Vánoční dárky pro naše zaměstance

Vánoční dárky pro naše zaměstance
Vedení naší nemocnice navštívilo všechny oddělení, rozdalo vánoční dárečky našim zaměstnancům a poděkovalo za celoroční skvěle odvedenou práci.
Děkujeme, velmi si vážíme vaší práce.