Tiskový mluvčí

Vladislav Podracký
vladislav.podracky@pentahospitals.cz

Penta Hospitals CZ, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha