Interna

Interní lůžkové oddělení

Interní oddělení je diferenciálně diagnostickým oddělením , široce zaměřeným. Jsme všeobecná interna, nespecializujeme se na žádnou malou oblast interny. Většina našich pacientů trpí nemoci srdce a oběhového systému, diabetem, tedy hlavně civilizačními nemocemi, nemálo je nemocí onkologických a nemocí obecně plynoucích ze stárnutí populace. Důraz klademe na tlumení bolesti, výživu a časnou rehabilitaci.

Interní oddělení má k dispozici 38 standardních lůžek na dvou stanicích a 4 JIP lůžka. 3 z pokojů jsou vybaveny nadstandardním zázemím.

V rámci efektivní diagnostiky a léčby je 24h k dispozici laboratoř, komplement zobrazovacích metod, a konziliáři v základních oborech. Samozřejmostí je návaznost na specializovaná vyšší pracoviště.

Srozumitelná, individualizovaná, a hlavně dobře dostupná péče je naším cílem.

Superkonsiliární péče je pro naše pacienty zajištěna na klinických a dalších specializovaných odděleních fakultních a dalších nemocnic v Praze, Ústí nad Labem (např. Kardiologie Bulovka, s.r.o., Kardiochirurgická klinika VFN, Klinika kardiochirurgie IKEM, gastroenterologické oddělení a I. chirurgická klinika FN Motol, TRN Bukov – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem aj.).

Rychlý kontakt

Návštěvní hodiny

Po - Pá
15:00 - 18:00
So, Ne, svátky
14:00 - 18:00
JIP (max. 2 osoby)
15 min
Informace o zdravotním stavu pacientů
poskytované v době návštěv osobně nebo telefonicky (nutno domluvit heslo)