Pohotovost pro dospělé

Pohotovost pro dospělé

V případě akutního zhoršení zdraví, které nesnese odkladu.

Kde nás najdete

přízemí nemocnice

Ordinační hodiny

Po - Pá
17:00 - 20:00
So, Ne, svátky
10:00 - 19:00

Mimo ordinační hodiny: Ambulance při akutních lůžkových odděleních jsou dostupné při lůžkových odděleních celých 24 hodin a jsou alternativou pro pacienty, jejichž stav nesnese odkladu, přesto jsou schopni se dostavit k ošetření bez transportu ZZS.

Popis oddělení

Lékařská pohotovostní služba (LPS) není ZZS (zdravotnická záchranná služba). Pacienti by měli využívat zejména péče svých praktických a závodních lékařů v jejich ordinačních hodinách. Dále by měli se svými zdravotními obtížemi vyhledat lékaře včas a neodkládat řešení problému až na dobu mimo ordinační hodiny nebo dokonce na noční dobu a víkendy.

 • V případě vážného akutního zhoršení zdravotního stavu a ohrožení života.
 • U rychlého prohlubování chorobných změn u chronicky nemocných.
 • Při stavech, které bez rychlého poskytnutí odborné pomoci mohou způsobit trvalé chorobné změny či smrt.

Nejzávažnější důvody pro návštěvu LPS jsou:

 • Žlučníkový záchvat nebo jiné obtíže způsobené dietní chybou,
 • ledvinová kolika nebo jiné problémy s močením,
 • mdloby, výpadky paměti,
 • nevolnost, nauzea, zvracení,
 • bolesti zad (náhle vzniklé bolesti v bederní páteři, tzv. ústřel),
 • bolesti hlavy,
 • déletrvající teploty,
 • vysoký krevní tlak spojený s nevolností,
 • stavy dušnosti lehčího charakteru u chronicky nemocných,
 • průjmy,
 • zhoršení chronického onemocnění bez ohrožení života.

V případě akutního zhoršení zdraví, které nesnese odkladu do doby ordinačních hodin praktických lékařů a kdy není ohrožen život nebo není jiný důvod přivolat ZZS. Pokud to akutní zdravotní stav dovoluje, je alternativou vyhledat přímo ambulanci při akutním lůžkovém oddělení Roudnické nemocnice. Pacienti přivezeni ZZS jsou taktéž transportováni do těchto ambulancí.

Lékařská pohotovostní služba (LPS) není ZZS (zdravotnická záchranná služba). Pacienti by měli využívat zejména péče svých praktických a závodních lékařů v jejich ordinačních hodinách. Dále by měli se svými zdravotními obtížemi vyhledat lékaře včas a neodkládat řešení problému až na dobu mimo ordinační hodiny nebo dokonce na noční dobu a víkendy. Rozhodně by neměli zneužívat následně zdravotnickou záchrannou službu proto, že nevyužili včas uvedených služeb. LPS zde není ani pro vypisování receptů na léky anebo pro vypsání pracovní neschopnosti u případů, které trvají déle než 12 hod.

Zdravotnické operační středisko (ZOS) zdravotnické záchranné služby (ZZS) zde není pro konzultační a poradenskou činnost, kterou zajišťují praktičtí lékaři, u kterých jsou občané (pacienti) registrováni, nebo jiní ošetřující lékaři. Důvodem je fakt, že pouze oni mají k dispozici zdravotnickou dokumentaci a informace o zdravotním stavu pacienta, pro kterého je dotaz vznesen.

Provoz je určen smlouvou mezi Krajským úřadem, městem a poskytovatele – přílohu s časy pohotovostí v Ústeckém kraji najdete v přiloženém dokumentu. Provozní doba pohotovosti PNsP je ve stejném rozsahu jako u ostatních zdravotnických zařízení v kraji.


Pohotovost pro dospělé je podporována Ústeckým krajem.

 • Akutní poruchy vědomí až bezvědomí,
 • náhlé zhoršení zdravotního stavu u chronicky nemocných,
 • křeče a nově se vyskytující ochrnutí jedné nebo více částí těla,
 • zjevné poruchy dýchání a dušnost,
 • poruchy kardiovaskulární s doprovodnými symptomy, jako je bušení srdce, bolest na hrudi, náhlé změny krevního tlaku,
 • těžká zranění, vážné dopravní nehody se zraněním osob, silná krvácení a velké rány,
 • zavalený, zasypaný člověk,
 • tonutí,
 • popálení, poleptání,
 • stavy působící náhlou bolest či utrpení,
 • všechny zvláštní situace, u nichž není vyloučeno akutní ohrožení životních funkcí,
 • změny chování a jednání ohrožující postiženého nebo jeho okolí.