Ceník služeb

Název výkonu  

 

Sazba DPH

 

Cena s DPH
Očkování preventivní hrazené v rámci ošetřovacího dne Osvobozená 0 Kč
Odběr biologického materiálu (k ceně se připočítá aktuální ceník laboratoře SPADIA) Osvobozená 280Kč + aktuální ceník laboratoře
Vyžádané vyšetření antigenním testem COVID-19 Osvobozená 450 Kč
Vyžádané vyšetření PCR testem COVID-19 Osvobozená 1100 Kč
Nahlížení do dokumentace pod vedením pracovníka nemocnice (za každých započatých 15 min.) Základní 150 Kč
Zpráva pro policii, soudy a úřady. I. snížena 450 Kč
Zpráva pro domovy seniorů, zařízení následné i sociální péče apod. I. snížená 450 Kč
Vyplnění formulářů, zprávy pro komerční pojišťovny, výpis ze zdravotnické dokumentace, likvidace pojistné události, (s posouzením lékaře) I. snížená 380 Kč
Vypracování lékařské zprávy Osvobozená 350 Kč
Potvrzení o hospitalizaci více jak 60 dnů pro účely řízení o příspěvku na péči dle zák. 108/2006 Sb. Základní 140 Kč
Potvrzení o hospitalizaci (s posouzením lékaře) I. snížená 140 Kč
Kopie listu ze zdravotnické dokumentace Základní 8,50 Kč

 

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Jednolůžkový pokoj Osvobozená 590 Kč
Dvoulůžkový pokoj Osvobozená 510 Kč
Třílůžkový pokoj Osvobozená 360 Kč
Vícelůžkový pokoj Osvobozená 260 Kč