Gama sonda, přesná metoda pro prsní vyšetření i šetrnou operativu

Pokud je karcinom prsu včas diagnostikován, šance na jeho úspěšnou léčbu se zásadně zvyšuje. V naší nemocnici se na problematiku prsní operativy specializuje lékařka chirurgického oddělení Petra Jakeš. Na co by si ženy měly dát pozor, jak léčba probíhá a proč si Petra vybrala zrovna tak náročný obor jako je chirurgie? I na to najdete odpověď v našem rozhovoru.
Gama sonda, přesná metoda pro prsní vyšetření i šetrnou operativu

Při operacích prsních nádorů používáte na sále novou gama sondu. Jak vlastně funguje?
„Gama sonda je speciální detekční zařízení, které se používá pro vyhledání různých typů uzlin za účelem jejich vyjmutí k histologickému vyšetření nebo k lokalizaci nehmatných lézí prsu. Funguje tak, že do tkáně v blízkosti nádoru aplikujeme radioizotop, který je pro pacienta i personál neškodný, ale gama sonda umí měřit jeho aktivitu v těle. Díky tomu dokáže přesně určit místo s hledanou uzlinou. Samotná detekce sentinelové uzliny ale přímo neurčuje metastatický proces. Pouze nalezne uzlinu, která by mohla být tímto procesem s velkou pravděpodobností postižena. A její označení a odstranění má velký význam z hlediska prognózy a následné terapie nádorových onemocnění.“

 Jak zákrok probíhá a vyžaduje hospitalizaci?
„Pokud jde vše jak má, pacientka nebo pacient, protože i u mužů se může vyskytovat nádor prsu, je hospitalizována tři až čtyři dny a zbývající péče se řeší ambulantně. Postup je takový, že po histologicky potvrzené diagnóze zhoubného nádoru prsu a konzultaci s onkologem, kdy je v léčbě jako první doporučen operační výkon, se snažíme s pacientkou nalézt nejbližší vhodný termín operace. Naše pracoviště v Roudnici se snaží pacientkám nabídnout velmi brzký termín operačního zákroku, protože u podobných onemocnění hraje svou důležitou roli i čas. Před samotným výkonem je nutné označení sentinelové uzliny radiofarmakem, eventuelně označení nehmatné léze prsu, a to již během prvního dne hospitalizace. Následující den je pak proveden samotný operační zákrok. Ten zahrnuje odstranění části nebo celé prsní žlázy s nádorem plus odstranění sentinelové uzliny a trvá, podle rozsahu výkonu, zhruba hodinu až dvě a půl.“

 Takový zákrok je náročný, co Vám na sále pomáhá se koncentrovat?
„Snažím se přistupovat ke každé pacientce individuálně. Krátký osobní rozhovor s pacientkou těsně před operací pomáhá jak pacientce, tak mně koncentrovat se na daný operační výkon. V současné době je členem našeho operačního týmu také uznávaný a zkušený soukromý lékař a specialista na mamologii doktor Gregora, který je velkým přínosem, jak v řešení léčebných plánů, tak přímo na operačním sále.“

Hodně se mluví o tom, že by ženy měly dbát na prevenci. Je pro úspěšnou léčbu karcinomu prsu opravdu tak zásadní?‘
„Je tím nejdůležitějším, co žena může, nebo spíš by měla, udělat. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen a druhou nejčastější příčinou onkologického onemocnění. Ročně je v ČR diagnostikováno více než 7 tisíc případů. Zhruba 75 % žen je diagnostikováno v počátečních stádiích nemoci s očekávanou dlouhou dobou přežití. Jestliže je onemocnění zachyceno v časném stádiu, bývá léčba úspěšnější s menšími komplikacemi a nižším rizikem vzniku nežádoucích účinků. Tady je velmi důležitá práce radiologa. Díky včasnému screeninku se daří diagnostikovat nádory v časném stádiu a tím se dosahuje dobrých terapeutických výsledků. Komplexní léčba karcinomu prsu vyžaduje spolupráci mnoha odborníků. K léčbě se využívá jak operační řešení, tak onkologická léčba – radioterapie, chemoterapie, hormonální a biologická léčba.

A co třeba často zmiňované genetické testy?
 „Genetické vyšetření u rizikových pacientek z pohledu rodinné anamnézy by v určitém ohledu mohlo být chápáno také jako prevence, ale spíše jen sekundární. V České republice je systém prevence karcionomu prsu poměrně dobře propracovaný. Každá žena starší 45 let má nárok na preventivní vyšetření v rámci screeningu rakoviny prsu zdarma. Podstoupit by takové vyšetření měla potom každé 2 roky. Doplňujícím vyšetřením je ultrazvukové vyšetření prsu. Neméně důležité v rámci prevence je i samovyšetření prsu, kterési pacientky mohou provádět pravidelně již od hormonálně aktivního věku. V této oblasti úzce spolupracujeme s radiologickým pracovištěm EUC kliniky v Ústínad Labem. Součástí našeho pracoviště v roudnické nemocnici je také mamologická poradna, do které se pacientky mohou objednat a je v provozu vždy v pondělí a úterý od 8 do 14 hodin. Tuto poradnu, zaměřenou právě hlavně na prevenci, vede paní doktorka Jana Rámešová, která má bohaté zkušenosti.“

 Zpět na operační sál. Chirurgie je fyzicky velmi náročný obor a možná i proto v ní převažují muži. Co vás k ní vlastně přivedlo a jak po takovém výkonu relaxujete?
„Obor chirurgie mě fascinoval již v době studia medicíny, neboť je to obor vyžadující nejen odborné znalosti, ale i manuální zručnost a preciznost. Takže ta volba byla celkem jasná. Moje práce je mi zároveň mým koníčkem. Ale samozřejmě nežiji jen prací a mimo nemocnici je na prvním místě moje rodina. S manželem vedeme naše tři děti ke sportu a lásce k přírodě a cestování. Potřebným relaxem je pro mě tedy rodina.“