Kč

Rehabilitační oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Klasická masáž zad a šíje 20 min I. snížená 280 Kč
Klasická masáž zad a šíje 30 min I. snížená 360 Kč
Klasická masáž dolních končetin 20 min I. snížená 280 Kč
Klasická masáž celková 60 min/záda, šíje, nohy I. snížená 700 Kč
Medová masáž 20 min + 10 min relaxace I. snížená 400 Kč
Masáž baňkami 20 min + 10 min relaxace I. snížená 320 Kč
Chiromasáž 30 min I. snížená 400 Kč
Čínská masáž hlava 20 min I. snížená 300 Kč
Indická masáž 45 min I. snížená 600 Kč
Masáž lávovými kameny – šíje záda 20 min I. snížená 350 Kč
Reflexní masáž zádová sestava 30 min I. snížená 500 Kč
Masáž – plosky nohou 30 min I. snížená 450 Kč
Manuální lymfodrenáž obličej + krk 35-40 min I. snížená 600 Kč
Manuální lymfodrenáž dolních končetin 90 min I. snížená 1200 Kč
Manuální lymfodrenáž horních končetin 60 min I. snížená 750 Kč
Přístrojová lymfodrenáž 30 min I. snížená 150 Kč
Individuální fyzioterapie 60 min I. snížená 800 Kč
Tepelné obklady 20 min I. snížená 80 Kč
Vířivka na dolní končetiny 10 min I. snížená 100 Kč
Vířivka na horní končetiny 10 min I. snížená 100 Kč
Perličková koupel 15 min + zábal I. snížená 270 Kč
Celotělová vířivka 15 min + zábal I. snížená 270 Kč
Suché uhličité koupele 30 min I. snížená 180 Kč
Laser do 5 min osvobozená 40 Kč
Laser 6-10 min osvobozená 60 Kč
Laser 11-15 min osvobozená 150 Kč
Laser – Tinitus osvobozená 300 Kč
Taping 1cm osvobozená 2 Kč
Taping při donesení vlastního tejpu osvobozená 50 Kč
Plynové injekce 1 sezení I. snížená 40 Kč
Skupina SM systém (Smíšek) 1 lekce 60 min základní 120 Kč
Skupina SM systém (Smíšek) 10 lekcí základní 1000 Kč
Skupinové cvičení 30 min základní 80 Kč

Vyšetření a administrativní výkony

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Vyšetření na alkohol v krvi (mimo žádosti Policie ČR) I. snížená 492 Kč

Zdravotní výkony pro státní orgány (např. Policie ČR)

Řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH.

Sterilizace

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Destilovaná voda 1 litr základní 10 Kč
Sterilizace formalínem 1 cyklus základní 537 Kč
Parní sterilizace 1 cyklus (velký PS) základní 537 Kč
Parní sterilizace 1 cyklus (malý PS) základní 295 Kč
Fólie šíře 5 cm
sterilizace 1 ks
základní 0,60 Kč / 10 cm
7 Kč
Fólie šíře 7,5 cm
sterilizace 1 ks
základní 0,90 Kč / 10 cm
7 Kč
Fólie šíře 10 cm
sterilizace 1 ks
základní 1,20 Kč / 10 cm
7 Kč
Fólie šíře 15 cm
sterilizace 1 ks
základní 1,80 Kč / 10 cm
9 Kč
Fólie šíře 20 cm
sterilizace 1 ks
základní 2,40 Kč / 10 cm
13 Kč
Fólie šíře 30 cm
sterilizace 1 ks
základní 3,60 Kč / 10 cm
18 Kč
Fólie skládaná
sterilizace 1 ks
základní 7,20 Kč / 10 cm
25 Kč
Krepový papír – arch (pro operační balíček) základní 24 Kč
Netkaná textilie – arch 120×120 (pro operační síto) základní 27 Kč
Netkaná textilie – arch 60×60 (pro operační síto) základní 13 Kč
Lukasterik malý 1ks
sterilizace 1 ks
základní 1 Kč
7 Kč
Lukasterik střední 1ks
sterilizace 1 ks
základní 2 Kč
18 Kč
Lukasterik velký 1ks
sterilizace 1 ks
základní 2,50 Kč
23 Kč
Kontejner základní 63 Kč
Operační balíček základní 63 Kč
Velký čtverec základní 2 Kč
Bioindikátor (test HS) 1 ks základní 87 Kč
BW test 1 ks základní 119 Kč

Pečovatelská služba

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík osvobozená 135 Kč / hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při použití WC osvobozená 135 Kč / hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při přípravě jídla a pití osvobozená 135 Kč / hod
příprava a podání jídla a pití osvobozená 135 Kč / hod
dovoz a donáška oběda osvobozená 23 Kč / úkon
oběd (možno dietní strava) osvobozená 75 Kč / porce
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
běžný úklid a údržba domácnosti osvobozená 135 Kč / hod
velký úklid domácnosti osvobozená 135 Kč / hod
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva osvobozená 135 Kč / hod
pochůzky (lékař, lékárna, úřad, banka, pošta, vzdálený obchod) osvobozená 135 Kč / hod
běžný nákup osvobozená 135 Kč / hod
velký nákup osvobozená 140 Kč / úkon
praní a žehlení prádla (osobní, ložní) osvobozená 80 Kč / kg
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, do školy apod. osvobozená 135 Kč / hod
Základní sociální poradenství:
o soc. službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, žádost do DD atd. zdarma
Fakultativní služby:
Pronájem jídlonosičů (2ks) – paušál základní 30 Kč / měsíc
Individuální doprava základní 18 Kč / km
Netrvá-li poskytování úkonu (základního i fakultativního) celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Denní stacionář

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík osvobozená 135 Kč / hod
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při základní péči o vlasy a nehty osvobozená 135 Kč / hod
pomoc při použití WC osvobozená 135 Kč / hod
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
oběd osvobozená 75 Kč / porce
snídaně osvobozená 15 Kč / porce
svačina osvobozená 10 Kč / porce
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv:
pracovně výchovná činnost osvobozená 30 Kč / hod
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností osvobozená 30 Kč / hod
vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění osvobozená 30 Kč / hod
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob osvobozená 30 Kč / hod
činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osvobozená 30 Kč / hod
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (doprovod lékař, lékárna, pošta, obchod, úřad apod.) osvobozená 135 Kč / hod
Úhrady ostatní:
za omluvený den osvobozená 15 Kč/ den
za neomluvený den osvobozená 20 Kč / den
Základní sociální poradenství:
o soc. službách, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, ZTP, příspěvku na bydlení, žádost do DD atd. zdarma
Fakultativní služby:
hromadná doprava základní 7 Kč / km
Výlety a další akce pořádané sociální službou základní dle kalkulace akce
Pedikúra – na objednání, dochází externí pedikérka (ceny dle aktuálního ceníku)
Netrvá-li poskytování úkonu (základního i fakultativního) celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Ceník administrativních služeb

Kopírování

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Kopírování – formát A4 jednostranná kopie základní 4 Kč
Kopírování – formát A4 oboustranná kopie základní 6 Kč

Zpřístupnění zdravotnické dokumentace

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplnění formulářů, likvidace pojistné události, zprávy pro komerční pojišťovny, vypracování lékařské zprávy, bolestné, umístění do pobytové sociální služby I. snížená 300 Kč
Potvrzení o hospitalizaci I. snížená 50 Kč
Vyhledání chorobopisu staršího 3 roky I. snížená 150 Kč
Vyhledání dat pro vlastní potřebu (datum a hodina narození) základní 100 Kč

Ceník hotelových služeb

Nadstandardní pokoje

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Nadstandardní pokoj – jednolůžkový – interní oddělení, chirurgické oddělení osvobozeno 850 Kč
Nadstandardní pokoj – dvoulůžkový – interní oddělení, chirurgické oddělení osvobozeno 550 Kč
Nadstandardní pokoj – gynekologicko-porodnické oddělení osvobozeno 1250 Kč
Rodinný pokoj – gynekologicko-porodnické oddělení – šestinedělí II. snížená 2500 Kč
Vyhrazení samostatného pokoje na žádost klienta za 1 den osvobozeno 500 Kč
Doprovod pacienta/klientky na lůžku se snídaní II. snížená 500 Kč

Další hotelové služby

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Doprovod dítěte nad 6 let se stravou II. snížená 250 Kč
Doprovod dítěte pod 6 let se stravou zdarma
Doprovod pacientky – porodnice – strava – snídaně II. snížená 65 Kč
Doprovod pacientky – porodnice – strava – oběd dle výběru II. snížená 190 Kč
Doprovod pacientky – porodnice – strava – večeře dle výběru II. snížená 90 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – káva I. snížená 30 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – čaj I. snížená 30 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – voda I. snížená 30 Kč
Infuzní stacionář – občerstvení – sušenka I. snížená 20 Kč

Ochranné pomůcky pro návštěvy klientů

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Návštěvnický balíček – ústenka, návleky, plášť, čepice – jednorázové oblečení základní 100 Kč
Ústenka samostatně základní 15 Kč