Nové oddělení následné intenzivní péče v naší nemocnici

Za účasti generální ředitelky Penta Hospitals Mgr. Barbory Vaculíkové, starosty města Roudnice nad Labem Ing. Františka Padělka a dalších významných hostů jsme 27.11. otevřeli zbrusu nové oddělení následné intenzivní péče, které je jedno z nejmodernějších a největších v České republice.
Nové oddělení následné intenzivní péče v naší nemocnici

Naše nemocnice bude tedy nyní schopna poskytovat komplexní následnou péči. Oddělení bude mít velký přínos pro obyvatele Roudnice nad Labem a okolí. „Dříve museli být pacienti, kteří vyžadovali následnou nebo dlouhodobou intenzivní péči převáženi na vzdálená pracoviště do Prahy nebo Ústí nad Labem. To samozřejmě komplikovalo i možnosti návštěv jejich blízkých, které jsou pro rekonvalescenci velmi důležité. Nyní ale budou moci být takoví pacienti z Roudnice a okolí léčeni v blízkosti svých domovů, což považuji za veliký posun.“ řekl ředitel nemocnice František Werner. V čele nového oddělení je primář Pavol Cyprich, který má za sebou bohaté zkušenosti s péčí v oblasti intenzivní medicíny a významně se podílel i na sestavování profesionálního týmu, který bude zajišťovat chod nového pracoviště. Ten má na oddělení k dispozici špičkovou techniku od resuscitačních lůžek přes systémy centrální monitorace životních funkcí nebo lékové systémy, až po vyspělý systém kontroly prostředí, který na oddělení vedle teploty monitoruje a reguluje i vlhkost a další parametry. Samozřejmostí moderního oddělení pak je i vybavení všech pokojů internetem, televizory a dalším příslušenstvím. „Vybavení na tak vysoké úrovni je velmi důležité pro kvalitu a bezpečnost poskytované péče,“ vysvětlil primář Cyprich s tím, že nejčastějšími pacienty nového pracoviště budou lidé v kritickém stavu, u který již byly stabilizované základní životní funkce, ale přesto vyžadují nadále specializovanou péči. „Většinou jsou to pacienti po cévní mozkové příhodě, závažných traumatech nebo po těžkém srdečním selhání. Proto je pro ně velmi důležité nejen kvalitní technické vybavení, ale také kvalifikovaný tým lékařů, sester i dalších profesí,“ řekl primář. O pacienty na 26 lůžkách oddělení bude pečovat kvalifikovaný a zkušený personál. Od března pak oddělení doplní ještě dalších 10 lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.