Nemocnice Vrchlabí se nachází v samém centru horské rekreační oblasti Krkonoš. Nemocnice nabízí pacientům spektrum služeb – od ambulantních specialistů, přes akutní medicínu až po péči následnou. V roce 2016 se stala první nemocnicí skupiny Penta Hospitals.

Historie

 • prosinec 2023

  Ocenění Českých 100 Nejlepších za rok 2023

  Ocenění Českých 100 Nejlepších za rok 2023

  Nemocnice získává prestižní ocenění Českých 100 Nejlepších za rok 2023 v kategorii Zdraví – vzdělání – humanita. Tato cena je výsledkem práce a úsilí posledních několika let, kdy se podařilo otevřít 5 nových specializovaných ambulancí, nové ortopedicko-traumatologické oddělení, chronické oddělení následné rehabilitační péče a navýšit počet zaměstnanců o 20%. Ocenění převzal na galavečeru v Obecním domě v Praze ředitel nemocnice MUDr. Michal Mrázek, MHA.

 • 1. září 2022

  Ansa Chirurgie se stává součástí Nemocnice Vrchlabí

  Ansa Chirurgie se stává součástí Nemocnice Vrchlabí

  Vrchlabská privátní chirurgická klinika ANSA se stala součástí Nemocnice Vrchlabí.

 • prosinec 2021

  Nemocnice získává akreditaci SAK

  Nemocnice získává akreditaci SAK

  Nemocnice podstoupila náročný audit Spojené akreditační komise (SAK). Ta potvrdila, že zařízení splňuje vysoké standardy kvality poskytovaných služeb i jejich bezpečnosti pro pacienty.

 • červen 2021

  Otevřeno nové ortopedické oddělení

  Otevřeno nové ortopedické oddělení

  V prostorách bývalé porodnice v posledním patře hlavního pavilonu se otevřelo zbrusu nové ortopedické oddělení v čele s prim. MUDr. Janem Hendrychem.

 • 1. červenec 2016

  Společnost Penta Hospitals CZ novým majitelem nemocnice

  Společnost Penta Hospitals CZ novým majitelem nemocnice

  Vrchlabská nemocnice se stala prvním zdravotnickým zařízením skupiny Penta Hospitals.

 • listopad 1997

  Vznikla soukromá Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o.

  Vznikla soukromá Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o.

  Po přestěhování interny do nového pavilonu a po privatizaci 1997 proběhla rekonstrukce staré nemocnice a v roce 2002 bylo otevřeno nové samostatné oddělení následné péče.

 • 1995

  Ambulance pro infekční nemoci a odd. následné péče

  Po zrušení infekčního oddělení byla ustanovena ambulance pro infekční nemoci a také vzniklo odd. následné péče – jako první ve východočeské oblasti – 20 lůžek.
  Starý infekční pavilon byl zbourán, dnes pozemek slouží jako parkoviště.

 • září 1973

  Dokončení nové hlavní budovy

  Dokončení nové hlavní budovy

  V nové budově se nachází chirurgie, operační sály, gynekologie, porodnice, RTG, laboratoř, rehabilitace. Kolem roku 1975 sem bylo přemístěno i dětské oddělení z vily ve městě, dnes je tam zubní poliklinika. Plánovaná dostavba druhého křídla nového pavilonu pro internu se už neuskutečnila. Ve starém pavilonu, dřívější chirurgii, proběhla později rekonstrukce a bylo zřízeno nové interní oddělení, s JIP a celkem 60 lůžek – dnes pavilon následné péče (NP).

 • 23. červen 1967

  Položen základní kámen dnešní hlavní budovy

  Položen základní kámen dnešní hlavní budovy
 • 1961

  Samostatné infekční oddělení

  Samostatné infekční oddělení

  Ustanoveno samostatné infekční oddělení pro nemocné z oblasti Krkonoš v okresech Trutnov a Semily, pod vedením MUDr. Jana Kupky. Dosud byla lůžka pro infekční pacienty při interních a dětských odděleních. Nemocnice byla začleněna do Okresního ústavu národního zdraví v Trutnově.

 • 1955

  Postupně vzniká samostatné oddělení gynekologie a porodnice

  Postupně vzniká samostatné oddělení gynekologie a porodnice

  V 50. letech vzniká samostatné gynekologicko-porodnické oddělení pod vedením MUDr. Šmerhila.

 • 1945

  MUDr. Hruška ředitelem i oblíbencem zdejších lyžařů

  MUDr. Hruška ředitelem i oblíbencem zdejších lyžařů

  Nastupuje MUDr. A. Hruška, který přichází z pražské Bulovky, kde pracoval jako chirurg. Ten je pověřen vedením nemocnice po odchodu německých lékařů. Později se stává dlouholetým a oblíbeným primářem chirurgického oddělení. Lyžaři se v Krkonoších zdravili voláním „sejdeme se u Hrušky.

 • 1945

  Dokončen interní pavilon se 100 lůžky

  Dokončen interní pavilon se 100 lůžky

  Interní pavilon se nacházel tam, kde je nyní heliport. V té době nemocnice disponuje 300 lůžky, má 60 zaměstnanců. Je tu monoprimariát (chirurgie, interna, porodnice a infekce). Na interní oddělení přichází v roce 1947 MUDr. Soukup a v roce 1949 MUDr. Václav Pilař, který se mj. zasloužil o léčení chorob štítné žlázy. MUDr. Pilař se stává dlouholetým a oblíbeným primářem interního oddělení.

 • 1942

  Přístavby nemocnice

  Přístavby nemocnice

  Sklepní místnosti u hlavní budovy slouží jako kryty, nemocnice má 2 laboratoře, koupelny, instalace elektromedicínských přístrojů, operační sál s bezestínovým osvětlením. Půdní byty slouží pro ubytování řádových sester i ostatních zaměstnanců. Je zde kaple i hospodářská budova. V horní části (dnešní parkoviště) je v této době postaven nový infekční pavilon s 60 lůžky.

 • 1929

  1929–1945 vede nemocnici MUDr. Alfréd Meissner

  1929–1945 vede nemocnici MUDr. Alfréd Meissner
 • 1915

  Podána žádost o výstavbu tbc pavilonu

  Přidělen 1 ha pozemku, ale k výstavbě nedošlo. Během 1. světové války byli v nemocnici umístěni zranění vojáci z Josefova.

 • 1904

  Zahájen provoz nové nemocnice – dnešní stará budova

  Původní nemocnice později přešla pod správu města, v objektu byl zřízen domov důchodců. Hlavní budova měla 90 lůžek, infekční část 20 lůžek.
  Od roku 1908 i první rentgen, který darovala Spořitelna.

 • 1878

  Projekt na stavbu nové nemocnice

  Primářem ústavu se stává MUDr. Emanuel Patz, po několika letech je přijat další lékař, MUDr. Hahn. Obsluhujícím personálem byli muži i ženy. Nemocnice měla dokonce svého účetního. V dalších letech už kapacita nemocnice nestačila, byl vypracován projekt na stavbu nemocnice nové, na západní straně města, o výměře 1,5 ha, výstavba 1895–99.

 • 1870

  Rozšíření na 70 lůžek

  Právo provozu získává od vdovy MUDr. Hubeného autonomní okresní zastupitelství.

 • 1856

  Soukromá nemocnice na levém břehu Labe pod parkem

  MUDr. Hubený postavil na své náklady soukromou nemocnici (20 lůžek).

 • 1832

  Založení nemocnice kvůli epidemii cholery

  Podnět k založení první nemocnice ve Vrchlabí dala epidemie cholery ve městě a okolí v r. 1832. Městský špitál za kostelem už nestačil.

Aktuality