Děti a dorost

Dětské lůžkové oddělení

Naším krédem je vysoká odbornost, vstřícné chování a ochota pomáhat.
Naší snahou je vytvořit pro děti i rodiče přátelské prostředí.

Oddělení získalo od MZČR akreditaci pro obor specializačního vzdělávání.

Kde nás najdete

Pavilon E, 1. patro

Návštěvní hodiny

Rodič dítěte
7:00 - 20:30
Ostatní
14:30 - 17:30

Návštěvy kojenců, batolat a předškolních dětí z důvodů nevyzrálé psychiky dítěte nedoporučujeme. Jsou možné jen po domluvě s ošetřujícím lékařem (dle psychického a zdravotního stavu dítěte). U dětí tohoto věku nabízíme pobyt rodiče s dítětem na oddělení.

Personální obsazení

MUDr. Jana Kurcová

primář

Petra Fischerová

vrchní sestra

V současné době lze využít 2 nadstandardní pokoje

Vybavení nadstandardních pokojů

  • lůžko pro matku a dítě
  • TV, lednice, varná konvice
  • samostatné sociální zařízení (WC + sprcha)
  • wi-fi

Objednání nadstandardního pokoje

Úhrada za nadstandardní pokoj

Úhrada za nadstandardní pokoj probíhá dle platného ceníku výše, platba se provádí na Centrálním registru.

Nadstandardní pokoj - 1 den 550 Kč
Doprovod dítěte do 6 let se stravou 0 Kč
Doprovod dítěte nad 6 let se stravou - 1 den 250 Kč

Oddělení poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou i rehabilitační péči pro děti od narození do ukončených 19 let věku. Staráme se jak o akutně nemocné děti (nejčastěji jsou to akutní infekce dýchacích cest, gastrointestinální potíže s průjmem či zvracením, onemocnění ledvin, bolestivé stavy, onemocnění nervové soustavy, infekční nemoci, akutní chirurgické a traumatické příhody..), tak i chronicky nemocné děti (nejčastěji zhoršení jejich chronické nemoci jako astma, cukrovka, atopický ekzém..) Díky dobře vyškolenému personálu i přístrojovému vybavení poskytujeme péči i dětem se závažnými akutními stavy (otravy, křečové stavy, dušnost..). Ve spolupráci s odbornými konziliáři i pro další nemoci a stavy. Ve spolupráci s praktickým lékařem pro děti a dorost hospitalizujeme děti k vyšetření či pozorování, pokud toto nelze zajistit ambulantně (nejčastěji pomočování po 5. roce života, zácpa, bolesti hlavy…) Velkou část našich pacientů tvoří i děti k plánovaným či akutním operacím.

Pacienty vyžadující vysoce specializovanou léčebnou či diagnostickou péči transportujeme na vyšší pracoviště – FN Plzeň, pražské fakultní nemocnice. Nedonošené novorozence či patologické novorozence předáváme Neonatologickému oddělení Nemocnice Karlovy Vary, které zajišťuje i jejich transport.

K dispozici je 7 mateřských pokojů pro děti s doprovodem, z toho 2 nadstandardní pokoje. Ostatní pokoje jsou pro děti bez doprovodu, převážně jsou třílůžkové. Další dva pokoje jsou vyčleněny k pooperační péči pro děti po chirurgických a ortopedických výkonech. Jsme jedna z mála nemocnic, která tuto službu pro doprovázející rodiče poskytuje standardně v tak vysoké kvalitě.

Poskytuje akutní péči dětem, které potřebují individuální péči a pozorné sledování životních funkcí, např. akutní komplikace diabetu, křeče, poruchy vědomí, intoxikace, stavy dušnosti, dehydratace, stavy oběhové nestability, septické stavy, neuroinfekce, poúrazové stavy, pooperační stavy.

Velkou část našich pacientů tvoří „operanti“ – děti před a po operaci, protože dodržujeme Chartu práv hospitalizovaných dětí, dle které by měly být hospitalizované pouze na dětských odděleních.

Spektrum operací prováděných lékaři Nemocnice Sokolov:

Chirurgie – appendektomie (odstranění přívěsku červovitého) klasicky či laparoskopicky, cholecystektomie (odstranění žlučníku) klasicky či laparoskopicky, operace tříselných a pupečních kýl, operace fimosy (zúžení předkožky), obřízka, repozice zlomenin včetně zavedení spojovacího materiálu, akutní chirurgické příhody.

ORL – diatermokoagulace nosní sliznice (redukce nosní sliznice), zavedení či odstranění gromet (spikul – ventilačních trubiček – do uší), operace uzdičky, repozice zlomeniny nosu, akutní ORL výkony.

Ortopedie – diagnostické a terapeutické artroskopie, operace vybraných vrozených ortopedických vad.

Oční operace – strabismus (šilhání), ječné zrno, poranění očí.

Akutní stavy dle potřeby, excize (odstranění) útvarů, mollusec.

Poté, co Vám chirurg (ortoped, ORL či oční lékař) sdělí termín operace, zavolejte na dětské oddělení na tel. č. 352 520 449, kde si se sestřičkou domluvíte  den a hodinu příjmu na oddělení. Také Vám sestřička sdělí, co máte mít s sebou. Budete s sebou potřebovat doporučení k operaci, předoperační vyšetření, Souhlas s operací (podepsaný oběma rodiči), vyplněný Anesteziologický dotazník, kartičku pojištěnce, Očkovací a zdravotní průkaz dítěte. Pokud bude s dítětem hospitalizován doprovod, pak jeho OP a kartičku pojištěnce. Samozřejmě i trvale užívané léky dítěte i jeho doprovodu.

Nemůže-te li se dostavit k plánované hospitalizaci, informujte nás prosím co nejdříve na tel. 352 520 449.

Předoperační vyšetření
By nemělo být více jak týden staré, obsahuje klinické vyšetření dítěte registrujícím pediatrem, anamnestické údaje, zhodnocení rizik a vhodnosti daného operačního výkonu, laboratorní vyšetření dle povahy výkonu. U chronicky nemocných dětí nutno mít i vyjádření odborného lékaře (kardiolog, neurolog, alergolog)

Anestezie
Před operativním výkonem je nutno domluvit s anesteziologem typ anestezie. Pokud je rodič hospitalizován s dítětem, anesteziolog pohovoří s  rodičem  přímo  na našem oddělení odpoledne před operací. Pokud je dítě hospitalizováno samo, musí rodič sám dojít na oddělení ARO a vyžádat si lékaře k informaci o anestezii zde. V obou případech musí rodič vyplnit Dotazník pro anestezii  a Informovaný souhlas s anestezií, který rodič podepíše po pohovoru s anesteziologem.

Informace o operačním výkonu, jeho povaze, rizicích, možných komplikacích a průběhu rekonvalescence
By měl podat před operací  odesílající lékař chirurgického oboru, který s rodiči také sepíše Souhlas s operačním výkonem.