Věra Veselá

Nemocniční lékárna Sokolov laborant, merchendising