Akutní medicína

Akutní medicína

Intenzivní a resuscitační péče.

Kde nás najdete

3. patro hlavní budovy

Popis oddělení

Obor akutní medicíny v naší nemocnici představuje především multioborová jednotka intenzivní péče. Ta poskytuje intenzivní a resuscitační péči pacientům v kritickém stavu, tj. pacientům, u nichž selhala jedna nebo více základních životních funkcí. Péče o pacienty je zajištěna trvalou přítomností kvalifikovaného anesteziologa-intenzivisty a zdravotních sester – specialistek pro intenzivní péči.

Na oddělení je organizačně a prostorově integrována interní a chirurgická JIP – celkem 7 lůžek. Lůžková část je vybavena monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování základních životních funkcí také monitoraci invazivní hemodynamiky v celé šíři. Vybavení oddělení moderními plicními ventilátory umožňuje dlouhodobou konvenční umělou plicní ventilaci a neinvazivní ventilaci. Součástí terapeuticko-diagnostického zázemí je také flexibilní fibrobronchoskop. Díky přístroji pro kontinuální hemodialýzu je možné provádět mimotělní eliminační techniky u pacientů v kritickém stavu. Oddělení disponuje ultrazvukem pro urgentní vyšetření kriticky nemocného.

Anesteziologická péče

Provádí předanestetická vyšetření a podílí se na přípravě pacientů k operačnímu výkonu, včetně pacientů s vysokým perioperačním rizikem.
Poskytuje anestezii na operačních sálech, se spektrem výkonů povahy všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie. Při podávání anestezie je využíváno všech technik celkové i regionální anestezie, včetně periferních nervových blokád a analgosedace, a to nejen při operačních, ale i diagnostických výkonech. Nedílnou součástí perioperační anesteziologické péče je pooperační sledování pacientů na dospávacím pokoji. Zde je zajišťována pooperační analgezie, kontrola základních životních funkcí prostřednictvím monitorovací techniky, a jsou zde řešeny případné pooperační komplikace, po dobu 2 hodin po operaci. Následně je pacient v případě nekomplikovaného pooperačního průběhu převezen na standardní chirurgické oddělení.

Personální obsazení

prim. MUDr.
Jakub Kravciv

primář

MUDr. Jaroslav Třetina

zástupce primáře

Eva Skořepová

vrchní sestra

MUDr. Ihor Solilyak

lékař

MUDr. Petr Maňhal

lékař

MUDr. Stanislava Zecková

MUDr. Zdeňka Čermáková

lékař