Informace pro pacienty k hospitalizaci

Pacient pri přijetí musí mít

 • Platný občanský průkaz (cestovní pas)
 • Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • Doklad o pracovní neschopnosti (pokud jej máte vystavený)
 • Doporučení k hospitalizaci, výsledky vyšetření – předoperační vyšetření, lékařské nálezy a rentgenové snímky (pokud je máte k dispozici)
 • Jméno a adresu praktického lékaře a lékaře specialisty (např. kardiologa, internisty, diabetologa, chirurga, gynekologa, cévního specialisty), ke kterému budete po propuštění z nemocnice předáni do péče
 • Kontakt na vaši nejbližší osobu (adresa, telefonní číslo)
 • Rozpis užívaných léků, popř. léky, které pravidelně užíváte v originálním balení (v nemocnicinemusí být léky, které užíváte, při příjmu hned k dispozici)

Doporučené vybavení

 • Toaletní potřeby (péče o chrup, hřeben, holení, mýdlo, šampon, mycí žínka, ručník…)
 • Pyžamo / noční košili, župan, bezpečné přezůvky. Na některých odděleních je možné i domácí oblečení. Praní osobního prádla přineseného do nemocnice si pacient musí zajistit prostřednictvím rodiny, nejsme schopni prát toto prádlo v nemocniční prádelně.
 • Potřebné kompenzační pomůcky, které používáte – brýle, berle, hůl, protézu, naslouchátko apod.
 • Je vhodné mít u sebe jen minimální obnos peněz, případně lze využít možnosti jejich uložení, které je pacientům nabídnuto při příjmu. Bude v tom případě vystaven písemný doklad o úschově, proti němuž budou pacientovi cenné předměty při propuštění z nemocnice vydány. Pokud pacient uložení odmítne, za věci si ručí sám a stejné pravidlo platí pro mobilní telefony, rádia apod. Nejsme schopni zabezpečit hlídání cenností a osobních věcí, nemocnice je veřejné místo.
 • Mobilní telefon je skvělý pro udržení kontaktu s vašimi blízkými. Prosíme však, abyste respektovali zákaz jeho používání v blízkosti citlivé zdravotnické techniky, také nesmí obtěžovat ostatní pacienty a rušit práci ošetřujícího personálu.
 • V rámci zvýšení komfortu našich pacientů jsou i standardní pokoje vybaveny televizí a ledničkou.
 • Používání vlastních elektrických spotřebičů a televizních přijímačů je přípustné, pouze pokud jsou v perfektním technickém stavu a se souhlasem ostatních pacientů na pokoji.
 • CO NECHAT RADĚJI DOMA:
  − větší obnos peněz, veškeré cenné věci a šperky
  − zbraně

Hospitalizace a návštěvy

 • Doporučená (ideální) doba pro návštěvy je denně od 15:00 do 19:00 hodin. Návštěvy mimo tuto dobu jsou samozřejmě možné, pokud to dovoluje provoz vzhledem k plánovaným vyšetřovacím a léčebným výkonům. Při změně zdravotního stavu navštíveného či jiného pacienta nebo potřebě provedení zdravotních výkonů a během vizit a léčebných postupů vás požádáme, abyste opustili pokoj.
 • Slušností je příchod a odchod návštěvy hlásit sestře.
 • V mimořádných případech (chřipkové epidemie) je nutné návštěvy omezit nebo úplně vyloučit.
 • Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
 • Návštěvám je k dispozici celý areál nemocnice, včetně přilehlého parku. Je možné využít kavárnu. U ležících pacientů probíhají návštěvy na pokoji u lůžka.
 • Návštěvy se mohou pohybovat jen v k tomu určených prostorech – zpravidla ve společnýcj prostorách, návštěvních místnostech a pokoji navštíveného.
 • Na některých odděleních je rozsah návštěv výrazně omezen podle charakteru poskytované péče (např. na Jednotce intenzívní péče), na některá oddělení musí být návštěvník vybaven ochranným oděvem. Nabízíme možnost nákupu jednorázových návštěvnických balíčků, zdravotnických roušek, respirátorů a návleků na obuv v recepci v budově A hned při vstupu do nemocnice.
 • Mějte na mysli pacientův zdravotní stav a zvolte přeměřenou dobu a délku návštěv. Zvažte počet návštěvníků. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné vodit do nemocnice malé děti do 10 let. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
 • Průběh nemoci a úspěšnost její léčby přímo závisí i na psychickém stavu pacienta. Přijďte příjemně naladěni a buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny jeho obavy a starosti. Povzbuďte ho, potěšte, uklidněte, posilujte v něm zdravé sebevědomí a vůli v uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Respektujte jeho osobnost. Nesnažte se o tzv. příliš radostný rozhovor. Nebuďte za každou cenu mnohomluvní, nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab. O velkých starostech mlčte nebo pacienta informujte, rozhodně však na něj nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však projevit svůj názor, vyslechněte ho. Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Přijměte i tyto obávané rozhovory.
 • Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však rozhodně dodržte! I malé zdržení je pacientem přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče“ pomaleji než náš běžný.
 • Prosíme návštěvníky, aby respektovali zdravotní stav a soukromí jiných pacientů a brali ohled na ty, kteří potřebují klid, a nerušili je zbytečným hlukem.
 • Návštěvy nesmí bez svolení primáře podávat pacientům žádné léky ani vitamíny v tabletách, ani provádět žádné léčebné a ošetřovatelské zásahy (převazy apod.).
 • Prosíme příbuzné, aby nepřinášeli potraviny, které nejsou vhodné ze zdravotního hlediska nebo podléhají brzké zkáze. Potraviny ukládejte označené jménem pacienta do vyhrazených ledniček. Prošlé nebo nevhodné potraviny budou odstraněny.
 • Pokud chcete nemocnému něco přinést, buďte rozumní, pamatujte na přiměřenost. Vybírejte s rozvahou a ohledem na druh onemocnění. Nedoporučujeme nosit velké množství syrového ovoce. Vždy se poptejte ošetřujícího personálu, zda je přinesená potrava pro pacienta vhodná, nevhodným druhem poživatin ho můžete vážně poškodit.
 • Na oddělení intenzivní péče a pooperační nenoste svým blízkým květiny v květináčích ani květiny řezané, hygienická pravidla umístění květin na těchto odděleních neumožňují.
 • Informace o zdravotním stavu příbuzným podává ošetřující lékař a to pouze se souhlasem pacienta, a osobám, které pacient uvedl. Informace podává lékař osobně v době návštěv, po telefonu pouze po ověření hesla, zadaného pacientem. Každý pacient by měl být dostatečně informován o svém zdravotním stavu a nejlepším řešením je, pokud sám podá informace v rozsahu podle svého uvážení a výběru osob.
 • Platí striktní zákaz kouření v celé budově nemocnice, včetně kavárny, která je její součástí. Je tolerováno pouze na vyhrazených a řádně označených prostorách.
 • Jakoukoliv nejasnost nebo problém je nejlépe bezodkladně řešit s ošetřujícím lékařem nebo sestrou.
 • Délka hospitalizace se řídí zdravotním stavem pacienta. Je-li zdravotní stav stabilizován a není již nutná lékařská péče, je pacient propuštěn ve spolupráci s rodinou do domácí či jiné navazující péče.

Poplatky

 • Výběr poplatků v souvislosti s poskytnutou péčí dle platného Ceníku služeb (nehrazené výkony, nadstandardní pokoj, apod.), které musíte uhradit před ukončením hospitalizace, probíhá v recepci v přízemí budovy A proti hlavnímu vstupu.
 • Platby za úkony nehrazené ze zdravotního pojištění jsou uvedeny v ceníku, který je k dispozici na webových stránkách.

Pomoc během hospitalizace

 • Pomůžeme Vám s přeposíláním důchodu v případě dlouhodobějšího pobytu v nemocnici.
 • Pomůžeme Vám při řešení budoucí sociální situace v domácím prostředí.
 • Pomůžeme Vám, pokud není možný návrat do domácího prostředí, s umístěním v sociálním zařízení.
 • Poradíme Vám s příspěvkem na péči a ostatními příspěvky státní sociální pomoci.
 • Poradíme Vám ve spolupráci s ergoterapeutem, jak zajistit domácí prostředí, aby vyhovovalo po propuštění pacienta do domácí péče, případně s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.
 • Při propuštění do domácího prostředí, pomůžeme zajistit, pokud je to indikováno lékařem, agenturu domácí péče.
 • Spolupracujeme s městskými úřady u problémových propuštění do domácího prostředí tak, aby bylo bezpečné a byla zajištěna veškerá péče o propuštěného pacienta.
 • Pomáháme zprostředkovat spirituální služby a další.

Vážení příbuzní, dovolujeme si Vás požádat o součinnost při péče o Vaše blízké

 • Součástí léčby Vašich blízkých je i aktivizace, na některých odděleních i bazální stimulace. Mnohdy pacienti spíše pozitivněji reagují na osoby blízké. Proto Vás prosíme o spolupráci, abyste se zapojili do tohoto procesu.
 • Po dohodě s ošetřujícím personálem můžete:
  ✓ hovořit i s těmi, kteří jsou v bezvědomí
  ✓ přinést rodinnou fotografii, stolní kalendář, stolní hodiny
  ✓ číst pacientovi knihu, noviny nebo časopisy
  ✓ masírovat ruce, nohy, plosky nohou, hladit
  ✓ omývat obličej, ruce, česat, oholit, ostříhat nehty
  ✓ mazat oblíbeným krémem obličej, ruce, nohy
  ✓ krmit a dát napít
  ✓ přinést plyšovou hračku nebo panenku, oblíbenou vůni
  ✓ přinést rádio se sluchátky
  ✓ po dohodě s personálem vyvést do parku na procházku
 • Po dohodě s fyzioterapeutem můžete provádět dechová cvičení, pracovat s gumovými, molitanovými míčky

V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na zdravotnický personál. Věříme, že ve spolupráci s Vámi se naši pacienti budou cítit mnohem lépe, protože zájem rodiny a příbuzných je vždy pro pacienta velkým přínosem.