Důležité oznámení

Očkování pouze pro registrované pacienty

Vzhledem k vysokému nárůstu zájemců o očkování, očkujeme od 7.12. 2021 pouze ty pacienty, kteří jsou registrováni prostřednictví registrace.mzcr.cz.

Děkujeme za pochopení

 


ZÁKAZ NÁVŠTĚV NEMOCNICI OSTROV

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

OD STŘEDY 10. 11. 2021 JSOU V NEMOCNICI OSTROV ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY.

NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE (tj. NIP, DIOP, OVP, ONP a gerontopsychiatrie) mohou být individuálně povoleny primářem oddělení (např. u pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu).

Na pokojích se zpřísněným izolačním režimem pro pacienty s onemocněním COVID-19 JSOU NÁVŠTĚVY z důvodu rizika přenosu BEZ VÝJIMKY ZAKÁZÁNY.

Osoba navštěvující pacienta, která má primářem oddělení povolenou výjimku, musí PŘED VSTUPEM na oddělení prokazatelně doložit, že splňuje některou z následujících podmínek:

 1. absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem, nebo
 3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a dodržuje další režimová opatření:

 1. Návštěvu je nutno na oddělení domluvit předem.
 2. Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 3. Doba trvání návštěvy 30 minut.
 4. Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.
 5. Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.
 6. Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).
 7. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.
 8. Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.
 9. Při nerespektování uvedených pravidel může být návštěva ukončena.

 


Vážení pacienti, klienti,

dovolujeme si vás informovat, že od 21. 11. 2021 bude v Nemocnici Ostrov uzavřeno pro veřejnost odběrové místo na antigenní testování.

Děkujeme za pochopení.


Oznámení o omezení vjezdu do Nemocnice Ostrov

V rámci probíhající výstavby a montáže ocelové konstrukce exteriérového únikového schodiště na jihozápadní straně pavilonu NIP, DIOP v naší nemocnici, bude od úterý 9. 11. 2021 od 8.hod., po dobu montáže, průběžně docházet na nezbytně nutnou dobu k uzavření hlavní příjezdové komunikace do areálu nemocnice. Uzavírka příjezdové komunikace bude označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu“.
Po ukončení pracovní směny bude vjezd po 16 hod. do následujícího dne 8.00 hod. vždy otevřen. V době uzavírky prosím využívejte zadní vjezd a ke vstupu do budovy nemocnice vchod u recepce nebo vstup do suterénu k výtahům.
Omlouváme se všem za případné komplikace a děkujeme za pochopení omezení souvisejících se stavbou, která zvýší bezpečnost naší nemocnice pro pacienty i personál.

Vážení návštěvníci nemocnice,

upozorňujeme na zákaz návštěv na pokojích se zpřísněným izolačním režimem s péčí o pacienty s onemocněním NCoV-2 (Covid-19).


Očkovací místo v Nemocnici Ostrov - rozšiřujeme očkovací dny

Od 2.11. 2021 očkujeme již 4 dny v týdnu. A to  ve dnech  úterý, středa, čtvrtek a pátek od 7:30 – 13:00 hod.  Očkujeme od 16 let první, druhou a třetí dávkou vakcíny od společnosti Pfizer/Biontech.

 

Nemocnice Ostrov

„Vstřícná, bezpečná, moderní, pacienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“.

 
 

Aktuality

Dárek pro zdravotníky oddělení ONP I

Děkujeme paní Haně Pánkové za zpříjemnění vánočního času pro naše oddělení ONP I.

Více...

Rozdali jsme vánoční dárečky všem našim zaměstnancům

Vedení naší nemocnice osobně poděkovalo zaměstnancům za jejich celoroční skvělou práci a popřálo všem krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a sílu v novém roce.

Více...

VÝZVA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE PETRA KULHÁNKA

Podle predikcí Centrálního řídicího týmu zbývá už jen několik týdnů, než v našem kraji epidemie udeří a zasáhne tak především neočkované spoluobčany. Z toho důvodu vyzývá hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek všechny, kteří se ještě nerozhodli pro očkování proti COVID-19, aby tak učinili.

Více...

Lékařské sympozium

Rádi bychom Vás pozvali na lékařské sympozium s názvem Minulost, přítomnost a budoucnost psychiatriem, které se koná 23. listopadu 2021 v naší Nemocnici Ostrov od 13,00 hod. Garantem sympozia je primář MUDr. Tomáš Turek. Program: 12:30 – 13:00               registrace účastníků 13:00 – 13:05               prim. MUDr. Tomáš Turek                                     Úvodní slovo  13:05 – 13:45                MUDr. Petr Navrátil                                        Kapitola z dějin psychiatrie - lobotomie                         13:45– 13:55                 přestávka na kávu 13:55 – 14:35                prim. MUDr. Tomáš Turek                                      Současnost psychiatrie – mýty a omyly psychiatrie            14:35 – 14:45                přestávka na kávu a občerstvení 14:45 – 15:25                prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA                                      Budoucnost psychiatrie – nosologie založená na teorii vědomí                                        15:25 – 15:30               prim. MUDr. Tomáš Turek                                        Závěr sympozia Bližší informace a přihlášení: Andrea Vojáčková, andrea.vojackova@pentahospitals.cz, tel.  702 148 044 Účast na akci je zdarma. Je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 2 kredity. 

Více...

NAPIŠTE NÁM

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.