Návštěvní řád dětského oddělení

Milá maminko, milý tatínku, návštěvníci,

hospitalizace Vašeho dítěte v nemocnici je většinou nevítanou komplikací. Naší snahou je, abychom Vám tuto nezvyklou situaci pomohli překonat co nejlépe. Kromě kvalitní zdravotní péče Vám chceme poskytnout i vlídné prostředí a milé vstřícné chování. Komunikace je vždy vzájemná a je příjemnější, pokud obě strany udržují vzájemnou úctu, pochopení i jistá pravidla. Proto Vám nabízíme tyto pokyny a prosíme Vás o spolupráci v následujících bodech.

 1. U školních dětí jsou možné návštěvy každý den od 14:30 do 17:30 hodin. Rodiče školních dětí (výslovně jen maminka, tatínek, případně soudem určený náhradní rodič, nikoli jiní příbuzní) mohou navštívit dítě kdykoliv od 7:00 do 20:30 hod. Tuto nabídku prosím využívejte především u mladších školních dětí, u delšího pobytu dítěte na oddělení, u dětí, které odloučení špatně snášejí, nebo v případě pracovních či organizačních překážek z Vaší strany (směny apod.) Mějte však prosím vždy ohled na provoz na oddělení.
 2. Návštěvy kojenců, batolat a předškolních dětí z důvodů nevyzrálé psychiky dítěte nedoporučujeme. Jsou možné jen po domluvě s ošetřujícím lékařem (dle psychického a zdravotního stavu dítěte). U dětí tohoto věku nabízíme pobyt rodiče s dítětem na oddělení.
 3. Dítě přijaté do nemocnice nesmí opustit oddělení bez povolení ošetřujícího lékaře a bez záznamu do zdravotnické dokumentace.
 4. Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je oddělení uzavřené – vchodové dveře musí sestra pokaždé ze sesterny otevřít. Pokud omezíte průchod dveřmi, usnadníte sestrám jejich práci a pohyb po oddělení (po dobu návštěvy se zdržte odbíhání na kouření apod.).
 5. Délku návštěvy, a především počet návštěvníků přizpůsobte prosím zdravotnímu stavu a únavě Vašeho dítěte. Na prvním místě jsou samozřejmě rodiče. Ostatní členové rodiny a kamarádi ať přijdou, až se Vašemu dítěti uleví. Pokud je dítě léčeno na JIP, pokud je infekční či je bezprostředně po operaci je vhodná návštěva pouze rodiči.
 6. Respektujte prosím soukromí a klid ostatních pacientů a dodržujete případná upozornění a omezení ze strany zdravotnického personálu. Když lékař či zdravotní sestra provádějí na pokoji nějaké vyšetření či ošetření, pokoj prosím opusťte.
 7. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné do nemocnice vodit děti kojeneckého, batolecího a předškolního věku. Návštěva nemocnice nemusí být pro malé dítě vždy příjemný zážitek.  Na našem oddělení je zvýšené riziko nepříjemných infekčních průjmů i riziko jiných infekcí – zejména dýchacích cest.
 8. Nenavštěvujte nemocného, pokud jste sami nemocní.
 9. Čas návštěvy u dětského pacienta zpestřujte hrou, čtením, vyprávěním. Můžete též dítě psychicky připravit na plánované zákroky. Zajistěte dítěti možnost zábavy, případně učení i na chvíle, kdy s ním na oddělení nebudete. Dětem nenoste drahé, hlučné a nebezpečné hračky.
 10. Přinesete-li dítěti potraviny, vždy se poraďte o jejich množství a vhodnosti se zdravotnickým personálem. Buďte rozumní a pamatujte na přiměřenost.
 11. Donášení alkoholických nápojů, cigaret a omamných látek je pochopitelně zakázáno. V celém areálu nemocnice je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a psychotropních látek – podle zákona č. 379/2005 Sb.
 12. Nevstupujte prosím do služebních místností a ordinací bez vyzvání. Nemanipulujte s žádným technickým zařízením na pokojích či oddělení. Nesedejte na čistá a upravená lůžka. Šetřete prosím nemocniční zařízení a inventář, pomozte nám udržovat pěkné prostředí. Případná škoda Vám může být dána k náhradě.
 13. Udržujte čistotu na oddělení, používejte návleky.
 14. Pokud doprovod opouští pokoj, zodpovídá za zabezpečení dítěte – dítě musí být pod dozorem jiné dospělé osoby nebo je klidné, případně spí a je uloženo v uzavřené postýlce. Odchod doprovodu z oddělení musí být hlášen sestře.
 15. Pokud by byl tento návštěvní řád porušen zvláště hrubým způsobem, je sestra povinná takové porušení považovat za mimořádnou událost a hlásit písemně vedení nemocnice.
 16. Snažme se o vzájemnou spolupráci i hladkou komunikaci. Motivujte Vaše dítě k dodržování léčebného režimu, aby se Vám brzy vrátilo domů.

Děkujeme Vám za respektování těchto pokynů
personál dětského oddělení Nemocnice Sokolov