Důležité oznámení

Gynekologická pohotovost ve dnech 3.8. - 23.8.

Vážené pacientky,
informujeme vás, že ve dnech od 3. 8. 2021 od 7:00 do 23. 8. 2021 do 7:00 bude GYNEKOLOGICKÁ POHOTOVOST (provozní doba od 15:30 do 7:00) zajištěna na gynekologické ambulanci – v přízemí pavilonu E.

ZVOŇTE NA ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ – pavilon E 2. patro.


Dočasné omezení provozu v Nemocnici Sokolov v letních měsících ČERVENEC a SRPEN 2021

ORL ambulance:
ve dnech:
08.07. od 12 hod (sestra na ambulanci přítomna)
09.07. (sestra na ambulanci přítomna)
15.07. (sestra na ambulanci přítomna)
22.07. (sestra na ambulanci přítomna)
26.07. – 06.08.
12.08. (sestra na ambulanci přítomna)

ORTOPEDICKÁ ambulance:
ve dnech:
08.07.
09.07.
10.07.

Ambulance léčby bolesti:
ve dnech:
19.07. – 30.07.

KOŽNÍ oddělení:
ve dnech:
07.07. – 09.07. (fototerapie, biologická léčba – v provozu)

08.08. – 13.08.

MAMOGRAFICKÉ pracoviště:
ve dnech:
02.08. – 13.08.

NEUROLOGICKÁ ambulance:
EEG, EMG sono
ve dnech:
01.07. – 16.07.

ENDOSKOPICKÁ ambulance:
ve dnech:
19.07. – 30.07.


INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ OD 9. 7. 2021

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 9.7.2021 Vás informujeme o podmínkách uskutečnění návštěv v našem zdravotnickém zařízení.

O režimu návštěv rozhoduje vedení zdravotnického pracoviště dle konkrétních provozních podmínek. Návštěva bude povolena pouze  na základě individuální domluvy s pověřeným zástupcem jednotlivých oddělení, jejichž seznam naleznete níže.

Osoba navštěvující pacienta, která splní níže uvedené podmínky, musí být po celou dobu návštěvy vybavena respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu, nebo jinou certifikovanou obdobnou ochrannou dýchacích cest, při dodržení režimových opatření daného ZZ  (lůžka intenzivní medicíny  návštěvnickým balíčkem – možno zakoupit na centrálním registru Nemocnice Sokolov).

Návštěvy lze umožnit tomu, kdo:

  • nejeví známky respiračního onemocnění
  • doloží potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, ne starší 48 hod.,
  • doloží certifikát o ukončeném očkování
  • doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starší 180 dnů od laboratorně potvrzeného pozitivního testu

Podmínky pro uskutečnění návštěvy:

  • je povolena pouze 1 osoba k 1 pacientovi/1 x denně a to maximálně na 30min
  • při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou
  • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)
  • při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou

S ohledem na různé dispozice (prostorové i personální) jednotlivých oddělení je nutno počítat s tím, že návštěvy nemusí být povoleny ( nelze naplnit Mimořádné opatření MZČR  č.j. : MZDR 14597/2021–2/MIN/KAN ze dne 11. 5. 2021).

Děkujeme za respektování těchto podmínek, chráníme tím společně zdraví pacientů, zdravotnického personálu a zdraví Vaše.

Kontakty na jednotlivá oddělení:

rehabilitační oddělení – návštěvy mohou probíhat bez předchozího objednání s dodržením podmínky jeden pacient/ jedna osoba jako návštěva. Návštěva se při vstupu musí nahlásit na sesterně oddělení, kde se prokáže potvrzením – viz obecné podmínky platné pro celou nemocnici.

gynekologicko-porodnické oddělení – návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 10:00 do 18:00 hod. Nadstandard a rodinný pokoj možnost přítomnosti blízké osoby po celou dobu pobytu při dodržování nastavených pravidel.

oddělení následné péče – objednání návštěv pacientů na ONP lze ve všedních dnech od 8:00 do 15:00 hod na tato telefonní čísla:

– ONP A  352 520 216 (zodpovědná osoba : staniční sestra Hájková)

– ONP B  352 520 202 (zodpovědná osoba: zdravotní sestra Csernava)

ARO – návštěvy mohou probíhat po předchozí domluvě na tel: 352 520 154

MOJIP – návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352 520 285 (int.) a 352 520 232 (chir.)

chirurgické oddělení – návštěvní hodiny každý den od 15:00hod do 17:00 hod, po telefonické domluvě.

chirurgie I. 352 520 138 (zodpovědná osoba staniční sestra Hanousková)

chirurgii III. 352 520 139 (zodpovědná osoba staniční sestra Janská)

ortopedické oddělení – návštěvy se mohou na návštěvu objednat denně v dopoledních hodinách na tel. čísle 352 520 342

interní oddělení – návštěvy mohou probíhat bez objednání v čase od 14:00 do 18:00hod. Tel: 352 520 284, 352 520 117.

oční oddělení – návštěvy mohou probíhat po předchozím objednání na tel: 352 520 498

dětské oddělení –  čas návštěvy nutno předem telefonicky domluvit na tel. č. 352 520 402. Návštěvy jsou možné jen u dětí, které jsou hospitalizované bez doprovodů – děti smí navštěvovat pouze rodiče či zákonní zástupci (např. při svěření do péče). U starších dětí bez doprovodů prosíme zvažte, zda je návštěva při krátkém pobytu dítěte na oddělení nutná

neurologické oddělení – vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných na neurologickém oddělení využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.cz

iktová jednotka – vzhledem k prostorovým a personálním možnostem oddělení, budou povolovány jen návštěvy pacientů ve vážném zdravotním stavu. Pro objednání návštěvy pacientů hospitalizovaných na iktové jednotce využijte tel. 352 520 174, email: ales.homola@nemocnicesokolov.cz

 

Nemocnice Sokolov

Nemocnice Sokolov disponuje širokou škálou oborů, které umožní klientům poskytnout základní péči až po vysoce specializovanou. Komplexnost nemocnice umožní klientům řešit jejich zdravotní potíže po celou dobu léčení v jednom zařízení.

 
 

Zdravotnické služby

Filtrovat:     Ambulance Oddělení Lékaři
  •  

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Novinky

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ OD 9. 7. 2021

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, platným od 9.7.2021 Vás informujeme o podmínkách uskutečnění návštěv v našem zdravotnickém zařízení.

Více...

DOČASNÉ OMEZENÍ PROVOZU

Vážení pacienti, informujeme Vás o dočasném omezení provozu v Nemocnici Sokolov v letních měsících ČERVENEC a SRPEN 2021.

Více...

krásný Mezinárodní den sester 🍀

Milé sestřičky, děkujeme za vaši náročnou práci, přejeme vám krásný Mezinárodní den sester 🍀

Více...