Doporučená (ideální) doba pro návštěvy je denně od 15:00 do 19:00. Návštěvy mimo tuto dobu jsou samozřejmě možné kdykoli, pokud to dovoluje provoz vzhledem k plánovaným vyšetřovacím a léčebným výkonům. Návštěvám je k dispozici celý areál nemocnice, včetně přilehlého parku.

 • Doporučená (ideální) doba pro návštěvy je denně od 15:00 do 19:00 hodin. Návštěvy mimo tuto dobu jsou samozřejmě možné kdykoli, pokud to dovoluje provoz vzhledem k plánovaným vyšetřovacím a léčebným výkonům. Při změně zdravotního stavu navštíveného či jiného pacienta nebo potřebě provedení zdravotních výkonů a během vizit a léčebných postupů vás požádáme, abyste opustili pokoj.
 • Slušností je příchod a odchod návštěvy hlásit sestře.
 • V mimořádných případech (chřipkové epidemie) je nutné návštěvy omezit nebo úplně vyloučit. Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
 • Návštěvám je k dispozici celý areál nemocnice, včetně přilehlého parku. Je možné využít kavárnu a strávit čas ve velmi příjemném prostředí. U ležících pacientů probíhají návštěvy na pokoji u lůžka.
 • Návštěvy se mohou pohybovat jen v k tomu určených prostorech – zpravidla ve společných prostorách, návštěvních místnostech a pokoji navštíveného. Do jiných prostor, zvláště vyšetřoven, lékařských pokojů, pokojů jiných nemocných a dalších provozních prostor vstupují jen na vyzvání.
 • V některých provozech je rozsah návštěv výrazně omezen podle charakteru poskytované péče, např. na Jednotkách intenzívní péče, na některá oddělení musí být návštěvník vybaven ochranným oděvem. Nabízíme možnost nákupu jednorázových návštěvnických balíčků a návleků na obuv v recepci hned při vstupu do nemocnice. Na pokojích se zpřísněným izolačním režimem s pacienty s onemocněním NCoV 2 (Covid-19) jsou návštěvy zakázány zcela. 
 • Mějte na mysli pacientův zdravotní stav a zvolte přeměřenou dobu a délku návštěv. Zvažte počet návštěvníků. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné vodit do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti do 10 let. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
 • Průběh nemoci a úspěšnost její léčby přímo závisí i na psychickém stavu pacienta. Přijďte příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a starosti nemocného. Povzbuďte ho, potěšte, uklidněte, posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli v uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Respektujte jeho osobnost. Nesnažte se o tzv. příliš radostný rozhovor. Nebuďte za každou cenu mnohomluvní, nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab. O velkých starostech mlčte nebo pacienta informujte, rozhodně však na něj nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však projevit svůj názor, vyslechněte ho. Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Přijměte i tyto obávané rozhovory.
 • Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však rozhodně dodržte! I malé zdržení je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče“ pomaleji než náš běžný.
 • Prosíme návštěvníky, aby respektovali zdravotní stav a soukromí jiných pacientů a brali ohled na ty, kteří potřebují klid, a nerušili je zbytečným hlukem.
 • Návštěvy nesmí bez svolení primáře podávat hospitalizovaným žádné léky ani vitamíny v tabletách, ani provádět žádné léčebné a ošetřovatelské zásahy (převazy apod.).
 • Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní, pamatujte na přiměřenost. Vybírejte s rozvahou a ohledem na druh onemocnění. Nedoporučujeme nosit velké množství syrového ovoce. Vždy se poptejte ošetřujícího personálu, zda je přinesená potrava pro pacienta vhodná. Nevhodným druhem poživatin můžete pacienta vážně poškodit. Dětem nenoste drahé ani hlučné hračky.
 • Na oddělení intenzivní péče, chirurgické a gynekologicko-porodnické nenoste svým blízkým květiny v květináčích ani květiny řezané, hygienická pravidla umístění květin na těchto odděleních neumožňují.
 • Informace o zdravotním stavu příbuzným podává ošetřující lékař v době návštěv a to pouze se souhlasem pacienta, osobám, které pacient uvedl. Informace zásadně nepodáváme po telefonu, upozorněte své blízké, aby to po nás ani nevyžadovali. Každý pacient by měl být dostatečně informován o svém zdravotním stavu a nejlepším řešením je, pokud sám podá informace v rozsahu podle svého uvážení a výběru osob.
 • Platí striktní zákaz kouření v celé budově nemocnice, včetně kavárny, která je její součástí. Je tolerováno na vyhrazených a řádně označených prostorách.
 • Jakoukoliv nejasnost nebo problém je nejlépe bezodkladně řešit s ošetřujícím lékařem nebo zdravotní sestrou.

Kavárna se nachází v přízemí nemocnice a nabízí návštěvníkům široký sortiment potravin, teplých i studených nápojů, teplých i studených jídel, lahůdek, novin a časopisů. Klienti mohou využít i příjemného posezení. V letních měsících je možné posezení na terase.

Prodejní doba:
Pondělí až pátek: 06.00 – 17.30
Sobota, neděle: 09.00 – 17.30

Přestávka: 12.15 – 12.45

Více informací zde.

Jídelní a nápojový automat

Automat se nachází v hale v přízemí nemocnice v hlavní budově a také v hale budovy B. Za přijatelné ceny je zde nabízena široká škála sušenek, oplatek a teplých i studených nápojů.

Informace o zdravotním stavu příbuzným podává ošetřující lékař v době návštěv a to pouze osobám, které pacient uvedl. Zásadně informace nepodáváme po telefonu, upozorněte své blízké, aby to po nás ani nevyžadovali. Každý pacient by měl být dostatečně informován o svém zdravotním stavu a nejlepším řešením je, pokud sám podá informace v rozsahu podle svého uvážení a výběru osob.

Co byste si měli vzít sebou?

 • občanský průkaz (cestovní pas), průkaz pojištěnce své zdravotní pojišťovny
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud jej již máte vystavený)
 • doporučení k hospitalizaci, výsledky vyšetření – předoperační vyšetření, lékařské nálezy a rentgenové snímky (pokud je máte k dispozici)
 • jméno a adresu praktického lékaře a lékaře specialisty (např. kardiologa, internisty, diabetologa, chirurga, gynekologa, cévního specialisty), ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 • kontakt na vaši nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
 • rozpis užívaných léků, popř. léky, které pravidelně užíváte v originálním balení (v nemocnici nemusí být léky, které užíváte, při příjmu hned k dispozici)
 • toaletní potřeby, pyžamo (noční košili), župan, přezůvky
 • potřebné kompenzační pomůcky, které používáte – brýle, berle, hůl, protézu, naslouchátko apod.
 • je vhodné mít u sebe jen minimální obnos peněz

Co nechat raději doma?

 • větší obnos peněz
 • veškeré cenné věci a šperky
 • zbraně

Není v možnostech oddělení zabezpečit vaše cennosti před krádeží. Pokud se dostanete do situace náhlé hospitalizace, využijte možnosti jejich uložení, které vám bude nabídnuto při příjmu. Bude vám vystaven písemný doklad o úschově, proti němuž vám budou cenné předměty při propuštění z nemocnice vydány.

Mobilní telefon je skvělý pro udržení kontaktu s vašimi blízkými. Prosíme však, abyste respektovali zákaz jeho používání v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní klienty a rušit práci ošetřujícího personálu. V rámci zvýšení komfortu našich klientů jsou i standardní pokoje vybaveny televizí a ledničkou. Používání vlastních elektrických spotřebičů a televizních přijímačů je přípustné, pouze pokud jsou v perfektním technickém stavu a se souhlasem ostatních klientů na pokoji.

Nemocnice nabízí pacientům i rodinným příslušníkům a personálu využít duchovní službu. Každý má právo si duchovní službu vyžádat. Duchovní služba není směřována pouze na věřící, ale je poskytována i těm, kteří se k žádné církvi nehlásí. V případě zájmu duchovní péče prostředkuje nemocnice osobní návštěvu u pacienta. Duchovní služba je poskytována zdarma.

Nemoc může vést k uzavření se a k úzkosti a duchovní služba provází pacienta tímto těžkým obdobím. Může pomoci hledat naději a odpovědi na otázky po smyslu života v době nemoci, umírání a smrti. Duchovní služba spočívá v individuálním přístupu k pacientům.

DUCHOVNÍ SLUŽBA ZAHRNUJE:

✓ zprostředkování návštěvy duchovního
✓ naslouchání
✓ rozhovory
✓ četbu Bible
✓ modlitbu
✓ rozhovory s příbuznými pacientů
✓ doprovázení pozůstalých

KONTAKTY:

Římskokatolická farnost Ostrov
Telefon kancelář: 355 336 401
Mobilní kancelář: 604 835 064
Telefon kněžský privát: 355 336 402
e-mail: farnostostrov@seznam.cz; farnost.ostrov@bip.cz
www.farnostostrov.wordpress.com

Církev československá husitská
Plzeňská diecéze
Tel.: +420 775 541 440, +420 775 541 415
e-mail: kancelar@ccshplzen.cz; sekretariat@ccshplzen.cz
www.ccshplzen.cz

Českobratrská církev evangelická
Mobil: +420 608 100 904
e-mail: ostrov@evangnet.cz
www.ostrov.evangnet.cz