Následná rehabilitační péče

Následná rehabilitační péče

Tato péče je vhodná pro klienty, kteří mají předpoklad k intenzivnější rehabilitaci, je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí. Následná rehabilitační péče může navazovat na akutní péči nebo následovat co nejdříve po propuštění z akutní péče. Poskytujeme rehabilitační léčbu u širokého spektra diagnóz a po operacích: ortopedických, neurologických, chirurgických a interních. Je vhodné, aby tato následná rehabilitační péče navazovala na akutní péči nebo aby následovala co nejdříve po propuštění z akutních lůžek.

Fyzioterapie individuální

O rehabilitaci se stará odborný tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů a rehabilitačního lékaře.
Naši fyzioterapeuti používají široké spektrum metod s cílem obnovit ztracené pohybové funkce v důsledku onemocnění nebo úrazu, zvýšit či udržet svalovou sílu, celkovou kondici a dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti pacienta. Při nácviku chůze využíváme nejrůznějších kompenzačních pomůcek – různé druhy chodítek, holí, bradlový chodník nebo venkovní edukační chodník. Máme k dispozici vertikalizační stůl, motomedy, motodlahu pro zvyšování rozsahu pohybu po ortopedických výkonech a různé cvičební pomůcky – overbally, míče, flexibar, pěnové podložky pro SMS, zařízení pro cvičení v závěsu, pomůcky pro reedukaci jemné i hrubé motoriky rukou. Součástí je i fyzikální terapie (magnetoterapie, různé druhy termoterapie). Taktéž u nás probíhá i individuální a skupinová canisterapie, což je terapie, při které se využívá léčebný kontakt psa s člověkem. Snažíme se o edukaci pacientů i jejich rodinných příslušníků o snížení rizika pádu v domácím prostředí, v rámci toho poskytujeme informace o kompenzačních pomůckách vhodných individuálně každému pacientovi. Délka hospitalizace je určena úspěšností rehabilitace pacienta. Rehabilitační lékař provádí hodnocení stavu léčby.

  • individuální fyzioterapie probíhá každý den (mimo víkendy)
  • motodlaha na DKK
  • motomedy na dolní a horní končetiny
  • vertikalizační stůl
  • venkovní edukační chodník

Ergoterapie

Procvičování jemné motoriky rukou, nácvik soběstačnosti, procvičování kognitivních (mozkových) funkcí, posilování horních končetin.

Vertikalizace (nácvik chůze)

Pravidelně probíhá nácvik vertikalizace a chůze s vhodnou pomůckou. K dispozici jsou chodítka vysoká, nízká, rolátory, bradlový chodník a venkovní edukační chodník.

Canisterapie

Pravidelné setkávání našich hospitalizovaných klientů 1x za 14 dní při terapii, kde se využívá těsný léčebný kontakt psa s  canisterapie probíhá ve skupinách i individuálně.

Logopedie

Procvičování a zhodnocení stavu řečových funkcí např. po ischemických mozkových příhodách pod vedením klinické logopedky.

Protetické pomůcky

K dispozici jsou ve spolupráci s protetickým pracovištěm protetické pomůcky – vyhotovení končetinových protéz dle individuálních potřeb klientů, s následným nácvikem chůze zde v nemocnici.

Fyzikální terapie

  • Solux lampa
  • Rašelina – parafín
  • Magnetoterapie
  • Rebox