Personální politika

Vizí Ambulance Penta je být vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující komplexní, kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí.
Na této vizi je postavena i personální politika naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu našich ambulancí. Spokojený zaměstnanec vytváří příjemné prostředí zejména pro naše klienty a vzájemná spolupráce je tím pádem postavena na pevných základech.

Pracujeme na vytvoření vzájemné důvěry, snažíme se o otevřenou a inspirující komunikaci v rámci společnosti. Jedním z důležitých cílů společnosti je příjemné pracovní prostředí a v neposlední řadě dbáme na odborný a osobní rozvoj zaměstnanců.

Máme zájem o dlouholetou spolupráci, která je vytvořena na vzájemné důvěře a loajalitě k zaměstnavateli. Zaměstnancům nabízíme motivující a spravedlivé mzdové ohodnocení a širokou škálu benefitů.

Jsme akreditované zdravotnické zařízení.

Pracovní pozice:

Absolventi:

Město: