Iva Mikova

Oddělení dlouhodobé následné péče vrchní sestra

Kontakt

+420499502367

iva.mikova@nemocnicevrchlabi.cz