Důležité oznámení

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

chceme Vás informovat o OMEZENÍ NÁVŠTĚV v Nemocnici Ostrov v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, platným od 17. 5. 2021.

Návštěvy v nemocnici lze připustit pouze za podmínky, že se navštěvující osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu s negativním výsledkem.

Nevztahuje se na osoby, které:

 • absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad; nebo
 • doloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo nejméně 14 dní, a nejeví žádné příznaky onemocnění; nebo
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů a doloží o tom doklad

Výjimkou je oddělení NIP, kde musí být doložen negativní výsledek testu, potvrzení o ukončeném očkování min. před 14 dny nebo je proveden antigenní test před vstupem na oddělení.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele:

 1. Návštěvu je nutno na oddělení domluvit předem.
 2. Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 3. Doba trvání návštěvy 30 minut.
 4. Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.
 5. Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.
 6. Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).
 7. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.
 8. Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.

Očkovací místo a testovací místo v Nemocnici Ostrov

Očkovací místo se nachází v budově Nemocnice Ostrov – pavilon B.

 

Registrace je možná pouze online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Upozorňujeme pacienty, že se není možné objednávat k očkovaní telefonicky.

 

Od neděle 21. 2. 2021 je nově v provozu i testovací místo v areálu nemocnice – ve vrátnici před vstupem do nemocnice (pavilon A). Testujeme antigenními testy. Zájemci o testování se musí zaregistrovat online na www.rezervacekk.cz nebo prostřednictvím krajského call centra na lince 950 380 380.

 

Nemocnice Ostrov

„Vstřícná, bezpečná, moderní, pacienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“.

 
 

Aktuality

Mezinárodní den sester

Milé sestřičky, děkujeme za vaši náročnou práci, přejeme vám krásný Mezinárodní den sester 🍀

Více...

Spokojený personál, spokojený pacient

„V Nemocnici Ostrov připravujeme projekt revitalizace následné a intenzivní dlouhodobé péče. Plánujeme další investice do provozního vybavení, které ocení nejen pacienti, ale i zaměstnanci,“ říká ředitelka nemocnice Ing. Jitka Samáková.

Více...

Očkovací místo v nemocnici

Jsme tu pro Vás! Očkujeme pondělí - pátek od 8.00 - 14.00 hodin.

Více...

5.5. Světový den hygieny rukou - připojte se i Vy!

Hygiena rukou je velmi jednoduchá a zároveň velmi efektivní činnost, nezapomínejme na ni.

Více...

NAPIŠTE NÁM

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.