Ceník služeb

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Očkování preventivní hrazené v rámci ošetřovacího dne Osvobozená 0 Kč
Odběr biologického materiálu (k ceně se připočítá aktuální ceník laboratoře SPADIA) Osvobozená 250 Kč + aktuální ceník laboratoře
Vyžádané vyšetření antigenním testem COVID-19 Osvobozená 400 Kč
Vyžádané vyšetření PCR testem COVID-19 Osvobozená 1100 Kč
Nahlížení do dokumentace pod vedením pracovníka nemocnice (za každých započatých 15 min) Základní 121 Kč
Zpráva pro policii, soudy a úřady I. snížená 400 Kč
Zpráva pro domovy seniorů, zařízení následné i sociální péče apod. I. snížená 400 Kč
Vyplnění formulářů, zprávy pro komerční pojišťovny, výpis ze zdravotnické dokumentace, likvidace pojistné události, (s posouzením lékaře) I. snížená 345 Kč
Vypracování lékařské zprávy Osvobozená 300 Kč
Potvrzení o hospitalizaci více jak 60 dnů pro účely řízení o příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. Základní 121 Kč
Potvrzení o hospitalizaci (s posouzením lékaře) I. snížená 115 Kč
Kopie listu ze zdravotnické dokumentace Základní 7,50 Kč
Položka Cena s DPH
Jednolůžkový pokoj 549 Kč
Dvoulůžkový pokoj 489 Kč
Třílůžkový pokoj 329 Kč
Vícelůžkový pokoj 229 Kč