Lůžková péče

Oddělení B - příjmové, biologická léčba

Jedná se o otevřené oddělení s prioritně farmakoterapeutickým (biologickým) přístupem k léčbě. Pacienti jsou přijímaní výhradně k dobrovolné léčbě. Délka hospitalizace obvykle činí cca. 10-12 týdnů. Program je určen pacientům s vážnou dekompenzací psychického onemocnění či poruchy (relaps paranoidní schizofrenie, těžká deprese, těžká dekompenzace poruchy osobnosti, organické poruchy). Program je dále také určen pacientům s mírnou kognitivní poruchou či počínající demencí do 65 let.

Těžiště léčby spočívá ve zvládnutí akutního stavu především za pomoci farmakoterapie (léků, léčivých přípravků) a částečně s pomocí podpůrné, edukační a aktivizační psychoterapie. Zájmová a činnostní terapie pak zlepšuje kognici formou tvůrčích dílen (např. šití, tkaní, práce s keramickou hlínou, s barvami, textilem a papírem či dřevem apod.). Stanovený režim léčby se nutně operativně přizpůsobuje aktuální pacientově situaci.

Hospitalizace slouží ke vstupní diagnostice a úvodním fázím léčby pacientů, k pochopení vlastního onemocnění. Cílem léčebného pobytu je především stabilizace duševního onemocnění či zlepšení úrovně kognitivních funkcí.
Neodmyslitelnou součástí je také sociální práce a pomoc rodině s nalezením dlouhodobého řešení celé situace (doporučení další specifické péče pro samostatný pobyt či pobyt s rodinou, doporučení vhodných domovů důchodců či ústavů sociální péče).

Pacienti již na oddělení mohou navázat spolupráci s neziskovými organizacemi poskytující komunitní péči v oblasti péče o duševní zdraví a občany s duševním onemocněním.

Kapacita oddělení B je 24 lůžek, je určeno pro ženy i muže.

Staniční sestra: Alena Beranová

Kde nás najdete

3. patro