Lůžková péče

Lůžková péče

V areálu Psychiatrické nemocnice Písek jsou čtyři koedukovaná (společně jsou hospitalizovaní muži i ženy), otevřená samostatná oddělení (A, B, C a D) určená pro dobrovolnou léčbu psychických poruch a nemocí.

Více informací o jednotlivých odděleních naleznete v rozbalovacím boxu níže.

Personální obsazení

MUDr. Marian Koranda, MBA

primář

Pavla Solničková

vrchní sestra