Důležité oznámení

Očkovací místo v nemocnici

Dovolujeme si vás informovat, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude očkovací místo v Nemocnici Ostrov v termínu od 19.7. – 23.7.2021 uzavřené.

Všechny rezervace v tomto termínu jsou přesunuty a nové otvírat nebudeme.

Děkujeme za pochopení.


Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

chceme Vás informovat o OMEZENÍ NÁVŠTĚV v Nemocnici Ostrov v souladu s platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

NÁVŠTĚVY v nemocnici lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta prokáže, že splňuje následující podmínky:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 4. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 5. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 6. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 7. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
 8. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 9. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 10. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele:

 1. Návštěvu je nutno na oddělení domluvit předem.
 2. Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 3. Doba trvání návštěvy 30 minut.
 4. Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.
 5. Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.
 6. Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).
 7. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.
 8. Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.

 


Očkovací místo a testovací místo v Nemocnici Ostrov

Očkovací místo se nachází v budově Nemocnice Ostrov – pavilon B.

Registrace je možná pouze online prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Upozorňujeme pacienty, že se není možné objednávat k očkovaní telefonicky.

Od neděle 21. 2. 2021 je nově v provozu i testovací místo v areálu nemocnice – ve vrátnici před vstupem do nemocnice (pavilon A). Testujeme antigenními testy. Zájemci o testování se musí zaregistrovat online na www.rezervacekk.cz nebo prostřednictvím krajského call centra na lince 950 380 380.

 

Nemocnice Ostrov

„Vstřícná, bezpečná, moderní, pacienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice“.

 
 

Aktuality

Pomocný pracovník do kuchyně

Hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Pomocný pracovník do kuchyně. V případě zájmu kontaktujte personální oddělení naší nemocnice na tel. 353 364 211 nebo 734 283 663.

Více...

Lékař na rehabilitační oddělení

Nemocnice Ostrov hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Lékař na rehabilitační oddělení.

Více...

Volné termíny na SONO a CT

Nabízíme volné termíny na sonografické a CT vyšetření. Objednejte se na tel. čísle 353 364 174 nebo osobně v nemocnici.

Více...

STANIČNÍ SESTRA NIP I.

Nemocnice Ostrov vyhlašuje výběrové řízení na pozici Staniční sestra následné intenzivní péče

Více...

NAPIŠTE NÁM

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.