Vzdělávání

Uvědomujeme si, že maximální podpora vzdělávání zdravotníků je klíčovým faktorem ovlivňujícím možnost kvalitního personálního zajištění našich pracovišť. Proto naše společnost disponuje 2 akreditovanými pracovišti pro vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství:

  • Centrum praktického lékařství – akreditace pro interní i všeobecný kmen v oboru Všeobecné praktické lékařství a navazující specializační vzdělávání v tomto oboru
  • Ordinace praktického lékaře v Nové Roli – akreditace pro interní i všeobecný kmen v oboru Všeobecné praktické lékařství a navazující specializační vzdělávání v tomto oboru

Díky našim lékařům školitelů jsme úspěšně dovedli k získání specializace již 6 lékařů, kteří zajišťují péči v oboru Všeobecné praktické lékařství v našich ordinacích. S lékaři školiteli spolupracujeme na přípravě vzdělávacích plánů, zajišťujeme stáže a praxe v našich partnerských nemocnicích a úzce spolupracujeme s IPVZ a odborem vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR.

Spolupracujeme i se středními zdravotnickými školami a umožňujeme praxe a stáže studentům oboru diplomovaná všeobecná sestra, či zdravotnický asistent.