Nemocnice Roudnice nad Labem akreditovaná

Ve dnech 8. – 9. 2. 2023 proběhlo v Nemocnici Roudnice nad Labem s.r.o. akreditační šetření SAK zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Na základě tohoto náročného šetření byla Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. vyhodnocena jako akreditovaná na další 3 roky a obdrželi jsme certifikát o udělení akreditace do 8. 2. 2026. Tento úspěch je úspěchem nejen nemocnice, ale hlavně všech našich zaměstnanců, kteří průběžně a dlouhodobě odvádí kvalitní a poctivou práci. Jsme pyšní, že máme tým, na který se můžeme spolehnout a který poskytuje kvalitní, odbornou a bezpečnou péči našim pacientům, což potvrdila i akreditační komise. Všem patří velký dík.
Nemocnice Roudnice nad Labem akreditovaná