Následná intenzivní péče

Následná intenzivní péče

Pacienti závislí na podpoře základních životních funkcí.

Kde nás najdete

Pavilon č. 4, 1. PP

Centrální kontakt pro příjem pacientů - koordinátor NIPéče

Popis oddělení

Oddělení následné intenzivní péče (NIP) je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci.

Nejčastěji jsou přijímáni pacienti z akutních lůžek ARO, JIP operačních a neoperačních oborů.

Hlavním posláním pracoviště následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad nejčastěji na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče, či propuštění pacienta do domácí péče.

Pacienta vnímáme jako osobnost, plánovitě uspokojujeme potřeby pacienta a naplňujeme je individuálně. Využíváme prvky bazální stimulace.

Personální obsazení

MUDr. Jiří Nováček

Primář

Růžena Sailerová

vrchní sestra

Lékařská péče je zajištěná vizitami lékaře, dále je dostupná široká konziliární péče, například interní, kardiologická, diabetologická, gastroenterologická, chirurgická, poradna pro hojení chronických ran, stomická poradna, neurologická, nefrologická, rehabilitační, psychologická.
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. má k dispozici oddělení klinické biochemie, radiodiagnostiku-RTG, SONO, CT.
Oddělení NIP nabízí komplexní léčebnou i ošetřovatelskou péči, dále rehabilitační péči, ergoterapii, služby zdravotně sociální pracovnice, nutričního terapeuta a nemocničního kaplana, který nabízí své služby pacientům a jejich příbuzným.
O pacienty se stará lékařský tým anesteziologů a ošetřovatelský tým erudovaných sester, sanitářů a fyzioterapeutů. Aktivně spolupracujeme s nutriční terapeutkou.

Vybavení pokojů
Kapacita oddělení je 10 lůžek – jedná se o 5 dvoulůžkových pokojů, kde je zajištěno respektování soukromí pacientů.
Všechny lůžka jsou polohovací, s aktivní antidekubitní matrací. Příslušenstvím každého lůžka je monitor vitálních funkcí, který je centrálně sledovaný na sesterně, dýchací přístroj, centrální rozvod medicinálních plynů, odsávačka, dokovací stanice s infuzními pumpami a dávkovači, enterální pumpa, pomůcky k polohování a rehabilitaci, komunikační zařízení sestra-pacient, rádio, TV přijímač, možnost připojení wi-fi.