Centrum následné intenzivní a anesteziologické péče

Centrum následné intenzivní a anesteziologické péče

Pacienti závislí na podpoře základních životních funkcí.

Kde nás najdete

Budova A

Centrální kontakt pro příjem pacientů - koordinátor NIPéče

Popis oddělení

Centrum komplexní následné intenzivní a anesteziologické péče je jediným poskytovatelem této specifické a specializované péče v Karlovarském kraji a patří svou velikostí a rozsahem služeb mezi největší pracoviště v České republice.

Veškerá naše péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lůžkovou část oddělení tvoří komplex několika specializovaných jednotek intenzivní péče, mezi které patří oddělení následné intenzivní péče (NIP), dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a ventilační péče (OVP). Při pracovišti NIP je zřízeno centrum pro domácí umělou plicní ventilaci (DUPV).

Nelůžková část oddělení zabezpečuje především anesteziologickou péči o pacienty při operačních a diagnostických výkonech. Všechna pracoviště našeho oddělení najdete v budově A Nemocnice Ostrov.

Naše péče není jen o odbornosti lékařů, sester, fyzioterapeutů a ošetřovatelského personálu, ale také o lidskosti, empatii, vzájemném respektu a úctě k životu.
Na rozdíl od jiných medicínských oborů nevidíme výsledky během jedné operace, hodiny nebo dne, ale díky trpělivosti a neúnavnosti pozorujeme pokroky spíše v týdnech či měsících. O to větší je vždy naše radost z každého úspěšně vyléčeného pacienta, který se může vrátit zpět k plnohodnotnému životu ke své rodině a blízkým.

Personální obsazení

MUDr. Michal Palivoda, Ph.D.

primář

Blanka Kohoutová

vrchní sestra