Důležité oznámení

NÁVŠTĚVY

S radostí můžeme oznámit, že od 9.3.2022 jsme ukončili zákaz návštěv, nicméně vzhledem ke stálému riziku budou realizovány v režimu popsaném zde: Více…


INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU PACIENTA

Podává ošetřující lékař telefonicky v pracovní dny v rozmezí 13:00-14:30. Kontakt na ošetřujícího lékaře Vám sdělí sestra příslušného oddělení, kde je pacient hospitalizován.

 

Nemocnice následné péče Praha (Bubeneč)

Poskytujeme  následnou lůžkovou péči, lůžkovou rehabilitační péči a ošetřovatelská lůžka. Zajišťujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří potřebují doléčení, rehabilitaci a nácvik soběstačnosti po akutní nemoci nebo po operaci.

Specializujeme se na paliativní léčbu.
Snažíme se o návrat klientů domů bez většího omezení aktivit nebo stabilizovat zdravotní stav natolik, aby klienti mohli po propuštění pobývat v některém sociálním zařízení.

Poskytovaná péče

Nemocnice následné péče Praha nabízí

  • Konzultaci v otázkách možnosti přijetí pacienta do péče
  • Pomoc při komunikaci s úřady, jinými organizacemi
  • Rehabilitaci i pacientům, kteří neleží na rehabilitačním lůžku – samoplátci

 
 

AKTUALITY

Děkovné dopisy

Více...

Děkovný dopis

Přejeme Vám a celému kolektivu mnoho sil ve Vaší nelehké práci.

Více...

Mezinárodní den sester

Milé sestřičky, děkujeme za vaši náročnou práci, přejeme vám krásný Mezinárodní den sester 🍀

Více...

KONTAKTUJTE NÁS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.