Důležité oznámení

Očkovací místo a testovací místo v Nemocnici Ostrov

Očkovací místo se nachází v budově Nemocnice Ostrov – pavilon B.

 

Registrace je možná pouze online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Upozorňujeme pacienty, že se není možné objednávat k očkovaní telefonicky.

 

Od neděle 21. 2. 2021 je nově v provozu i testovací místo v areálu nemocnice – ve vrátnici před vstupem do nemocnice (pavilon A). Testujeme antigenními testy. Zájemci o testování se musí zaregistrovat online na www.rezervacekk.cz nebo prostřednictvím krajského call centra na lince 950 380 380.


Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, platných od 12. 4. 2021 Vás chceme informovat, že i nadále platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Nemocnici Ostrov.

 • Dle tohoto opatření jsou na oddělení akutní péče (interna, rehabilitace, psychiatrie) návštěvy zakázány, s výjimkou návštěv pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Na oddělení, která poskytují dlouhodobou nebo následnou péči (NIP, DIOP, OVP, ONP) lze návštěvu připustit za podmínky, že se osoba navštěvující pacienta podrobí před zahájením návštěvy POC testu s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
 • absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
 • nebo doloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo nejméně 14 dní, a nejeví žádné příznaky onemocnění
 • nebo v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly COVI-19 a doloží o tom doklad.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Podmínky pro návštěvy:

 1. Návštěvu je nutno na oddělení domluvit předem.
 2. Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 3. Doba trvání návštěvy 30 minut.
 4. U jednoho pacienta je možná návštěva 2x v týdnu v rámci zachování rovnocenné možnosti návštěv pro všechny pacienty.
 5. Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.
 6. Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.
 7. Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti k jídlu, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).
 8. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.
 9. Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.

Každá navštěvující osoba, u které je proveden antigenní test, musí vyplnit Prohlášení navštěvující osoby

 

Nemocnice Ostrov

„Vstřícná, bezpečná, moderní, pacienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“.

 
 

Aktuality

Mezinárodní den sester

Milé sestřičky, děkujeme za vaši náročnou práci, přejeme vám krásný Mezinárodní den sester 🍀

Více...

Spokojený personál, spokojený pacient

„V Nemocnici Ostrov připravujeme projekt revitalizace následné a intenzivní dlouhodobé péče. Plánujeme další investice do provozního vybavení, které ocení nejen pacienti, ale i zaměstnanci,“ říká ředitelka nemocnice Ing. Jitka Samáková.

Více...

Očkovací místo v nemocnici

Jsme tu pro Vás! Očkujeme pondělí - pátek od 8.00 - 14.00 hodin.

Více...

5.5. Světový den hygieny rukou - připojte se i Vy!

Hygiena rukou je velmi jednoduchá a zároveň velmi efektivní činnost, nezapomínejme na ni.

Více...

NAPIŠTE NÁM

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.