Lůžková péče

Oddělení C - kombinovaná léčba

Jedná se o otevřené oddělení pro dobrovolnou psychiatrickou léčbu, jenž je:

1) určeno pro obdobné spektrum diagnóz jako oddělení B, ale obvykle s mírnější intenzitou projevů onemocnění (tady pacienti s dekompenzací psychického onemocnění, jako je např. relaps či epizoda paranoidní schizofrenie, středně těžká či doznívající deprese, dekompenzace poruch osobnosti, lehčí organické poruchy, mírná kognitivní porucha či počínající demence.

2) pro stabilizovanější pacienty, kteří byli primárně hospitalizovaní na odd. B a nyní se již potřebují připravit na propuštění z nemocnice. V rámci přípravy na odchod domů nebo do chráněného bydlení je důležitá psychiatrická rehabilitace, která je na oddělení poskytována v rámci rozsáhlého psychoterapeutického a psychosociálního programu, viz Aktivity a programy.
Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním.

Okrajově je program vhodný i pro pacienty s problematikou užívání alkoholu či psychoaktivních látek současně spojených s přítomností duševní choroby (duální diagnózy), kde se jedná o symptomatické užívání; nebo pro pacienty se závislostní problematikou, kteří nejsou schopni absolvovat standardní odvykací léčbu na jiných specializovaných režimových odděleních v ČR a mají již zajištěnu či předjednánu následnou režimovou léčbu závislostí.

Délka hospitalizace obvykle činí cca. 10-12 týdnů. Kapacita oddělení C je 30 lůžek, je určeno pro ženy i muže do 65 let.

Kde nás najdete

4. patro