Informované souhlasy

Přehled výkonů a vyšetření, které lze v Nemocnici Ostrov podstoupit pouze s písemným informovaným souhlasem pacienta: