Zdravotní péče o seniory

Pečujeme o více než 3500 klientů a poskytujeme pravidelnou lékařskou péči v sociálních zařízeních, jako jsou Alzheimer Home, DoZP a DS. Při vizitách spolupracujeme s vrchní sestrou daného zařízení a podílíme se na indikaci zajištění ošetřovatelské péče klientům (ORP), předpisu inkontinenčních pomůcek a žádostí pro OSSZ. Konzultujeme směrem k ošetřovatelskému personálu a nabízíme možnost konzultací i nad rámec návštěvní služby.

Zajišťujeme individuální přístup v péči o klienta, včetně konzultací s rodinami. Poskytujeme odborná konzilia a následnou specializovanou péči klientům. Dále provádíme odbornou farmakogeriatrickou revizi medikace s optimalizací počtu užívaných léků.

Naši spolupracující specializované obory zahrnují psychiatrii, interní lékařství, endokrinologii a diabetologii, neurologii, fyzioterapii a aktivní ošetřovatelskou rehabilitaci.

Odkup lékařské praxe

Máme za sebou již několik úspěšných odkupů lékařských praxí a jejich začlenění do sítě Ambulance Penta.

Jestliže uvažujete o předání své zavedené praxe, pak Vám předložíme seriózní nabídku finančního ohodnocení Vaší dosavadní práce i nabídku další spolupráce tak, abyste nemuseli nadále řešit starosti a administrativní zátěž se samotným chodem ordinace.

Naše společnost Ambulance Penta s.r.o., která patří do skupiny Penta Hospitals CZ, se zabývá poskytováním komplexní péče v Karlovarském kraji a postupně se rozšiřuje i do dalších regionů. V současné době máme 40 ambulancí a plánujeme se dále rozšiřovat napříč celou Českou republikou.

Chcete prodat svou praxi?

Motivů prodeje ordinace praktického lékaře nebo agentury domácí péče může být mnoho. Nejčastěji se setkáváme s únavou plynoucí z nemožnosti věnovat se medicínskému řemeslu na 100% a z neustále se opakující byrokracie, především z:

 • vyjednávání s pojišťovnami a vykazování výkonů,
 • přípravy daňových přiznání,
 • vedení mzdového a finančního účetnictví,
 • vedení personalistiky,
 • správy IT vybavení,
 • vyjednávání s dodavateli,
 • a další administrativy.

Dalším motivem může být i neexistence nástupce a přání užít si důchodu bez starostí.

Ať Vás k prodeji své praxe vede cokoli, neváhejte se na nás obrátit. Proces odkupu je maximálně transparentní a profesionální.

 • kompletní servis při procesu převodu Vaší praxe na náklady naší společnosti
 • záruku pokračování Vaší lékařské praxe a zajištění kvalitní lékařské péče pro Vaše pacienty
 • stálý plat zahrnující individuální osobní ohodnocení a jiné zaměstnanecké výhody
 • minimální administrativní zátěž, zařídíme za Vás veškerou administrativu

 • V první řadě spolu podepíšeme dohodu o ochraně důvěrných informací, neboť si uvědomujeme, že prodej léta budované praxe je choulostivou záležitostí.
 • Následně si od Vás vyžádáme základní informace o ekonomice provozu, zaměstnancích a dodavatelských vztazích.
 • Na základě transparentní analýzy, kterou Vás provedeme, Vám připravíme indikativní nezávaznou nabídku.
 • Pokud se Vaše a naše očekávání ohledně ceny potkají, spustíme finanční a právní prověrku, připravíme návrh finální ceny a zahájíme přípravu kupní smlouvy.
 • Při podpisu kupní smlouvy za přítomnosti notáře uhradíme domluvenou kupní cenu.
 • Celý proces od Vašeho úvodního kontaktování až po úhradu kupní ceny trvá odhadem 8-12 týdnů.

Lékaři musí věnovat zhruba 40 až 50 procent času v ordinaci administrativě. Jak sami říkají, delší dobu stráví vyplňováním papírů než léčením pacienta. Pomáháme tedy lékařům s právní a administrativní činností spojenou s provozováním jejich praxe, aby se mohli co nejvíce věnovat právě pacientům.

 • Poskytujeme Vám právní a daňové poradenství spolu s veškerou administrativní činností s tím spojenou (vedení účetnictví, zpracování účetních závěrek a daňových přiznání, vymáhání pohledávek, vedení hotovostních pokladen a bankovních účtů, aj).
 • Komunikujeme za Vás se všemi úřady.
 • Podporujeme Vás v programu celoživotního vzdělávání, oceňujeme individuální přístup k dalšímu postgraduálnímu vzdělávání, tj. účast na kongresech, seminářích, které jsou organizovány odbornými společnostmi či Českou lékařskou komorou a podílíme se s Vámi na nákladech spojených s touto formou vzdělávání.
 • Neustále sledujeme změny zákonů, vyhlášky a aplikujeme je v ordinacích a na pracovištích. Nemusíte se tak obávat namátkových kontrol a případných sankcí.
 • Jsme Vám nápomocni v mzdové problematice. Jsme tu pro Vás během uzavírání pracovních smluv, nastavení odměňování, vedení docházky, zpracování mzdových podkladů (neschopenky, OČR, dovolené…), zpracování cestovních příkazů, náborová inzerce a výběrová řízení nových zaměstnanců.
 • Pečujeme ale i o Vás. 24 hodin denně jsme vaší podporou na telefonu pro jakoukoliv situaci k řešení. Najdeme pro vaše děti hlídání, školku či školu v místě pracoviště. Zajistíme lékařské ošetření v našich ordinacích pro Vás a Vaše rodinné příslušníky.
 • A mnoho dalšího.

Mám zájem o prodej lékařské praxe

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kontakt

Mgr. Jana Šperlová, MHA

Ředitelka společnosti