Odkup praxe

V případě zájmu o odkup praxe kontaktujte jednatelku společnosti Mgr. Janu Šperlovou, MHA