Co vědět před hospitalizací

 • písemně na ředitelství nemocnice
 • do schránek umístěných na každém oddělení
 • elektronicky na adresu: info@nnppraha.cz
 • ústně v sekretariátu ředitelství v době pondělí 09:00 – 15:30 a středa 09:00 – 15:30
 • přes datovou schránku: wmhcgrh

Telefonické stížnosti nejsou přijímány. Stěžovatel je vyzván k podání stížnosti jednou z možností uvedených výše.
Anonymní stížnost se vyřizuje pouze, obsahuje-li konkrétní informace o porušování zákonů a jiných právních předpisů, zneužívání postavení nebo dalších nedostatcích v činnosti zaměstnanců Nemocnice následné péče Praha.

Dokumenty ke stažení

 • Informace pro pacienty k hospitalizaci Stáhnout soubor Informace pro pacienty k hospitalizaci
 • Práva a povinnosti pacienta Stáhnout soubor Práva a povinnosti pacienta
 • Pobytový řád Stáhnout soubor Pobytový řád
 • Informace o zpracování osobních údajů pacientů Stáhnout soubor Informace o zpracování osobních údajů pacientů
 • Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem Stáhnout soubor Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem
 • Informace pro pacienty o podávání a vyřizování stížností Stáhnout soubor Informace pro pacienty o podávání a vyřizování stížností
 • Informace pro pacienty o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií Stáhnout soubor Informace pro pacienty o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií
 • Informace pro pozůstalé Stáhnout soubor Informace pro pozůstalé
 • Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců Stáhnout soubor Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • Informace o zpracování osobních údajů Stáhnout soubor Informace o zpracování osobních údajů
 • Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o prac. pozici Stáhnout soubor Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o prac. pozici
 • Postup uplatnění práv Subjektu údajů Stáhnout soubor Postup uplatnění práv Subjektu údajů
 • Žádost o přijetí pacienta na lůžka následné péče Stáhnout soubor Žádost o přijetí pacienta na lůžka následné péče
 • Žádost o nahlížení / pořízení kopie zdravotnické dokumentace Stáhnout soubor Žádost o nahlížení / pořízení kopie zdravotnické dokumentace
 • Čestné prohlášení osoby blízké Stáhnout soubor Čestné prohlášení osoby blízké
 • Protokol o podání stížnosti Stáhnout soubor Protokol o podání stížnosti
 • Žádost o přístup k osobním údajům Stáhnout soubor Žádost o přístup k osobním údajům
 • Žádost o poskytnutí a předání záznamu z kamerového systému Stáhnout soubor Žádost o poskytnutí a předání záznamu z kamerového systému