Kariéra

Zásadním pilířem jsou naši zkušení odborníci. Tým zdravotníků Ambulance Penta tvoří lékaři, kteří jsou vyhledáváni pro svoji odbornost, aplikující moderní metody ve zdravotnictví a vytvářející klientům takové prostředí, ve kterém se cítí komfortně.

Nejvýznamnějším zaměřením společnosti je všeobecné praktické lékařství s návazností na specializované ambulance, jako je oftalmologie, stomatologie, rehabilitace, fyziatrie, gynekologie, interna, endokrinologie, diabetologie, psychiatrie a nutriční poradna. Přímá komunikace zdravotníků a v případě potřeby rychlý sled specializovaných vyšetření přináší pacientům výrazně rychlejší a účinnější diagnostiku i léčbu.

Volné pracovní pozice

Proč pracovat u nás

Nabídneme vám dlouhodobou perspektivní spolupráci s férovým přístupem a individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce v různých etapách vašeho profesního života. Podpoříme vás ve vaší cestě odborného a profesního růstu, vy se zdokonalujete a my vám pomůžeme s papírováním, komunikací se zdravotními pojišťovnami, účetnictvím, IT servisem pro výkon lékařské praxe atd. V rámci relokace podáme pomocnou radu a ruku – pomůžeme s přesídlením i v komunikaci s úřady a s řešením formalit.

Vy léčíte, my se postaráme o vše ostatní.

Benefity

 • Náborový příspěvek Karlovarského kraje v případě splnění podmínek
 • Podpora při hledání bydlení v rámci regionu a možnost příspěvku na ubytování v rámci relokace po dobu tří let
 • Příspěvek na stravné
 • Dovolená 5 týdnů
 • Zvýhodněné nadstandardní služby
 • Akce pro zaměstnance – teambuildingy, setkání zaměstnanců, vánoční večírky
 • Akce pro rodiny a děti zaměstnanců – tábor Nemosáček s příspěvkem zaměstnavatele, možnost bruslení na stadionu v Sokolově, Mikulášská besídka, apod.
 • Přidělení odborného garanta / školitele

Pro studenty

 • Umožňujeme vykonání praxe pro studenty zdravotnických oborů
 • Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů v posledním ročníku studia:
  • Lékaři až 10 000 Kč / měsíc
  • VŠ studium: sestry a ostatní nelékařské profese až 10 000 Kč / měsíc
  • Maturitní obory a VOŠ: sestry a ostatní nelékařské profese až 5 000 Kč / měsíc
 • Možnost přivýdělku během studia formou dohody
 • Podpora kombinovaného studia při zvýšení kvalifikace formou úhrady nákladů ze strany zaměstnavatele

Vzdělávání

Přidanou hodnotou společnosti Ambulance Penta je, že disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů rezidentů. Vedoucí lékař má licenci lékaře školitele a odborného garanta. Na základě této koncepce vychováváme mladé praktické lékaře, kteří jsou následně alokovaní do jiných pracovišť v návaznosti na akviziční nabídku.

Spolu s vedoucím lékařem připravujeme vždy před koncem daného kalendářního roku tzv. vzdělávací plán, který vychází ze vzdělávacího programu daného příslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a zohledňuje i dosažené vzdělání lékařů. Tento vzdělávací plán pak obsahuje rozpis povinných stáží, praxí i povinné kurzy. Dlouhodobě spolupracujeme s katedrou VPL a IPVZ na přípravě budoucích praktických lékařů i v rámci dotační politiky — tzv. rezidenčních míst, kde máme mnohaleté zkušenosti se zpracováním podkladů k jejich získání.

Stáže jsou plánovány v našich partnerských nemocnicích, jednotlivé kurzy pak dle rozpisu IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání zdravotníků). Poskytujeme veškerou součinnost, tzn. administrativní podporu, i kompletní finanční pokrytí nákladů na vzdělávání (cestovné, stravné, ubytování a registrační poplatek – 4 vícedenní vzdělávací akce ročně).

Obdobně tento model vzdělávání probíhá i u ošetřovatelského personálu.

Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.

Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals

 • Interní pro Všeobecné praktické lékařství
 • Praktický pro Všeobecné praktické lékařství
 • Všeobecné praktické lékařství

Kontakt

Mgr. Iva Kadilaková

Provozní manažerka