Ceník služeb

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré ceny stanoveny včetně platné sazby DPH. Sazbou DPH se rozumí:

  • 0 % osvobozená sazba DPH
  • 15 % I. snížená sazba DPH
  • 10 % II. snížená sazba DPH
  • 21 % základní sazba DPH

1.1.1 Výkony prováděné na chirurgické ambulanci

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Piercing 1x I. snížená 300 Kč
Aplikace náušnic I. snížená 300 Kč

1.1.2 Výkony gynekologicko-porodnického oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
LBC cytologie I. snížená 500 Kč
UZ foto miminka základní 50 Kč
Gynekologické zrcadlo (při prevenci se neplatí) I. snížená 20 Kč

1.1.3 Výkony kožního oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Laser – mimo ZP osvobozená 500 Kč

1.1.4 Výkony oddělení soudního lékařství a toxikologie

Řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH.

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Odběr žilní krve u dospělého pacienta I. snížená 57 Kč
Etanol – stanovení hladiny alkoholu I. snížená 279 Kč
Drogy – cílený imunochemický záchyt I. snížená 723 Kč
Lékařská zpráva (zpracována na základě zdrav. dokumentace) I. snížená 346 Kč
Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy I. snížená 279 Kč

1.1.5 Výkony RDG oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Pořízení obrazové informace na médiu – DVD, CD základní 100 Kč
Ultrazvukové vyšetření prsu – samoplátce základní 310 Kč

1.1.6 Výkony rehabilitační ambulance

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Laser BTL 6000 (1 program) I. snížená 200 Kč

1.1.7 Zdravotní výkony pro státní orgány

Řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH.

Ceník administrativních služeb

1.2.1 Kopírování

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Kopírování dokumentů, zdravotnické dokumentace základní 10 Kč / list
Administrativní poplatek (cizinci bez EHIC) osvobozeno 500 Kč

1.2.2 Zpřístupnění zdravotnické dokumentace (pojistné události)

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplnění formulářů, likvidace pojistné události, zprávy pro komerční pojišťovny, vypracování lékařské zprávy, bolestné základní 300 Kč

Ceník ostatních služeb

1.3.1 Nadstandardní pokoje

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Nadstandardní pokoje – CHIRURGIE, INTERNA, ORTOPEDIE osvobozená 950 Kč
Nadstandardní pokoje – NÁSLEDNÁ PÉČE osvobozená 300 Kč
Nadstandardní pokoje – NÁSLEDNÁ REHABILITAČNÍ PÉČE (jednolůžko/dvoulůžko) osvobozená 1000 / 600 Kč
Vyhrazení samostatného pokoje na žádost klienta za 1 den osvobozená 250 Kč
Doprovod pacienta na lůžku se stravou základní 500 Kč
Doprovod dítěte nad 6 let se stravou základní 250 Kč

1.3.2 Parkování v areálu nemocnice

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Parkování 1 hodina základní 20 Kč
Parkování 2 hodiny základní 40 Kč
Parkování 3 hodiny základní 60 Kč
Parkování celý den základní 80 Kč
Poplatek za ztrátu parkovacího lístku základní 500 Kč