AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.
V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Nově jsme získali v Nemocnici Sokolov akreditované pracoviště pro zajištění odborné praxe pro cizince, které jsou potřebné ke složení aprobační zkoušky.
Neustále se snažíme rozšiřovat akreditovaná pracoviště i pro nelékařský zdravotnický personál, v našich zařízeních jsou to kvalifikační kurzy na sanitáře. Sanitářský kurz je určen jak našim zaměstnancům, tak zájemcům o rekvalifikaci z řad veřejnosti.

ZÁKLADNÍ KMENY

SOKOLOV

 • Chirurgický
 • Interní
 • Anesteziologický
 • Pediatrický
 • Gynekologický
 • Neurologický
 • Patologický
 • Ortopedický
 • Oftalmologický
 • Radiologický

OSTROV

 • Psychiatrický

VRCHLABÍ

 • Chirurgický

PÍSEK

 • Psychiatrický

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE MELISSA

 • Interní pro Všeobecné praktické lékařství
 • Praktický pro Všeobecné praktické lékařství

AMBULANCE NEMOS

 • Interní pro Všeobecné praktické lékařství
 • Praktický pro Všeobecné praktické lékařství

VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK

SOKOLOV

 • Chirurgie
 • Vnitřní lékařství
 • Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Pediatrie
 • Soudní lékařství
 • Gynekologie a porodnictví
 • Rehabilitace a fyzikální medicína
 • Patologie
 • Ortopedie
 • Oftalmologie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Neurologie

OSTROV

 • Vnitřní lékařství
 • Psychiatrie
 • Rehabilitace a fyzikální medicína

VRCHLABÍ

 • Chirurgie

PÍSEK

 • Psychiatrie

ROUDNICE NAD LABEM

 • Traumatologie
 • Gastroenterologie
 • Vnitřní lékařství
 • Chirurgie
 • Gynekologie a porodnictví

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE MELISSA

 • Všeobecné praktické lékařství

AMBULANCE NEMOS

 • Všeobecné praktické lékařství

AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ PRO NELÉKAŘE

PÍSEK

 • Klinický psycholog

OSTROV

 • Sanitářský kurz
 • Klinický psycholog

SOKOLOV

 • Akreditované pracoviště pro porodní asistentky
 • Sanitářský kurz

VRCHLABÍ

 • Sanitářský kurz

ROUDNICE NAD LABEM

 • Sanitářský kurz
 • Akreditované pracoviště pro porodní asistentky