Kdo jsme

AMBULANCE PENTA“  jsou vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující komplexní, kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí.

Jsme společnost založená v roce 2010 se stabilní sítí ordinací všeobecných praktických lékařů a ambulantních specialistů. Garantujeme komplexnost péče v tomto segmentu zdravotnictví.

Základním zaměřením naší společnosti je všeobecné praktické lékařství s návazností na specializované ambulance, kterými jsou: oftalmologiestomatologiedentální hygiena, rehabilitace, fyziatriegynekologieinternaendokrinologiediabetologiepsychiatrie a služby pracovního lékařství.

Nadstandardní službou naší společnosti je kompletní zdravotní péče pro individuální klientelu.“

Snažíme se investicemi v oblasti obnovy interiérů a technického vybavení posunout naše jednotlivé ordinace na výbornou úroveň. A to jak v oblasti klientského přístupu (zajištění maximálního komfortu pobytu každého klienta v zařízení), tak v oblasti přístrojového vybavení a také v obsazení jednotlivých pozic špičkovými zdravotnickými odborníky.