Následná intenzivní péče

Následná intenzivní péče

Pacienti závislí na podpoře zákl. životních funkcí.

Kde nás najdete

3. patro hlavní budovy

CENTRÁLNÍ KONTAKT PRO PŘÍJEM PACIENTŮ - KOORDINÁTOR NIPÉČE

Popis oddělení

Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti, kteří prodělali kritické onemocnění, a zatím u nich ještě nedošlo k obnovení některé z životních funkcí a existuje důvodný předpoklad nutnosti dlouhodobé podpory některé z těchto funkcí. Nejčastěji jsou přijímáni pacienti z akutních lůžek ARO, JIP operačních a neoperačních oborů. Naprosto stěžejní je spolupráce s fyzioterapeuty, každý pacient v rámci obnovy tělesné kondice rehabilituje 7 dní v týdnu. K dispozici jsou rovněž služby psychiatra a psychologa.

Vybavení pokojů
NIP – polohovací lůžko s antidekubitární matrací, monitor vitálních funkcí, infúzní pumy a dávkovače, pomůcky pro rehabilitaci a polohování pacientů, TV přijímač.

Personální obsazení

prim. MUDr.
Jakub Kravciv

MUDr. Jaroslav Třetina

Bronislava Středová

vrchní sestra

MUDr. Ihor Solilyak

MUDr. Petr Maňhal

MUDr. Stanislava Zecková