Paliativní péče

Paliativní péče

Definice paliativní péče podle Světové zdravotnické organizace (WHO):
Paliativní medicína je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Naše nemocnice vám nabízí:

  • celkovou léčbu a péči o nemocné v paliativním režimu (léčba bolesti a dalších symptomů, psychologická a sociální podpora),
  • konzultace s rodinou nebo jiným pečujícím o pacienta,
  • citlivým a empatickým způsobem sdělení prognózy onemocnění,
  • důstojné zázemí nemocnice, bezbariérový park, canisterapii