Dermatologie

Dermatologie

Léčba akutních i chronických onemocnění kůže.

Popis oddělení

Kožní oddělení zajišťuje kompletní dermatovenerologickou ambulantní péči pro dospělé a děti – diagnostiku, terapii kožních onemocnění a pohlavních chorob jako kapavky, syfilis, chlamydií a jejich dispenzarizaci, dispenzarizaci kožních nádorů včetně melanomu.

Oddělení je zároveň Centrem pro speciální biologickou léčbu psoriázy (lupénky), atopické dermatitidy, hidradenitidy a kopřivky. Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami.

Provádíme vyšetřování kontaktních ekzémů epikutánními testy a vyšetřování kožních nemocí z povolání a jejich dispenzarizaci. Provádíme též drobné chirurgické výkony jako odstranění drobných výrůstků kauterem, diatermokoagulací, probatorní excize průbojníkem, exkochleace molusek a veruk, ošetření tekutým dusíkem. V rámci ambulance a stacionáře ošetřujeme chronické rány, zvláště bércové vředy moderními metodami krytí, s možností použití biostimulačního laseru, biolampy a lymfodrenáží.

Personální obsazení

MUDr. Helena Němcová

primář

Michaela Krausová

staniční sestra

Terapie biostimulačním laserem je moderní a efektivní fyzioterapeutická metoda využívající buněčné fotoaktivace. Vyzářená energie laserového paprsku je využita ke zlepšení energetické bilance a k podpoře imunity cílové tkáně. Představuje jednoduchou a bezbolestnou léčbu, která obecně řeší akutní, chronické a dlouhodobé obtíže zánětlivého i nezánětlivého charakteru, včetně dlouhotrvajících a špatně se hojících defektů, kdy klasická léčba mívá omezené možnosti a efekt. Účinky biostimulačního laseru aplikací laseru dochází ke zlepšení mikrocirkulace, má protizánětlivý, protiedemátozní a trofický efekt. Na všechny tkáně působí laserové paprsky povzbudivě, neboť zvyšují energii buněk.

Ošetření laserem nemá žádné vedlejší účinky, některé výsledky jsou znát až po několikátém ošetření!

Využití v oborech:
Dermatologie, chirurgie, ortopedie, rehabilitace, neurologie, gynekologie, pediatrie, ORL, stomatologie, praktický lékař

Kontraindikace

  • zvýšená nebo snížená činnost štítné žlázy (překrytí štítné žlázy)
  • kancerózy a prekancerózy (překrytí podezřelých znamének a útvarů)
  • epilepsie (kryty na oči – neozařuje se sítnice)
  • těhotenství (neozařuje se podbřišek)
  • pacient s kardiostimulátorem

Pokud se jedná o ambulantního pacienta, postačí doporučení od lékaře. Pouze u pojišťoven 205 a 111 se aplikace laseru hradí – jedna aplikace 142 Kč.

Jde o aplikaci malého množství oxidu uhličitého maličkou plynovou injekcí do podkoží – do míst akupunkturních bodů podél páteře a kloubů, během níž se zvyšuje prokrvení a tím dochází k účinnému utlumení bolesti.

Tato terapie se doporučuje zejména při:

• ischemické chorobě srdeční
• svalových spasmech
• chronických a degenerativních onemocnění kloubů, páteře
• poruchách prokrvení apod.

Kdy nedoporučujeme:

• kožní změny v místě aplikace (místní zánět, otok, vyrážka apod.)

Plyn se aplikuje 1–3x týdně (celkem max. 10x), ale je možné doplnit injekcemi v rozmezí 2–3 týdnů a další série se může opakovat s odstupem 4–6 měsíců.

Zákrok není hrazen zdravotní pojišťovnou, pacient si jej plně hradí sám dle ceníku služeb.

Máte-li o ošetření zájem, objednejte se na tel. 734 497 716.