Dula: podpora, láska a bezpečí na cestě k porodu

Stále častěji se na porodnici spolu s ženou a partnerem objevují i duly. My jejich přítomnost na porodním sále velmi vítáme a přinášíme vám rozhovor s jednou z nich. Děkujeme dule Jané Frajtové za příjemné povídání.
Dula: podpora, láska a bezpečí na cestě k porodu

Pojem dula a porodní asistentka se často spolu zaměňují, přitom se jedná o zcela odlišné průvodce těhotné ženy. Kdo je vlastně dula?

V celé lidské historii bývalo běžné, že ženu při porodu doprovázely kromě „porodní báby“ i blízké zkušenější ženy – matka, sestra, přítelkyně a jiné. Tuto tradici dnes znovuoživují duly. Dula poskytuje psychickou, emocionální i fyzickou podporu a doprovází rodiče. Neposkytuje zdravotnické služby. Nenahrazuje práci porodních asistentek ani lékařů při samotném porodu, nezasahuje do jejich kompetencí, ale napomáhá efektivní komunikaci mezi rodiči a lékaři. Před porodem pomáhá ženě se sestavením porodního přání, dokáže jí popsat, co se během porodu děje, na co se připravit. Především jí ale naslouchá a bezpodmínečně přijímá. Během samotného porodu pak provádí masáže, pomáhá ženě podle jejích přání s volbou polohy a nefarmakologickými úlevovými prostředky.

Žena si během porodu musí být nejen jistá profesionály, kteří zvládnou řešit případné komplikace, ale potřebuje i klid, povzbuzení a drobné služby. Dula může rodičce svou přítomností a klidnými slovy dodávat pocit bezpečí. Dula ale pracuje také s partnerem ženy. Ten bývá samozřejmě často ženě největší oporou, ale i on porod prožívá jako velice silný citový zážitek a je pro něj obtížné, aby s chladnou hlavou reagoval a vždy věděl, jak své ženě nejúčinněji pomoci, a to i po absolvování užitečného předporodního kurzu.

U porodu dula rodičku nepřetržitě provází, je však diskrétní. Její služby mohou být užitečné jak prvorodičkám, tak matkám, jež přivádějí na svět druhé a další děti. Často dulu vyhledávají např. páry, které s prvním porodem nebyly spokojené a chtějí to při dalším změnit. Dula se snaží porozumět emocionálním potřebám každé jednotlivé rodící ženy jako svébytné a originální bytosti. Většinou totiž mají spolu velmi blízký vztah, zná ženina přání a představy týkající se porodu, ale také ženinu případnou traumatickou minulost. Pomáhá vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

Mnohé výzkumy potvrzují pozitivní vliv nepřetržité přítomnosti speciálně vyškolené doprovodné osoby při porodu na celkový průběh a výsledek porodu. Snižuje počet císařských řezů, délku první porodní doby, použití oxytocinu, užívání léků proti bolestem, použití kleští, žádosti o epidurální anestezii a další.

Po porodu pak dula dává páru prostor pro reflexi porodu, poskytuje konzultace a podporu v období rané péče o miminko, kojení a pečuje o ženu, aby se v šestinedělí mohla cítit spokojeně. Služby duly mají pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví i na výskyt poporodní deprese. Matky, které doprovází dula, samy podle výsledků výzkumů hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji. Služby duly si rodiče hradí.

Co vás přivedlo k této práci?

Vnímám porod jako jeden ze stěžejních okamžiků v životě. Domnívám se, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, se v budoucnu zásadně odráží na jejich sebevědomí. Má vliv na celoživotní vztah ženy k sobě a dítěti, na atmosféru v rodině a globálně pak v důsledku i na celou společnost. V rámci své pedagogické činnosti na všech stupních škol jsem se často přesvědčila, že porod a vše kolem něj má na děti významný vliv. Sama jsem matka tří dětí. Byť všechny mé porody byly krásné, v těhotenství i při porodu a hlavně po něm mi chyběla podpora.

Proto všechno dohromady jsem se rozhodla stát dulou. Prošla jsem v roce 2009 kurzem u České asociace dul (v Čechách je organizací více), od té doby doprovázím. Jsem také certifikovanou lektorkou předporodní přípravy od společnosti pro zdravé rodičovství Aperio. Moc bych si přála, aby se celému mateřství začal v naší společnosti přikládat mnohem větší význam. Aby těhotná žena místo drahého vybavení dostala od svých blízkých podporu, pomoc a nebo finanční dar, za který by o sebe a své dítě mohla nechat pečovat, jak si v tomto období zaslouží.

Proč ráda doprovázíte klientky přímo v Porodnici Sokolov?

Doprovázela jsem do několika porodnic v našem regionu i mimo něj. Páry, které mě oslovily, měly určité představy a přání v souvislosti s porodem. Podle toho jsem jim doporučovala porodnice, které jejich představy podle mých zkušeností mohou naplnit nejlépe. Většina párů, které mé služby využívají, si však přeje porod, při němž budou respektována jejich rozhodnutí. Bude k nim přistupováno jako ke klientům, partnerům a ne pacientům či nevzdělaným laikům, kteří o porodu nic neví a potřebují od své nevzdělanosti zachránit. Hledají bezpečné místo, kde o ně bude pečováno a vše s nimi bez despektu konzultováno. Chtějí odcházet s pocitem, že jsou dospělými rodiči, kteří přivedli na svět dítě svou vlastní silou a nikdo jim nevzal jejich rodičovské kompetence. Nikdo jim nevzal ten zážitek, ani možnost o své dítě pečovat.

Většinou jsou to lidé, kteří se na rodičovství velmi intenzivně připravují, čtou studie, chodí na kurzy, vzdělávají se, protože chtějí být svým dětem těmi nejlepšími rodiči. Rozhodně nejde o nějaké nezodpovědné divochy, jak si někdy lidé představují. Ale chápu, že v českém prostředí, kde je většina společnosti zvyklá předávat zodpovědnost za své životy a zdraví lékařům, mohou tito rodiče být výjimeční.

V sokolovské porodnici se nám daří tohoto partnerského vztahu dosáhnout. Personál je schopen s rodiči mluvit, respektovat jejich přání a případně bez nátlaku hledat varianty. Pokud k tomu není důvod, podporují tu přirozený porod bez zásahů a v něm rodiče podporují. Umí s respektem pracovat s porodním a poporodním přáním rodičů. Skutečně se o ně zajímají. To mi přijde zásadní.

Že se o všem mluví s předstihem a ne mezi kontrakcemi při samotném porodu. Proto si moji klienti sokolovskou porodnici vybírají nejčastěji. Důležité je i prostředí, které v Sokolově budí důvěru, sály jsou útulné a vybavené pomůckami. Místní personál se stále vzdělává, aby mohl ženy co nejlépe podpořit. Umí tu pracovat s rebozem, polohováním, používají předporodní napářku. Novorozenecké oddělení umožňuje zůstat rodině pohromadě na rodinném či nadstandardním pokoji, starají se o dobrou stravu. Mí klienti oceňují i velmi respektující přístup k jejich přáním v případě císařských řezů.

A nikdy jsem se tu nesetkala s tím, že by se ke mně jako dule někdo choval s despektem. Věřím, že tu personál chápe mou roli. Děkuji za to, že jsem to mohla takto zažít.

 

https://dulajana.eu/