Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných

Dlouhodobá ošetřovatelská a rehabilitační péče

Rychlý kontakt

sesterna

vrchní sestra

ošetřující lékař

Popis oddělení

Péči o pacienty věnujeme zásadní důležitost.

Cílem je následná péče o pacienty prakticky všech oborů, a to především interní – v širokém spektru stavu vyžadujících následnou péči delšího trvání doužívání antibiotik, donastavení interní terapie, péče o pacienta v závěrečných stavech onemocnění. Chirurgická intenzivní rehabilitace po chirurgických výkonech a jiné chirurgické léčbě, traumatech a ortopedických operacích. Neurologičtí pacienti po cévní mozkových příhodách.

Umožňujeme také respitní pobyty, tj. odlehčovací pobyty dlouhodobě nemocných, o které pečuje rodina.

Naše pracoviště poskytuje oboustrannou návaznost péče ve spolupráci se všemi akutními pracovišti naší nemocnice. Tzn. že při potřebě dlouhodobé péče přebíráme pacienty z těchto oddělení, z druhé strany při zhoršení pacienta se obracíme o konziliární i lůžkovou péči zpět na pracoviště akutní péče.

Léčebna dlouhodobě nemocných je vybavena moderním zařízením. Pokoje jsou vybavené mobilními polohovacími výškově nastavitelnými lůžky na elektrické či hydraulické ovládání. Koupelny jsou vybaveny mobilními hydraulickými sprchovými zvedáky a sprchovými panely pro bezpečnou hygienu.

Přijímáme klienty nejen z našeho regionu.

Personální obsazení

MUDr. Jaroslav Hnuta

Kamila Sedláčková

vrchní sestra následné a rehabilitační péče