Příjem pacientů

 • Konzultace v otázkách možnosti přijetí pacienta do péče – Andrea Juskanin, 602 459 545

Nemocné přijímáme na následnou péči (LDN) překladem z lůžka nemocnice nebo na základě doporučení odborného či praktického lékaře. Zdravotní stav pacienta musí být stabilizovaný, ale jeho potřeby přesahují možnosti domácí péče. O délce pobytu v našem zařízení rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta. Pro přijetí je nezbytné doporučení ošetřujícího lékaře formou písemné žádosti.
Klienty přijímáme také na následnou rehabilitační péči z akutních lůžek nemocnic nebo co nejdříve po propuštění z akutní péče, dále překladem z lůžek následné péče. Poskytujeme rehabilitační léčbu u širokého spektra diagnóz a po operacích: ortopedických, neurologických, chirurgických a interních. Pro přijetí je nezbytná písemná žádost.
Schůzku si zajistěte po telefonické dohodě na tel. 602 459 545.

Po přijetí vám pomůžeme

 • získat veškeré informace týkající se hospitalizace včetně kontaktu na ošetřujícího lékaře
 • s přeposíláním důchodu za vaším příbuzným
 • v řešení budoucí sociální situace vašeho příbuzného v domácím prostředí
 • pokud není možný návrat do domácího prostředí, pomůžeme vám s umístěním vašeho příbuzného v sociálním zařízení
 • poradíme vám s příspěvkem na péči a ostatními příspěvky státní sociální pomoci
 • poradíme vám, ve spolupráci s ergoterapeutem, jak zajistit domácí prostředí, aby vyhovovalo po propuštění pacienta do domácí péče
 • pomůžeme vám, ve spolupráci s ergoterapeutem, s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek
 • v případě, že se jedná o pacienta bez domova, zajišťujeme pomoc v hmotné nouzi
 • spolupracujeme s kurátory
 • pomáháme zprostředkovat spirituální služby
 • Žádost o přijetí na lůžka následné péče Stáhnout soubor Žádost o přijetí na lůžka následné péče