Ceník služeb

toto je ceník služeb

CENÍK SLUŽEB

Ceník zdravotnických služeb

Definice

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré ceny stanoveny včetně platné sazby DPH. Sazbou DPH se rozumí:

  • 0 % osvobozená sazba DPH
  • 15 % I. snížená sazba DPH
  • 10 % II. snížená sazba DPH
  • 21 % základní sazba DPH

 

1.1.1        Výkony prováděné na chirurgické ambulanci   

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Piercing 1x I. snížená 300 Kč
Aplikace náušnic I. snížená 300 Kč

 

1.1.2        Výkony gynekologicko-porodnického oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
LBC CYTOLOGIE I. snížená 500,-
UZ FOTO MIMINKA Základní 50,-
GYNEKOLOGICKÉ ZRCADLO /při prevenci se neplatí/ I. snížená 20,-

 

1.1.3        Výkony kožního oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Laser – mimo ZP osvobozená 500,-

 

Výkony oddělení soudního lékařství a toxikologie (řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH )

1.1.4         

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Odběr žilní krve u dospělého pacienta I. snížená            57 Kč
Etanol – stanovení hladiny alkoholu I. snížená          279 Kč
Drogy – cílený imunochemický záchyt I. snížená        723 Kč
LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA ZPRACOVÁNA NA PODKLADĚ ZDRAV. DOKUMENTACE I. snížená 346 Kč
Prohlídka osoby před jejím umístěním v policejní cele s vystavením lékařské zprávy I. snížená 279 Kč

 

1.1.5        Výkony RDG oddělení

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Pořízení obrazové informace na médiu – DVD, CD základní 100kč
Ultrazvukové vyšetření prsu- samoplátce Základní 310kč

 

1.1.6        Výkony rehabilitační ambulance

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
LASER BTL 6000 (1 PROGRAM) I. snížená 150 Kč

 

1.1.7        Zdravotní výkony pro státní orgány (např. Policie ČR)

Řídí se platným cenovým věstníkem MZ ČR se sníženou sazbou DPH

 

1.2            Ceník administrativních služeb

1.2.1        Kopírování

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Kopírování dokumentů, zdravotnické dokumentace základní 10Kč/list
Administrativní poplatek (cizinci bez EHIC) Osvobozeno 500Kč

 

1.2.2        Zpřístupnění zdravotnické dokumentace(pojistné události)

Název výkonu Sazba DPH Cena s DPH
Výpis ze zdravotnické dokumentace, vyplnění formulářů, likvidace pojistné události, zprávy pro komerční pojišťovny, vypracování lékařské zprávy, bolestné ZÁKLADNÍ 300,-

 

1.3            Ceník hotelových služeb

1.3.1        Nadstandardní pokoje

Název Sazba DPH Cena s DPH
Nadstandardní pokoje  CHIRURGIE, INTERNA osvobozená 850 Kč
Nadstandartní pokoje NÁSLEDNÉ PÉČE osvobozená 250 Kč
Vyhrazení samostatného pokoje na žádost klienta za 1 den osvobozená 500 Kč
Doprovod pacienta na lůžku se stravou základní 500 Kč
Doprovod dítěte nad 6 let se stravou základní 250 Kč

 

 

1.3.2        Parkování v areálu nemocnice

 

Název Sazba DPH Cena s DPH
Parkování 1 hodina Základní 20 Kč
Parkování 2 hodiny Základní 40 Kč
Parkování 3 hodiny Základní 60 Kč
Parkování celý den Základní 80 Kč
Poplatek za ztrátu parkovacího lístku Základní 500 Kč